ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 10 สิงหาคม 2562

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เข้าพบกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนางนงเยาว์ วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน และนางขนิษฐา เพอร์ไรด้า นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและสนับสนุนของชุมชนไทยสำหรับการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK ซึ่งจะแสดงในวันที่ 24 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 20.00 น. ณ Ford Amphitheater โดยคณะมันตราสยาม ซึ่งเคยได้แสดง ณ โรงละครแห่งเดียวกันนี้เมื่อ 10 ปีก่อน ทั้งนี้ ทีมงานผู้จัดการแสดงจะจัดแถลงข่าวอีกครั้งในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่ฯ

ในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบงบประมาณให้กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อดำเนินโครงการให้บริการตรวจสุขภาพชุมชนไทยซึ่งจะเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ที่คณะกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ออกให้บริการ และมอบงบประมาณให้กับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้เพื่อทำงานสนับสนุนภารกิจสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้านการกงสุล เช่นการช่วยเหลือคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากและเผยแพร่ข้อมูลงานกงสุลที่สำคัญให้กับประชาชนและสมาชิกสมาคมทราบ


กงสุลใหญ่ฯ ร่วมชมนาฏศิลป์ไทยในงาน The Spirit of Asia

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรม “The Spirit of Asia” ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใต้ประจำนครลอสแอนเจลิส งานดังกล่าวจัดโดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใต้ฯ เพื่อส่งเสริมความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ ซึ่งในปีนี้ ไทยและฟิลิปปินส์ได้รับเชิญให้ส่งการแสดงทางวัฒนธรรมเข้าร่วม ประเทศละ 3 ชุดการแสดง รวมกับการแสดงของเกาหลีใต้ด้วยเป็น 9 ชุดการแสดง มีผู้ชมประมาณ 150 คน

การแสดงของไทยแสดงโดยคณะครูนาฏศิลป์ วัดไทยลอสแอนเจลิส ได้แก่ เซิ้งกะลา (จากภาคอีสาน) รำมโนราห์ และลิเกฮูลู (จากภาคใต้) ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแสดงชุดแรกมีเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่สวยงาม ส่วนการแสดงชุดที่ 2 และ 3 มีจังหวะสนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจ จากนั้น ผู้แทนภาครัฐของนครลอสแอนเจลิสได้มอบประกาศนียบัตรให้กับคณะนักแสดง และกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้ และถ่ายภาพร่วมกับคณะนักแสดงไทยด้วย