ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 1 กุมภาพันธ์ 2563

ลอสแอนเจลิสซิตี้เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นางสาวอารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี กงสุล ได้เป็นผู้แทน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ (Lunar New Year) ประจำปี 2563 ณ หอประชุมสภานครลอสแอนเจลิส

ตรุษจีนในประเทศไทย รวมทั้งแสดงความยินดีและอวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมไทยเข้าร่วมแสดงด้วย

งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของสภานครลอสแอนเจลิสประจำปี 2563 เป็นงานที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยนาย Herb Wesson Jr. สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 10 นาย John Lee สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 12 นาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเขต 4 นาย และนาย Gil Cedillo สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเขต 1 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษปีใหม่ตามประเพณีและความเชื่อของชาวเอเชียตะวันออก โดยในงานดังกล่าวมีนาย Chester Chong ประธานสภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิส ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐฯ กงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ตัวแทนจากชุมชนเชื้อสายเอเชีย ตลอดจนผู้นำชุมชนไทยจากสมาคมและชมรมต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานสภาหอการค้าจีนแห่งนครลอสแอนเจลิสจะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและงานขบวนพาเหรดมังกรทอง ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบปีที่ 121 แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีน ณ ไชน่าทาวน์ นครลอสแอนเจลิส และถือว่าเป็นการจัดงานเดินขบวนพาเหรดที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของนครลอสแอนเจลิส


ไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล ฉลองครบรอบ 15 ปี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 นายกรณ์กิจ ศิริวิสูตร และนางสาวอารียา ประจันพาณิชย์ ฟอราสติเอรี ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 15 ปี การจัดงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล ณ Arcadia Community Center

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ประธานคณะกรรมการอำนวยการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล และนายสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานจัดงานฉลองครบรอบ 15 ปี การจัดงานไทย นิวเยียร์ฯ และประธานจัดงานไทยนิวเยียร์ฯ ปี 2562 ที่องค์กรฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 แล้ว

โดยภายในงานได้มีการแนะนำนางรอสลิน ปัทมคันธิน วาสเควส ประธานจัดงานไทยนิวเยียร์ฯ ปี 2563 รวมทั้ง มีการมอบรางวัลโล่ที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานไทยนิวเยียร์ฯ และการทำงานขององค์กรฯ มาอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัล ตลอดจนมีการแสดงดนตรี เต้นรำและการแสดงนวดแผนไทยโดยชุมชนไทยและสมาคมผู้ประกอบการไทยในลอสแอนเจลิส บรรยากาศงานเป็นไปด้วยความยินดี อบอุ่น และ สมัครสมานสามัคคีของชุมชนไทย

งานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล เป็นงานเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้น ณ ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส ในช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี โดยมีการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและสินค้าไทย การให้บริการนวดแผนไทย ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่ชาวต่างชาติได้รู้จัก ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสอีกด้วย สำหรับในปีนี้ งานไทยนิวเยียร์ฯ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563