ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 12 กันยายน 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เปิดให้บริการนัดพิเศษ ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ และวัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

1.เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน เวลา 09.00-17.00 น. ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 14036 Don Julian Rd, La Puente, CA 91746 โทรศัพท์ (626)336-2224

2.เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ทฮอลลีวูด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 8225 Coldwarter Canyon Ave, North Hollywood, CA 91605 โทรศัพท์ (818)780-4200

บริการกงสุลประกอบด้วย การทำหนังสือเดินทาง (passport) การทำบัตรประชาชน งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย - มรณบัตรไทย เป็นต้น และ การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางต้องทำการนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ โดยสามารถทำการนัดหมายที่ www.thaiconsulatela.org (กดแบนเนอร์ “นัดหมายทำหนังสือเดินทาง”)

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ (323)962-9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้จาก Facebook (Royal Thai Consulate-General, Los Angeles) Twitter (ThaiCGLA) และ Line (@thaiconsulatela)


พิธีทำบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ 18 พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)

พิธีทำบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ 18 พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายมังกร ประทุมแก้ว และครอบครัว ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 18 พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส และทำบุญตักบาตรร่วมกับชุมชนไทยที่มาร่วมงานพิธีฯ