ความจริงหรือความคิด
ไพฑูรย์ สุขสิขารมย์
พระผู้ใหญ่มาวัดพุทธานุสรณ์

ยอมรับ วัดคือสถาบัน เมื่อเป็นสถาบัน ย่อมได้รับการดูแลปกป้อง ช่วยเหลือ รับรู้ทุกวันอาทิตย์จะไปวัด มีคนรู้จักเพิ่ม ขยับตัวเป็นเพื่อน มีความสุข วัดพุทธานุสรณ์ เติบโตมาเกิน 30 ปี เดิมเป็นบ้านผสมป่า มีต้นไม้ยืนต้น บ้านที่อยู่อาศัยสไตล์ควรแก่การอนุรักษ์ ปัจจุบันบ้านคือกุฎิพระสงฆ์ ซิตี้เมืองฟรีม้อนท์ บอกกับวัด กุฎิต้องอนุรักษ์ อายุเกิน 100 ปี จะไม่ก่อสร้างแบบนี้อีกแล้ว เมื่อซื้อเป็นวัด คนมาช่วยถากถาง สร้างโบสถ์ทรงไทย สวยงาม แวะมาเมื่อไหร่ ยอมรับวัดเป็นตัวมอบความสุขให้ เคยรับรู้คนไทยมาอยู่อเมริกา วัดตามมาเป็นเพื่อนบ้าน แต่คนมากคนไม่มาใช้วัดให้เป็นส่วนดีๆ ของชีวิต อดรู้สึกว่าชีวิตขาดส่วนที่เป็นพื้นฐานของจิตใจ ภายในโบสถ์สิ่งก่อสร้างกลมกลืน ภาพวาด สีที่ใช้ไม่ฉูดฉาด แม้แต่สีของโต๊ะบูชามุก สีมองดูร่มรื่น ภายในพระอุโบสถพระพุทธวโรสุโขทัย ประธานของโบสถ์ พระองค์นั่งปางมารวิชัย สบพระพักตร์เหมือนพระพุทธองค์มองตอบ รับรู้ทรงมีพระเมตตา คนเข้ากราบไหว้ ถอดรองเท้า ก้มคลาน นั่งคุกเข่า จิตตั้งสมาธิ หลายคนนั่งพับเพียบ สวดมนต์อ้อนวอนขอความเมตตา และพระกรุณา จากพระองค์ท่าน สิ่งที่ขอเป็นพลังและปัจจัยให้กับชีวิต ถ้ากระตือรือร้น งานในหน้าที่สุดท้ายชีวิตย่อมประสบความสำเร็จ และงดงาม เพียงรับรู้ พระองค์ท่านเป็นเพียงพลังของคุณความดี ทำให้ชีวิต มีมานะขยัน ถ้าทำได้ ไม่ยกเลิกความเพียร สิ่งที่เป็นความงามของคนดี ขยัน มานะ ชีวิตพร้อมด้วยศีลธรรม และหน้าที่ ย่อมบังเกิด

ได้ยินคนมาวัดพูด จะมาวัดก่อนพิธีกรรม พิธีกรรมหมายถึง ถวายอาหาร ตักบาตร เข้าโบสถ์ กราบพระนั่งสงบ ส่วนตัวชอบนั่งโต๊ะ ทางเดินรอบพระอุโบสถด้านขวาและซ้ายของประตูโบสถ์ จะมีโต๊ะวางหนังสือธรรมะ ผลัดเปลี่ยนเนื้อหาและผู้แต่งไว้ให้คนมาวัด ถือติดมือกลับบ้าน ไปอ่านและศึกษา ความเข้าใจในความเป็นหลักธรรมของพุทธศาสนา ย่อมสว่างในความคิด พระผู้ใหญ่เคยมีเมตตา “โยม” มากสิ่งในความเป็นพุทธศาสนา เป็นเรื่องธรรมชาติ เริ่มอ่านและศึกษา เริ่มความเป็นธรรมะอาจยังยากต่อการเข้าใจ ถ้ามุ่งมั่นอ่านทบทวน คิดบ่อยๆ ความเข้าใจจะค่อยๆ กระจ่าง ทับถมอยู่ในจิตใจ หลักของพุทธศาสนา อยู่ที่ตัวเราปฏิบัติให้เกิดขึ้น การฟังและไม่นำมาทบทวน ทำซ้ำ การรับรู้อาจลบเลือนขาดช่วง ในคุณความดีของพุทธศาสนา จึงเน้นให้ศึกษาสม่ำเสมอ คิดแต่สิ่งถูกต้อง คำพูดที่ว่า ลงมือปฏิบัติซ้ำ ทบทวนบ่อยๆ ความรับรู้ที่ว่าพระพุทธศาสนาแก้ทุกข์ นำสุข เป็นผลตามที่บอกกล่าว ไม่คลาดเคลื่อน เป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้

การพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทาน กล่าวว่าเป็นบุญเป็นกุศล ถ้าเราถือหนังสือติดมือกลับบ้าน ถึงแม้เราเพียงผู้เดียวอ่านและปฏิบัติตาม ได้นำความเข้าใจในเนื้อหา ดำเนินชีวิตตาม เราย่อมสุข และคนรอบข้างย่อมได้รับผลดีๆ ในการปฏิบัติดีๆ ของเรายิ่งมากคนอ่าน ความเข้าใจในสิ่งถูกต้องของมากคน ซึ่งปฏิบัติต่อกัน ย่อมนำความถูกต้องเป็นสุข มาสัมผัสต่อกัน

ผมชอบเดินรอบโบสถ์ มีดอกไม้ พันธุ์ไม้ ความงามของต้น ใบ ต่อเติมให้ชีวิตรับสิ่งดีๆ คนที่ดูแลต้นไม้ จะผลัดเปลี่ยน เต็มใจและมีความรอบรู้ในงาน

สองและสามปีเคยขึ้นล่อง วัดอตัมมยตาราม วัดที่หลวงพ่อฤทธิ์เป็นเจ้าอาวาส วัดนี้มีหนังสือแจก มีใหม่สับเปลี่ยน มีหนังสือ เล่ม 1 และเล่ม 2 ชื่อหนังสือ “ชีวิตงาม” วางแจก เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ดี และภาพประกอบตามธรรมชาติสวยงาม

วัดพุทธานุสรณ์ อนุรักษ์ต้นไม้ยืนต้น ตั้งแต่ทางเข้า อ้อมหลังโบสถ์ เป็นแนวความร่มเย็นจากเงาต้นไม้ ให้ความสดชื่น สงบ หลายคนเล่าจากประสบการณ์ มาบวชถือศีล 10 ช่วงค่ำ สามสี่ทุ่มเดินรอบโบสถ์ มองดูต้นไม้ใหญ่ เหมือนเทพารักษ์ยืนคุ้มครอง ปกป้องดูแล หลายคนบอกว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีมากสิ่ง หมุนเวียน เป็นสารสิริมงคล ผมคล้อยตามจริงแท้

เดือนพฤษภาคม 2014 พระวิเทศธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ บอกกับโยมทุกคน วันที่ 3 มิถุนายน 2014 จะมีพระผู้ใหญ่พระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เดินทางมาที่วัดกับพระหลายรูป และพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคุณด้วย พระพรหมสุธี มีหน้าที่ดูแลคณะที่ 12 และดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ วัดเฉพาะในอเมริกา วัดมหานิกายมี 100 วัด ธรรมยุต 50 วัด หน้าที่จึงเต็มปฏิทิน

