ความจริงหรือความคิด
ไพฑูรย์ สุขสิขารมย์
ความจริงหรือความคิด 11 กรกฎาคม 2563

วันสำคัญวันหนึ่งของชาวโลก คือ “วันอนุรักษ์ธรรมชาติ” เกิดขึ้นวันที่ 5 มิถุนายน 2015 ประเทศที่พร้อมใจเข้าร่วมโครงการ 115 ประเทศ คน 1,300 คน ความหมายของคำพูด คือดูแลสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้คงอยู่ควบคู่กับการมีชีวิตของคน เหตุผลง่ายๆ คนมากมายมุมมองโลก มีความรับรู้ เป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้น การตั้งวันเพื่อให้รู้มีจิตวิญญาณ ให้รู้จักการบริโภคที่ดี เหมือนกับซื้ออาหาร มีภาชนะใส่บริโภค หรือใช้แล้ว หมดคุณค่า ไม่เพียงทิ้งเรี่ยราด ควรทิ้งลงในภาชนะรองรับ และแยกสิ่งที่หมดคุณค่า ลงตามถังที่จะส่งกลับไป “มีคุณค่าที่เรียกว่า ปรับปรุง” แล้วนำมาใช้ใหม่ การนำมาใช้ใหม่ เกี่ยวกับวัตถุ หรือเรียกว่าสสาร อย่างขวดน้ำพลาสติก การนำมาใช้ใหม่ของสสาร มีสองกระบวนการคือ หนึ่งการระเบิดอย่างพวกระเบิด เดือนกรกฎาคม เป็นวันชาติ เราจุดประทัด ให้เกิดไฟและเสียง จะทำได้คือการระเบิด อีกอย่างการเปลี่ยนรูปสสารให้วิธีเปลี่ยนสภาพ (Transformer) อย่างกระแสน้ำตัดตอน ทำเขื่อน ปล่อยให้พลังน้ำไหล หมุนมอเตอร์เกิดพลังงาน

สสารจะเปลี่ยนสภาพแบบระเบิด หรือเปลี่ยนอีกอย่างเป็นอีกอย่าง ย่อมให้คุณค่าสสารทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่สูญเปล่าจะเป็นพลังงาน วันอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดขึ้นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน คือ สต๊อกโฮม สต๊อกโฮม อยู่ท่างตะวันออก ของประเทศสวีเดน เป็นเกาะ ล้อมรอบด้วยเกาะ 14 เกาะ การเชื่อมโยงระหว่างเกาะไปมาหาสู่โดยสะพาน 14 เกาะ สะพานเชื่อมต่อกัน 50 สะพาน

เคยมาซานฟรานซิสโกไหม ไม่ใช่เป็นเกาะ แต่เป็นแหลม ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลภายใน บางพื้นที่การไปมาหาสู่ใช้สะพาน อย่างโอ๊กแลนด์ ไปซานฟรานซิสโก เรียกสะพานเบย์บริดจ์ สร้างใหม่ๆ บางช่วงมี 2 ชั้น ปรับเหลือชั้นเดียว เดี๋ยวนี้สะพานเบย์บริดจ์ ปรับปรุง สร้างใหม่ เวลาขับรถ จะมองเห็นวิว ไม่มีตัวสะพานบังสายตา เห็นภาพบรรยากาศสวยงาม

อีกสะพานมีชื่อเรียกสะพานโกลเด้นเกจ มีชื่อเสียงหลายคนรู้จัก

สะพานทั้งสอง สร้างรายได้ให้รัฐเยอะ ข้ามแต่ละครั้งหลายเหรียญ และแนวโน้ม แพงขึ้นทุกวัน ครับธรรมชาติก็เช่นเดียวกันไม่ดูแลช่วยอนุรักษ์ตัวคนนิสัยใจคอก็เป็นธรรมชาติ ราคาจะขยับสูงขึ้น บางส่วนของโลก สะพานไม่ได้สร้างข้ามแม่น้ำ แต่สร้างแบบทางด่วน เรียกสะพานลอยได้ คือยกสูงเหนือหลังคาบ้าน ขับรถไปมา ครับจะให้สร้างเหนือหลังคาบ้านขับรถไปมารวดเร็ว สะดวก จะบอกว่าไม่ต้องเสียค่าบริการคงไม่ได้ ประเทศอังกฤษสร้างสะพานแต่ปลูกต้นไม้แทน เมืองไทยเมื่อ 2 วัน ท่านนายกไปเปิดสร้างเพื่อความงดงามทำจิต

