ความจริงหรือความคิด
ไพฑูรย์ สุขสิขารมย์
ความจริงหรือความคิด 28 ตุลาคม 2560

ทุกปีเดือนตุลาคม จะเดินทางไปอยู่ที่อื่นอย่างน้อย 2 เดือน แต่ปีนี้ยกเลิกทุกอย่าง เฝ้าโยงที่บ้าน เหตุผลอยากอยู่ไปงานถวายดอกไม้จันทน์ที่วัดมลคลรัตนาราม และวัดพุทธานุสรณ์จัดถวายความเคารพ ทูลลาต่อพ่อของแผ่นดิน

ชีวิตผมเกิน 77 ปี พ่อของแผ่นดิน คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ เป็นเวลาถึง 70 ปี พระองค์เดินทางลุยน้ำ ลุยโคลน เข้าป่า เยี่ยมประชาชน ตลอดทั้ง 77 จังหวัดของไทย ยิ่งช่วงปลายชีวิต การเดินทางย่อมเหนื่อยล้าแต่พระองค์ไม่เคยหยุดพัก พระองค์แนะสอน ปรึกษา ให้ประชาชนของท่าน ซึ่งส่วนมากทำมาหากินทางเกษตร ย่อมพึ่งธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม และแรงงาน

พระองค์ท่านได้ทดลอง ด้านเกษตรใช้ที่ในพระราชวังทดลอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทดลองได้ผล ท่านจะนำวิธีสอนประชาชน

อดนึกตลอด 70 ปีที่พ่อแผ่นดินออกทุ่งนาเป็นเวลานานมาก โดยปกติ 70 ปี คือ ความเฉลี่ยของชีวิตทุกคน ทุกชีวิตตั้งแต่เกิด พอโตหน่อยเรียนหนังสือจนอายุ 20 กว่า กว่าจะเริ่มทำงาน อีกไม่กี่ปีก็เกษียณ เคยสังเกตงานที่ทำ 30-40 ทำเพื่อตัวเองและครอบครัวเท่านั้น

ถ้าจะถามเคยทำงานฟรี แนะช่วยเหลือคนอื่น ให้คำปรึกษาที่เรียกด้วยใจ อาจมีบางคนแต่จี๊ดเดียวไม่คิดเงิน แนะสอนด้วยใจ อยากเห็นคนไทยด้วยกันที่ยากจน และด้อยโอกาส สอนโดยทุ่มเทกายใจไม่คิดเงิน คำตอบไม่เคย (Zero) เพียงดูแลตัวเอง ทำงานยังไม่พอใช้แล้ว ยิ่งชีวิตติดเหนียวกับความเจริญทางวัตถุ ตายแล้วอยากเพิ่มเวลาทำมาหากิน

ครับหลายคนอยากไปวางดอกไม้จันทน์ แสดงความเคารพรัก ครั้งสุดท้ายแต่หาเวลาไม่ได้ แน่นอนความดีงามตามสมเด็จพ่อบอก คือธรรม ธรรมต้องประกอบด้วยความดี และถูกต้อง สองสิ่งต้องไปด้วยกัน เป็นหนึ่งเดียว ถ้าปลีกตัวไปเดี่ยวมีความดีอย่างเดียว เหมือนช่วยเหลือสังคม แต่สิ่งที่ช่วยไม่ถูกต้องตามความจริง และดีงาม ย่อมไม่เป็นธรรม คงเหมือนธรรมะ ปฏิบัติแล้วย่อมสุขกาย สบายใจ ครับเรายังสามารถทำสิ่งดีได้โดยวัดเป็นศูนย์กลาง จะทำบุญ ทำเสร็จบุญทุกสิ่งจะสมบูรณ์ ย่อมต้องปฏิบัติสิ่งถูกต้องต่อ ถ้าทำแล้วสุขกายสุขใจ ย่อมเรียกว่าธรรม ไปทำที่วัดได้ อยากเข้าใจธรรมะ อยู่แถวเบย์แอร์เรีย จะไปวัดมงคลรัตนาราม 1911 Russell St., Berkeley, CA 94703 ผมแถมโทรศัพท์ 510-849-3419