เจ้าอาวาสองค์ก่อนของวัดสระเกศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) สมเด็จเกี่ยวท่านมีทัศนวิสัยกว้าง ส่งเสริมให้พระและเณรเรียนหนังสือให้มีความรู้สูงๆ เพื่อคุณประโยชน์เผยแพร่พุทธศาสนา สมเด็จเกี่ยวขยายวัดสู่ต่างประเทศ วัดแรกที่สร้างชื่อวัดพุทธาราม ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และขยายวัดอีกมากแห่งในยุโรป อเมริกา รวมทั้งเอเชีย แม้แต่เมืองไทย ท่านส่งพระอาสาสมัคร 260 รูป ไปประจำวัด 5 จังหวัดภาคใต้ ในจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เป็นที่เสี่ยงภัย หากไม่มีพระสงฆ์ในพื่นที่ ชาวพุทธก็หมดที่พึ่ง คำพูด แม้วันข้างหน้า พุทธศาสนาจะหมดไปจาก 5 จังหวัดภาคใต้ ขอให้พระสงฆ์เดินออกจากพื้นที่เป็นคนสุดท้าย

หลังจากมรณภาพของสมเด็จเกี่ยว งานหนักที่ต้องรับผิดชอบ พระและวัดในต่างประเทศขยาย และดูแล ตกเป็นหน้าที่ของพระพรหมสุธี

วันที่ 6 มิถุนายน 2014 คณะของพระผู้ใหญ่ พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร ท่านเป็นผู้ดูแลพระเณรในกรุงเทพฯ (เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร) และกรรมการมหาเถรสมาคมเดินทางมาเยี่ยม ส่วนตัวติดปากเรียกเจ้าอาวาส วัดพุทธานุสรณ์ ซึ่งตำแหน่งปัจจุบันพระวิเทศธรรกวีเป็นรองสมัชชาสงฆ์ในอเมริกา โดยเรียกชื่อเดิมของท่านว่า มหาประเสริฐ เหตุผลช่วงเป็นมหาประเสริฐ ท่านรวบรวมมวลสาร จะเป็นความรู้ทางธรรม ทางโลก และปรับตัว ดึงดูดสิ่งดีงามทั้งปวง เข้าสู่กาย และใจ เพื่อเป็นกองทุน สอน แนะ กระทำตัวดีเป็นแบบอย่างและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธ

พอถึงวันนี้ ตำแหน่งเจ้าอาวาส (พระวิเทศธรรมกวี) ได้นำมวลสารที่เป็นมงคลกับชีวิต สะสมตอนเป็นพระมหาประเสริฐมาใช้ เราจึงสัมผัสกับสิ่งดีงามในการปฏิบัติตัวของท่าน ท่านจำชื่อและความสามารถของโยมได้แม่น คนเดินเข้าวัดท่านจะเดินไปหาทักทาย ท่านชอบนั่งในโบสถ์ ญาติโยมไม่ถอยท่านก็ไม่ถอย ช่วงพระพรหมสุธี และพระพรหมดิลก รวมทั้งเจ้าคุณและพระสงฆ์ต่างวัด รวมทั้งญาติโยม ท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ได้รับความประทับใจ

ท่านปรารถกับญาติโยม วัดต้องพึ่งเรื่องอาหาร การต้อนรับ สร้างภาระให้มาก เกรงใจญาติโยม ท่านพูดเชิงขอความคิด หรือทางวัดจะให้เงิน ซื้อส่วนประกอบที่ทำเป็นอาหารให้กับร้าน ญาติโยมฟังตกใจ การมาวัดได้ดูแล ช่วยเหลือวัด พวกเราเต็มใจ โดยเฉพาะทำอาหาร มันเป็นความถนัดและชอบพอ (ต่างหัวเราะยกเว้น ทำด้วยเงินนะท่าน)

