ความจริงหรือความคิด
ไพฑูรย์ สุขสิขารมย์
ความจริงหรือความคิด 27 พฤศจิกายน 2564

อดคิดเข้าข้างตัวเอง โชคดีบ้านอยู่เนิน โต๊ะทำงานสามารถมองเห็นชีวิตของเพื่อนบ้าน ใช้ชีวิตคุ้มค่าชีวิต การเดินถือเป็นการออกกำลัง วันนี้อากาศดี คำว่า “ดี” ให้นิยาม (คำจำกัดความ) อาจแตกต่างแต่ละคน เคยเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ผมเข้าร่วมกิจกรรม วัด มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็น คนทุกคนมีความคิดเห็น และรับรู้แตกต่าง ความแตกต่างถ้าดำเนินทางถูกต้องถือว่าเป็นสิ่งดีงาม ทุกคนสามารถเรียนรู้นำไปปฏิบัติ เพื่อก่อให้ตัวของเรายืนอยู่บนหลักของธรรมชาติที่ดีงาม

ผมขอโอกาสนำพระราชดำรัสขอลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งคนไทยทุกคนเคารพ สักการะ ระลึกคุณความดีที่พระองค์ พัฒนาประเทศ 70 ปี เยี่ยมเยียนให้ความรู้ สอนความอดทนต่อสู้ชีวิต และทุกครั้งที่พระองค์ไปเยี่ยมราษฎร จะนำ “หมอหลวง” ร่วมเดินทางด้วยทุกครั้ง เพราะพระองค์รู้ว่าทุกที่ที่พระองค์ก้าวพระบาท เยี่ยมราษฎร์ ถิ่นกันดารห่างไกลจากศูนย์กลางดูแลชีวิต ย่อมเจ็บป่วย การนำหมอหลวงไปด้วย คือให้การรักษา ครับความมีเมตตาในจิตของพระองค์มีตลอดเวลา

เรื่องของการปิดทองหลังพระ ปกติคนเข้ากราบพระในพระอุโบสถ นิยมจุดธูป เทียน กราบไหว้ และมากที่จะปิดทองพระ คนส่วนมากจะปิดทองหน้าพระ มีน้อยที่ปิดหลังพระ คำสอนของพระองค์พระจะงามได้ จะต้องามทั้ง “องค์” การปิดทองหลังพระ เป็นคำสอนอธิบายว่า ชีวิตคนที่เป็นคนดี ย่อมปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ยึดมั่นความถูกต้อง มีเมตตา จะต่อหน้าคน หรือลับหลังคน สิ่งดีงามคือกระบวนการทางพฤติกรรมของคนดี ยึดมั่น กระทำต่อหน้าหรือลับหลัง จนที่เราสามารถ พูดได้ว่า “จะต่อหน้าคน หรือลับหลังคน เราต้องกระทำคุณความดี มีเมตตา ถ้าชีวิตพอที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือคนอื่นได้ ก็ลงมือกระทำ”

วันนี้วันอาทิตย์ สายหน่อย ผมนำอาหารเช้าติดมือมาที่โต๊ะด้วย ช่วงวัยนี้ผมมีชีวิต “ง่ายๆ” ในตู้มีอาหารเหลือไว้ผมจะไม่รังเกียจ ผสมปนเปกันและทาน

ระหว่างนี้บนถนนที่สายตาผมสัมผัสมีพ่อแม่ลูก ลูกชาย ลูกสาว อายุไม่มาก อาจจะเรียนหนังสือ ชั้นอนุบาล ทุกคนต่างขี่จักรยาน พ่อแม่ดูลูก สอนลูกจะขี่รถไม่ค่อยตรงทาง พ่อแม่อบรม สอน บางครั้งลงบอก สิ่งที่พ่อแม่พาลูกมาขี่จักรยาน คือการสอนให้รู้จักขี่จักรยาน สำคัญคือ ระเบียบ วินัย การดูแลตัวเอง ความปลอดภัยของตัวเอง และคนอื่น ภาพครอบครัว ค่อยขี่จักรยานลับสายตา ครับกิจกรรมของชีวิตที่ทำให้ชีวิต มีคุณค่า และความถูกต้อง และความดีงาม คือการการะทำที่เป็นส่วนที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ

