ชุมชนไทยในแอล.เอ.ข่าวกงสุล 6 พฤษภาคม 2560

กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงอำลากงสุลใหญ่อินโดนีเซียและเมียนมา และฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและภริยา เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Umar Hardi กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย นาย Aung Kyaw Zan กงสุลใหญ่เมียนมาร์ เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการและจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ และฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี โดยมีนาย Kim Chha Hout กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์กัมพูชา นาย Ridzuwan S. Raja กงสุลใหญ่มาเลเซีย นาย Adelio Angelito Cruz

กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยภริยากงสุลใหญ่ทุกท่านได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐

กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมงานฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี ที่ประเทศสมาชิกจะจัดร่วมกันในปีนี้ โดยกงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์เสนอที่จะจัดสัมมนาวิชาการเพื่อฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี และกงสุลใหญ่มาเลซียเสนอจะจัดงานฉลองในวันที่อาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี โดยมี ร.ท.หญิง กรรภิรมย์ วิชาธร กงสุล เข้าร่วมหารือการเตรียมการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากจะมีการเยือนของผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน กงสุลใหญ่ฯ ทุกท่านก็พร้อมที่จะให้การต้อนรับ