ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 16 พศจิกายน 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ในเขตอาณา

ตามที่วัดและชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อเชิญมาทอดถวาย ณ วัดพุทธศาสนาในต่างประเทศ และได้รับพระราชทานตามที่ขอพระมหากรุณา นั้น

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานและเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ วัดไทยในนครลอสแอนเจลิสและรัฐในเขตอาณา ดังนี้

1. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย

2. นายชัชวาล หรยางกูร กงสุล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย

3. นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

4. นางสาวกัญธกา บุรพธานินทร์ กงสุล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยมงคลวราราม เมืองอ๊อคเด้น รัฐยูท่าห์

5. นางสาวกนกพร ควรคิด กงสุล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวแม็กซิโก


เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีกงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยฯ (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ / สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน / สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / สำนักงานผู้ช่วยนายทหารจัดหาประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ / ธนาคารกรุงไทย) และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2562 ตลอดจนติดตามผลและแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานต่าง ๆ


เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับประธานหอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับนาง Maria Salinas ประธานหอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Area Chamber of Commerce — LAACC) พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิก LAACC โดยมีกงสุลใหญ่ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - สหรัฐฯ ศักยภาพและนโยบายเศรษฐกิจของไทย การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 สาขา ตลอดจนความสำคัญของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส โดยประธานหอการค้าฯ แสดงความสนใจเรื่องการลงทุนในไทยด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด และดิจิทัล