ชุมชนไทยในแอล.เอ.ชุมชนไทยในแอล.เอ. 6 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับวัดป่าธรรมชาติ ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีพสกนิกรชาวไทยในเขตนครลอสแอนเจลิสเข้าร่วมกว่า 300 คน