ผมละสายตา เห็นผู้ชายขี่จักรยานมาหยุดสี่แยกจูงรถชิดขอบถนนหยุดรถพูดโทรศัพท์ ผมอดขอบคุณ ในความพัฒนาความถูกต้อง และถ้าคนอื่นเห็น ถือได้เป็นพฤติกรรมแบบอย่าง คือความปลอดภัย เกิน 10 นาที ชายคนนั้นหยุดรถจักรยานและพูดคุยโทรศัพท์ พอหยุดพูดผมเห็นชายเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเสื้อ เข็นรถจักรยานมาจอดริมถนน ผมยอมรับว่า ตรงสี่แยกหน้าบ้านผม ทางที่รถจักรยานหยุดจะมีป้าย “หยุด” ครับบ่อยครั้งเสียงแตรรถคนจะเตือน จะเดินหรือขี่จักรยาน หรือขับรถต้องปฏิบัติตามกฎของกฎหมาย คำว่า “หยุด” คือ หยุดตาสอดส่าย ดูรถ เพื่อความปลอดภัย เมื่อว่างจากรถ ก็ดำเนินการเคลื่อนชีวิตต่อไปได้ เกือบทุกวันจะได้ยินแตรรถ

ครับชีวิตคน ผมอยากเห็น ตามพุทธศาสนาสอน ให้คนมีสติและสัมปชัญญะ ถ้าเราฝึกจนสามารถรับรู้ได้ เมื่อสิ่งอันตรายกำลังจะเกิด เราสามารถหยุดได้ ให้ชีวิตปลอดภัย “ครับ” คำสอนของพุทธศาสนา คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติ ไม่ยกเว้น คือ หลักของพุทธศาสนา หลายคนอาจคิดว่าจริงเหรอ พระพุทธองค์ประมวลทุกสรรพสิ่ง เป็นสองคำ คือ ทุกข์และสุข

ผมละสายตา ดูต้นกล้วยไม้ เคยบอกก่อนแล้ว โต๊ะทำงานของผม แม่บ้านเอาต้นกล้วยไม้ 8 กระถางวางบนโต๊ะ และขอบหน้าต่างมีอีก 2 กระถางวางในกระถางใหญ่ เป็นกระถางต้นไทร ผมพิจารณา กระถางกล้วยไม้ ทุกใบสีเขียวหนา บางใบของกล้ายไม้ยาว หลายกระถางมีดอก ครับการที่ใบหนา สีเขียว คือส่วนของชีวิต สะสมน้ำ ถ่ายเทอากาศ ทำให้อายุยืน รากกล้วยไม้เยอะ มีบางรากกลม โตกว่าหลอดดูดโอเลี้ยง ผมพิจารณา อาจจะไม่รู้จริง น่าจะเป็นรากที่ถ่ายเท สรรหา อากาศ น้ำ เพื่อความงอกงามของชีวิต แม้แต่แสงแดด

ผมดูก้านที่ยาว งอกจากลำต้น ติดกับโคนใบ ทุกก้านเกินฟุต มี 2-3 ฟุต บางก้าน ปลายก้าน มีตุ่มกลมหลายตุ่ม เหมือนสีน้ำตาล แบบสีช้ำเลือดช้ำหนอง สีที่ผมรับรู้ สายตาผมยังไม่พิการ เพียงแต่ผมขาดความรอบรู้ เรื่องของสี หลายต้นก้านยาว ชูดอก หันดอกมายังผม คงจะทักทายผมเพียงแต่การสื่อสารไม่สามารถเหมือนคน คนเราทุกคน รับรู้ด้วย ตา หู จมูก ปาก กายและใจ เหมือนสายตาที่ผมคนขี่จักรยานแล้วจอดรถ หยุดข้างถนน คุยโทรศัพท์ สายตาเป็นเพียงเห็น ส่งต่อสู่สมอง เหมือน “ดิส” เก็บข้อความที่เห็น และข้อความที่เห็นจะเก็บไว้ตลอดชีวิต เคยมีพวกนักวิทยาศาสตร์เอาไฟช็อต “สมอง” ส่วนเก็บข้อความภาพจะปรากฏ ภายที่เราพบปะ ไม่ได้ลบหาย เพียงเก็บไว้ภายใน

