ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 13 มกราคม 2561

สำนักงานทีมประเทศไทยพบหารือประธานหอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประกอบด้วยนางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส น.ส. ไปรยา เสวตจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ ณ นครลอสแอนเจลิส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนาย Carlos J. Valderrama ประธานศูนย์เพื่อการค้าโลกและการลงทุนจากต่างประเทศ (President of the Center for Global Trade and Foreign Investment) หอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Area Chamber of Commerce) สรุปสาระสำคัญของการหารือได้ดังนี้

๑. กงสุลใหญ่ฯ แจ้งนโยบายประเทศไทย ๔.๐ การส่งเสริมความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรม New S Curve และโอกาสการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC)

๒. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนจากนครลอสแอนเจลิสไปเยือนไทยเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในช่วงที่มีงานแสดงสินค้าและการลงทุน

๓. นาย Valderrama เห็นพ้องที่จะทำหนังสือสนับสนุนให้การบินไทยพิจารณาเปิดเส้นทางการบินไปนครลอสแอนเจลิสอีกครั้งหนึ่ง

๔. เกี่ยวกับงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ นาย Valderrama แนะนำให้ประสานกับหอการค้าอเมริกันในไทยเพื่อดูว่าบริษัทอเมริกันที่ลงทุนในไทยใดสนใจสนับสนุนงาน

๕. หอการค้าพื้นที่นครลอสแอนเจลิสพร้อมสนับสนุนสมาชิกและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนของไทยผ่านสำนักงานการค้าต่างประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว

เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๑ นางอรพิน หอมหวล นายกสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียคนใหม่ ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวต่อกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และได้นำเสนอนโยบายและกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การจัดสัมมนาด้านสุขภาพ การรับบริจาคเลือด และการจัด Health Faire เพื่อสนับสนุนบริการตรวจสุขภาพให้กับชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ฯ ให้คำมั่นการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ฯ และภาครัฐของไทยต่อสมาคมพยาบาลฯ เช่นเดียวกับสมาคมอื่น ๆ ที่ทำงานเพื่อชุมชนอย่างจริงจังพร้อมทั้งแนะนำให้สมาคมพยาบาลฯ สร้างความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกับองค์กรของชุมชนไทยที่เกี่ยวข้องและเข้าหาภาครัฐสหรัฐฯ เพื่อขอการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพราะฉะนั้นการให้บริการของสมาคมพยาบาลฯ จึงต้องเปิดให้ทุกชนชาติไม่จำกัดเฉพาะคนเชื้อชาติไทยเท่านั้น


เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา ให้การต้อนรับ คณะบ้านเรียนละครมรดกใหม่ นำโดย ครูช่าง “นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง” หัวหน้าคณะละครมรดกใหม่ และประธานมูลนิธิ กุมุท จันทร์เรือง ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสจากทั่วประเทศ ให้ได้มาศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบโฮมสคูล ผ่านละคร ที่นำคณะนักเรียนมาแสดงละคร เรื่อง “รามเกียรติ์” ตอน “หน้าที่คือหน้าที่” ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนาย Aung Soe Win กงสุลใหญ่เมียนมา นาย Devrin Jeck กงสุลใหญ่มาเลเซีย นาย Simon D.I. Soekarno กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายสาโรจน์ ธนสันติ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เข้าร่วมชมพร้อมกับชุมชนไทยจากสมาคมชมรมต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมชมละครกว่า ๑๐๐ คน

ละคร เรื่อง “รามเกียรติ์” ตอน “หน้าที่คือหน้าที่” ได้นำเสนอประกอบการแสดงดนตรีไทยประยุกต์ เครื่องดนตรีสากล และรำไทยประยุกต์ ที่เป็นศิลปร่วมสมัย โดยในงานได้มีการรับบริจาค และจำหน่ายเสื้อที่ระลึก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะและสร้างโรงละครของโรงเรียนฯ โดยได้รับเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๑๖๑.๐๐ ดอลลาห์สหรัฐ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณร้านอาหาร Luv2Eat ถนนซันเซ็ต นครลอสแอนเจลิสที่ให้บริการอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและบริษัท H.C. Foods ที่สนับสนุนเครื่องดื่มเบียร์ช้างและเมียนมาเบียร์ รวมทั้งสมาคมชมรมของชุมชนไทยทุกองค์กรที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมชมละครและบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนในครั้งนี้

คณะละครมรดกใหม่ จะเปิดการแสดงอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดี ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑ ณ ร้านอาหารสวนตาล ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