คือวันที่ 3 คืนวันที่ 6 มิถุนายน 2014 ภายในพระอุโบสถ พระหลายสิบรูป เดินทางมาต่างวัดต่างที่ ทางใต้จากแอล.เอ. ทางเหนือรัฐออริกอน เพื่อต้อนรับ และแสดงความเคารพ ขอพรและคำแนะนำจากพระพรหมสุธี และพระพรหมดิลก ความประทับใจเริ่มจากทำตัวนอบน้อม ถ่ายรูปร่วมกัน ต่อหน้าองค์พระประธาน พระผู้น้อยจะนั่งลงกราบพระผู้ใหญ่ เป็นแบบแผนของคุณงามความดี ที่พระผู้น้อยพึงกระทำต่อพระเถระผู้ใหญ่ และทุกครั้งพระเถระผู้ใหญ่ก็แสดงพระเมตตาตอบ อาจารย์เผชิญ ชื่นรักชาติ เป็นผู้ประสานงาน ญาติโยมถวายปัจจัย ปัจจัยคือสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับปัจจัยที่เป็นเงิน มีความสำคัญต่อพระในความสะดวก เดินทางสอนธรรมะ โดยเนื้อแท้ของธรรม คือสาระสามารถปรับปรุงส่วนไม่ถูกต้อง ทางนำความทุกข์มาสู่กายใจ สามารถรู้ทันแก้เป็นสิ่งดีงาม และความปรารถนาต้องการให้เป็นพื้นฐานที่เป็นมงคลของชีวิตสืบต่อไป

เจ้าอาวาส พระวิเทศธรรมกวีกล่าวต้อนรับ เนื้อหาที่กล่าว คือหน้าที่ และคุณประโยชน์ที่พระพรหมสุธี และพระพรหมดิลก ทรงกระทำและยึกปฏิบัติ พระที่เป็นตัวแทนของวัดถวายปัจจัยคำว่าปัจจัยของวัด มีมากสิ่งที่มีค่ารวมทั้งผลงานที่วัดกระทำ เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา รวมทั้งความสุขของญาติโยม เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีถวายผลงานที่เป็นหนังสือ เป็นเนื้อหายกพระคุณของธรรมะสอดแทรก สอนประชาชน วัดอภัยคีรีพระสงฆ์ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ บวช และศรัทธาต่อพุทธศาสนา

คืนวันที่ 3 มิถุนายน 2014 พระพรหมสุธี ท่านเทศน์ ท่านบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่เดินทางมาอเมริกา ชอบและตั้งใจจะมาทุกปี เพราะหน้าที่สำคัญดูแลวัดในต่างประเทศ ท่านเย้า เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ คงจะมรณภาพที่อเมริกา อยากให้เจ้าอาวาสอายุยืน 120 ปี จะได้เดินทางมาเยี่ยมนานๆ

มองดูรอบภายในพระอุโบสถ หลังจากจบพิธีกรรมทางศาสนา พระสงฆ์มากรูปเดินทางมากราบนมัสการ พระพรหมสุธี และพระพรหมดิลก เยี่ยมวัดพุทธานุสรณ์ กราบเจ้าอาวาสพระวิเทศธรรมกวี และญาติโยมมากหน้า ต่างเติบโต จากทุกทิศของเมืองไทย มารู้จักพบปะรักใคร่ เกื้อกูล มีเมตตาต่อกัน มีจิตพ้องในบุญกุศล ยึดพุทธศาสนาเป็นที่พึ่ง มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต

หลักของพุทธศาสนา บอกย้ำ ชีวิตของทุกคน เกิดแล้วตายหมุนเวียนนับไม่ถ้วน ต่างมีความผูกพันกันมาก่อน พอถึงวันนี้ต่างมานั่งทำจิตเป็นสมาธิ ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นมงคลแก่ชีวิต คือภายในพระอุโบสถ ฟังเทศน์ ฟังธรรม และทำบุญเพิ่มสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต เสียงย้ำเตือน ของพระทุกรูป ยึดคุณความดีเป็นแนวทางสร้างชีวิต ชีวิตถ้าต่างมีเมตตาต่อกัน ไม่อิจฉาริษยา มีความสุจริตในจิตใจ รักใคร่ เกื้อกูลต่อกัน แม้จะย้ายถิ่นฐาน แม้จะตายแล้วอีกกี่ครั้ง ความสุขกายและใจ จะสถิตย์กับชีวิต และความผูกพันจะแน่นชิด