เมืองสต๊อกโฮม อยู่เหนือของขั้วโลกหลายวันหลายเดือน จะนอนนิ่งแดดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผมเคยไปปี 1973 ท่องเดี่ยวไปมากประเทศ ตอนเห็นสว่างทั้งวัน ตอนแรกตื่นเต้น เดินทางสะดวก แต่พอถึงเวลาหลับนอน แดดยังจ้า ความรู้สึกชอบมีสว่างมีมืดมากกว่า คงเกิดจากความเคยชิน

สต๊อกโฮมมีผู้อยู่อาศัยมากกว่าเมืองอื่น ครับเป็นธรรมชาติ เมืองหลวงของประเทศ ผู้บริหารทุกยุค ย่อมพัฒนาให้มีความสะดวกสบาย คล่องตัว ดูได้อย่างกรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองธุรกิจ มีคนมือเปล่า เดินทางเข้ากรุงเทพฯ หางานสร้างชีวิต มากกว่าจังหวัดต่างๆ ของประเทศ ซึ่งมี 77 จังหวัด เดี๋ยวนี้มากจังหวัดเริ่มขยับเติบโต แต่ปัญหาอีกอย่าง ความเติบโตของพลเมืองเกินที่ผังเมืองจะรับมือทัน การเดินทางจึงช้า แย่งกันกินกันใช้ ครับจึงเป็นความจริง เมืองใหญ่ๆ จึงมีคนร่ำรวยระดับเงินเยอะ เพราะเหตุผล คนย้ายเข้ามาอยู่เยอะ พอทำงาน มีรายได้ก็อยากมีวัตถุให้กับชีวิต ความร่ำรวยจึงบังเกิดกับคนมากมายที่เป็นเจ้าของธุรกิจ แต่เป็นความจริงคนไทยกินข้าว แต่คนปลูกข้าวจน ไม่มีคนสนใจคนจน แปลกอีกอย่าง เมืองเติบโต พัฒนาผังเมือง ต้องขับไล่ชาวบ้าน ถึงจะจ่ายเงินค่าที่ ค่าขนย้าย ความยุ่งยากก็เริ่ม เหมือนลูกไปโรงเรียน ช่วงยังมีโรคขาดรายได้ ของซื้อให้ลูกวุ่นวาย ครับเรื่องในไทยมีเรื่องฮิต อยู่ในความรับรู้ทางจิตใจของคนไทย เป็นเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนกัน อย่างเรื่องท่านอาจารย์พระพะยอม วัดสวนแก้ว ท่านซื้อที่ดินไร่กว่าจากนางวัณฑนา ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินโดยความถูกต้อง แต่อาศัยมานานหลายสิบปี เจ้าของตาย ทายาทไม่แสดงตัว วัณฑนาจ้างทนายไปกรมที่ดิน บอกว่าเธออยู่มานานไม่มีทายาทกรมที่ดินออกโฉนดให้ “ถูกต้อง” เธอขายพระอาจารย์พะยอม 10 ล้าน ครับโฉนดถูกด้องออกจากกรมที่ดิน ซื้อปี 2547 พอปีนี้ เจ้าของ (ทายาทที่แท้จริง) แสดงตัว ฟ้องศาล ศาลก็ตัดสินต้องคืนที่ดินให้เจ้าของแล้วเงิน 10 ล้านล่ะ ต้องไปเอาจากนางวัณฑนา ตอนนี้นอนติดเตียง เงินแจกจ่ายหมดแล้ว ครับแล้วไง ครับอยากได้เงินคืน ย่อมต้องเอาจากคนขาย