ผู้ใช้คือใจ เหมือนเห็นคนขี่จักรยานหยุด แล้วพูดโทรศัพท์ พูดอะไรไม่รู้ แต่ใจคิดว่าพูดอะไร แม่บ้านคงโทรมาบอกว่าไปตลาดซื้อของให้ด้วย ความคิดของใจ ซึ่งไม่รู้ความคิด คือ เจตสิค

ผมซิบน้ำส้ม ปกติชอบน้ำส้ม 2 วันผมและร้านผัก ชื่อ Monterey Market เจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่น เปิดมาหลาย 10 ปี ช่วงผมมีร้านอาหารไปซื้อผักร้าน Monterey ทำมาหากินส่งลูกเรียน พอลูกเรียนจบ แม่บ้านบอกว่าพอเถอะ เราทำงานหนักทุกวัน ร้านอาหารตื่นเช้า กลับบ้านดึก ขายดีก็วุ่นวาย ขายไม่ดีก็กังวล พอหยุดถึงเงินไม่มาก ใช้ประหยัด ก็น่าจะพอเพียงถึงบิลล์จะมีประจำ ทุกคนย่อมมี เหมือนผมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขยะ ประกันบ้าน ประกันรถ ประกันสุขภาพ ที่กล่าวมา ไม่มีบิลล์อันไหนหยุดได้

น้ำส้มผมซื้อเป็นน้ำส้มคั้นสดช่วงเดือน สิงหาคม กันยายน ผมกับแม่บ้านชอบส้ม ช่วงเดือนก่อน และเดือนที่พูด ส้มรสหวาน จะมีเปรี้ยวนิดหน่อย หลานนำ เท่ากับเพิ่มรส หลังจากเดือนตุลาผลแวะร้านโกรเซอรี่ หาส้มมาทาน ครับทุกครั้งจะได้ส้มเปรี้ยวมากกว่ารสหวาน

หลายคนถ้าจะถามผมว่า น้ำส้มคั้นสด รสหวาน จากร้าน Monterey Market กับไวน์คาร์เบอร์เนย์ ดีๆ อย่างไหนชอบมากกว่า ผมตอบตามความรู้สึก กาแฟรสดีๆ ทุกเช้า ทำให้ผมตื่นตัว กระตือรือร้น ใช้ชีวิต สำหรับไวน์ ผมเคยชอบพอ จะดื่มมื้อเย็นแก้วเดียวกับอาหาร ความรู้สึก ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ นานมากเลิกดื่มไวน์ เหตุผลดื่มแล้วโรคเก๊าส์ มาเยือนอาจเท้าวบวม แต่ส่วนมากจะเป็นที่มือ และข้อมือบวมอยู่หลายวัน ปวดเจ็บ หมอลูกสาวบอกว่า พ่อมีกรดยูริค ดื่มประเภทไวน์ จะทำให้โรคเก๊าส์กำเริบ แม่บ้านห่วงใย เปล่าคงไม่คิดว่า มือเท้าบวมทำงานไม่ได้ แต่เกิดจากความห่วงใย ครับจะกาแฟหรือไวน์ก็แล้วแต่ความพอใจ

รอบๆ ชายจอดรถจักรยาน มีต้นไม้มากประเภท บางต้นของประเภทต้นไม้ ใบเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ใบสีเหลืองแสดงถึงช่วยสุดท้ายของใบไม้ กำลังจะหมดหน้าที่ หมุนเวียนลมหายใจไม่นานใบที่เป็นสีเหลือง จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล จิตวิญญาณ รับรู้ ดูแลต้นไม้หยุด วงจรของชีวิตสิ้นสุด เคยเกื้อกูลลำต้น ให้น้ำ ลม หมุนเวียนชีวิต ใบของต้นไม้อีกสิ่งหนึ่ง ดูแลสดชื่นจะลมมาหรือไม่มีลม ใบสีน้ำตาล ก็ตกลงสู่ดินใบไม้ จะกองทับถมบนดิน ดินน้ำแดด คลุกคลีกับใบไม้ที่ร่วง ไม่นานฝนตกมากขึ้น ใบเริ่มเปื่อยเน่า สลายตัวปนเปกับสารที่ผุพัง จากมากสิ่งนานวันกลายเป็นปุ๋ย ครับวงจรของใบ เราดูแล้วเป็นแบบอย่าง เป็นธรรมชาติที่งดงามถ้าจะถามว่ามนุษย์เอาเป็นแบบอย่างได้ไหม แน่นอนครับสีดีงามคือแบบอย่าง