ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 28 ตุลาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอนำส่งข่าว พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมเด็จพระปิยมหาราช”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าทีมประเทศไทย คู่สมรส ลูกจ้างท้องถิ่น สมาคมชมรมต่าง ๆ และคนไทยในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“สมเด็จพระปิยมหาราช” ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "สมเด็จพระปิยมหาราช" ในวาระครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ และมีการขับอาเศียรวาทสดุดี จากผู้แทนของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อถวายเป็นราชสดุดี ต่อจากนั้นผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ สมาคมชมรมต่างๆ ถวายพวงมาลาหน้าพระบรมรูปฯ ตามลำดับ ในพิธีนี้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๒๐๐ คน


สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นผู้แทนรับหีบเพลิงพระราชทานในพิธีถวายพระเพลิงบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่ออัญเชิญ มาใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

หีบเพลิงพระราชทาน ซึ่งนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในต่างประเทศเป็นผู้แทนรับมอบมาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่ออัญเชิญต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก ประกอบด้วยช่อดอกไม้จันทน์พร้อม ธูปเทียน ๑ ช่อ และเทียนชนวน ๑ เล่ม

ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รองกงสุลใหญ่ฯ จะอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานเข้าไปยังปรัมพิธี จากนั้น หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ กงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีจะเป็นผู้จุดไฟหลวงและถวายดอกไม้จันทน์ช่อพิเศษในหีบเพลิงพระราชทาน ก่อนเริ่มการถวายดอกไม้จันทน์โดยผู้เข้าร่วมพิธีอื่น ๆ


การถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

ตามที่ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เวลาประเทศไทย) จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เวลาท้องถิ่นลอสแอนเจลิส) จะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส นั้น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสขอแจ้งช่องทางและเวลาท้องถิ่นที่ท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีฯ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ดังนี้

๑. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาท้องถิ่นลอสแอนเจลิส)

๑.๑ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และวิทยุโทรทัศน์ ทุกสถานีถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตลอดช่วง ๕ วันของพระราชพิธี โดยสามารถรับชมสดได้ผ่านการรับสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทยที่ท่านรับชมอยู่แล้ว หรือทาง www.kingrama9.th ตามวันเวลาท้องถิ่นลอสแอนเจลิส ดังนี้

- วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถ่ายทอดสดสองช่วง ช่วงแรก ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. (คืนอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม) จนจบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และช่วงที่สอง ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยจะมีการรายงานภาพบรรยากาศการวางดอกไม้จันทน์ของประชาชนทั้งในและต่างประเทศด้วย (โดยอาจถ่ายทอดต่อเนื่องจนข้ามเข้าสู่วันวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม)

- วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถ่ายทอดสดสองช่วง ช่วงแรก เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. (คืนวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม) เริ่มถ่ายทอดพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (โดยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเริ่มประมาณ ๐๘.๐๐ น.) และช่วงที่สอง เริ่ม ๑๗.๐๐ น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พร้อมด้วยพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

- วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มถ่ายทอดสด ๐๒.๓๐ น. (คืนวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม) พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

- วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ น. จนจบพระราชพิธีเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

- วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา ๐๒.๓๐ น. (คืนวันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม) จนจบพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

๒. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส (วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ได้ทาง Siam Town TV (www.siamtownus.com/2016) และ Nat TV (www.nattv.com/thai.php)

๓. นอกจากช่องทางตามข้อ ๑.๑ แล้ว ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์หรือรับสัญญาณจากช่อง TGN ดังนี้

ทีวีช่อง ๓ http://www.onlinethailand.net/tv_online/channel3.php

ทีวีช่อง ๕ http://www.adintrend.com/hd/ch5

ทีวีช่อง ๗ http://www.ch7.com/live.html

ทีวีช่อง ๙ http://www.adintrend.com/hd/ch9

ทีวีช่อง ๑๑ http://www.adintrend.com/hd/ch11