ครับสิ่งที่ขายที่เป็นส่วนหนึ่งในวันอนุรักษ์ธรรมชาติ ความหมายทุกสิ่งเกิดขึ้นตามกระบวนการยุติธรรม แต่สุดท้ายวุ่นวาย คืนที่ไม่ได้เงิน เหมือนถูกปล้นโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่

ขบวนการธรรมชาติ จะเกิดเอง หรือมนุษย์ทำให้เกิด แต่ปัจจัยเหมือนกันต้องดูแล ไม่เป็นผู้บริโภคเท่านั้น ต้องบริหารหลังจากบริโภคด้วย

ปัญหาซื้อที่ดินของท่านอาจารย์พระพยอม เหมือนถูกโกง แล้วคนจนไร้เครดิต ทำถูกต้อง อย่างติดคุกฟรี ถูกยัดยา กู้เงินเสียดอกเบี้ยแพง แชร์ลูกโซ่ แม้แต่นักการเมืองจ้องเลื่อนสถานะตัวเอง อยากได้ตำแหน่งสูง อะไรคือแรงดึงดูด ถ้าจะว่าทำงานเพื่อประเทศชาติ คงไม่จริง เพราะไม่เห็นทำงานช่วงโควิด 19 ให้ประชาชนท้องถิ่นที่เลือก

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำเป็นมากเป็นความสำคัญ จะอนุรักษ์สิ่งที่ยังอยู่ในโลกยังไม่ได้ใช้ ก็ต้องพยายามนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามคิดค้นสิ่งใหม่ทำให้เกิดขึ้น หรือจะอนุรักษ์สิ่งที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ เราจะเห็นว่าทั่วโลกอย่างแก้วพลาสติก กระดาษ แม้แต่เศษอาหารก็สามารถนำมาใช้อีก ผมไปวัดเพื่อคุ้นเคยบอกว่า อาหารที่เหลือเขาจะเอาใส่ถังไว้หลังบ้าน นานวันเปื่อย เสื่อม กลายเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ เดี๋ยวนี้น้ำในแม่น้ำ ชาวบ้านไม่นำมาใช้ตรงแบบก่อน คืออาบ ดื่ม ซักผ้า แม่น้ำมากสายน้ำเสีย อันตราย คนทำงานอุตสาหกรรมบางคนทิ้งสารเคมีหลังจากใช้ลงน้ำ ไม่ต้องเสียต้นทุน ครับถึงจะเตือนบอกกล่าว ไม่รับรู้ทุกอย่างก็หมดกันเดือดร้อนเสียหาย สำหรับป่าบ้านเราเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ และอาหารตามธรรมชาติ อย่างเห็ด หน่อไม้ ชาวบ้านใช้กิ่งไม้มาทำฟืน เมื่อ 2 วัน ผมไปร้านเนสเซอรี่ ซื้อกิ่งไม้ไผ่ มาปักกับต้นไม้ ครับเดี๋ยวนี้บ้านเรารุกป่ายังมีข่าวทุกวัน ครับมากสิ่งทุกอย่างเป็นความดีงามของการอนุรักษ์ธรรมชาติ แดด น้ำ อากาศ เราจะคลุกคลีตลอดเวลา ก่อนโน้น คนนิยมบาร์บีคิว ใช้ถ่านปัจจุบันนิยมใช้แก๊ส

มากสิ่งเป็นความจำเป็นทุกคนควรใส่ใจแม้แต่หน้าที่นักการเมือง ควรเป็นแบบอย่าง ถ้าจะทำความจำเจ เหมือนเดิม คือ ยก เลิก หยุด เพื่อต้องการตำแหน่ง หน้าที่ และเงินทอง ความดีงามตามหน้าที่ คงจะสะดุด คงจะหนีไม้พ้น ความวุ่นวายทุกสิ่งวุ่นวายย่อมทำลายความถูกต้อง ความดีงาม ทุกสิ่งคือการอนุรักษ์