ชุมชนไทยในแอล.เอ.
ชุมชนไทยในแอล.เอ. 17 สิงหาคม 2556

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ร่วมพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ ประจำปี 2555

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นคาลอสแอนเจลิส กำหนดจัดพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2555 ให้กับผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานจำนวน 4 ราย ได้แก่

1. นางนงเยาว์ ส.วรานนท์
2. นายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง
3. นางศีวงศ์ อาญาสิทธิ์
4. นางณัฐวรรณ ตั้งวิจิตร

ในวันพฤหัสฯ ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ.สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งอยู่ที่ 611 N.Larchmont Blvd., 2nd Floor, Los Angeles, CA 90004

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิสทุกท่านร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ดังกล่าว โดยโปรดตอบรับเข้าร่วมงานที่ phirintra@gmail.com ด้วยจักขอบคุณมาก


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
14 สิงหาคม 255