ถ้าพลาดวัดมงคล หลายคนก็หันหน้าไปวัด พุทธานุสรณ์ เมืองฟรีม้อนต์ ถ้ายังพลาดอีก ครับงานบุญ งานสร้างความดี คุณธรรมเชิญเถอะขอรับ วัดพุทธานุสรณ์เปิดทุกวัน เอาที่อยู่ไป 36054 Niles Blvd., Fremont, CA 94536 – 1563 โทรศัพท์ 510-790-2294, 790-2296 วัดกำลังจะสร้าง กุฏิ ศาลาการเปรียญ โรงเรียน ความสำเร็จ จะลุล่วง ก็ต้องอาศัยปัจจัยของทุกคน ครับวัดคือสถาบัน ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว ความศักดิ์คือความสุข สงบ สะอาด ย่อมบังเกิดได้ จากการปฏิบัติของเรา ชีวิตคนเป็นความจริงเกิดกับชีวิต ถึงเราจะไม่มีโอกาสไปวัด จะด้วยสาเหตุใดๆ ย่อมไม่เกี่ยวกับผม และคนที่รู้จักใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ยกระดับชีวิตให้มีสุข ปากยิ้ม หน้าละมัย เจอะเจอพูดคุยครับ เหลือเชื่อ ได้ระบายสิ่งไม่ดีงามกดทับ จิตใจอยู่นานวัน หดหาย แล้วคงสงสัย เจ้าความกลัดกลุ้ม กังวลใจ ฉุนเฉียว แม้แต่ใจหมดบุญ สิ่งที่กดทับ ถูกสะสมในความคิด เรียกภาษาจิตวิทยาว่า “จิตใต้สำนึก” จิตใต้สำนึกเป็นนักสะสมของเก่า ที่ไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถทำได้ เหมือนจิตใต้สำนึกจะเก็บประสบการณ์ทุกอย่างที่จิตสัมผัส รับรู้ ส่งเก็บไว้ภายใต้จิตสำนึก เมื่องาน 22 ตุลาคม 2560 ผมไปงานทอดกฐินพระราชทานจากรัชกาลที่ 10 คนรับพระราชทานคือ พี่สมศรี แสงเนารัตน์ คนเก่าแก่ของวัด ไม่เพียงไปวัด ยังนำลูกหลานให้ไปด้วย ยึดมั่นในคุณความดี เพิ่มความเข้าใจในพุทธศาสนา ท่านพระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ พูดจากใจ คุณโยนคือเสาหลัก มีคนทักผม เรียกชื่อ อ้างความคุ้นเคย จิตใต้สำนึกเริ่มส่งผ่านเรื่องราวที่เก็บกักตุนสู่จิตสำนึก และแปลกแท้ ถึงเวลาจะร่วงเลย ทุกอย่างบนกายใจ หน้าเปลี่ยน อดคิดจิตสำนึกปรับความเข้าใจ พัฒนาความเปลี่ยนไปของกาย เป็นความสมบูรณ์ของความเข้าใจ และรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึก ร่วมมือกันเสมอ ทางคำอธิบายของพุทธศาสนา คนก่อนตาย จิตสำนึกจะทำหน้าที่คิด พูดเลยที่เข้าใจว่า พุทธศาสนาเชื่อตายแล้วไม่สูญ ย่อมเกิด ความที่คิดนึกขั้นสุดท้าย บอกว่า คือ สถานะที่ชีวิตไปเกิด เคยทำบาป บาปจะแสดง เป็นคนทำบุญ บุญกุศลย่อมชักจูงไปสถานที่ดีๆ แต่ข้อแม้ ทุกคนจะเคยทำดี และไม่ดี ก็แล้วแต่สิ่งไหนมีน้ำหนักมากกว่ากัน คงเหมือนตาชั่งจะต่ำข้างน้ำหนักมาก ขึ้นอยู่กับคุณแล้วละ ถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อ ถ้าเราเชื่อแล้วสิ่งที่เชื่อคือตายแล้วเกิด สร้างความดีเป็นหลักทรัพย์ และเป็นความแท้ ความดีจะติดตัวไปเกิดที่ดี เชื่อแบบนี้ เรียกว่ามีแต่กำไร

เราเชื่อคำว่า ทำดี แล้วได้ดี ถึงไม่เห็นผล แต่เมื่อทำดี ความถูกต้องย่อมเป็นพื้นฐาน ทำดีความถูกต้องก็แสดงออก เราย่อมปลอดโปล่ง เหมือนมองพ่อแผ่นดินในความเป็นจริงก็รับบุญแล้ว ทุกคนเกิดมากจากท้องแม่ แม่ทุกคนรักลูก แม่เคยชอบทานน้ำพริก รสเผ็ดจึงจะถูกปาก พอแม่ตั้งท้องงดของแสลง แม่เคยหงุดหงิด เวลาโกรธด่าดัง พอมีท้องอดกลั้น กลายเป็นคุณความดี ตลอดไปของชีวิตถึงเวลาลูกเติบโต ไปโรงเรียน ลูกคนไหนเชื่อฟัง ขยันเรียน ไม่เกเร พอโตสามารถดูแลตัวเองได้ แม่สอนให้แปรงฟัน อาบน้ำ ช่วยงานบ้าง ทำการบ้าน เชื่อฟัง แม่รัก อยากได้อะไรไอศกรีม ของเล่นถ้าไม่สุดความสามารถ แม่จะหาให้เสมอ และสำคัญ แม่รัก พูดไพเราะ ทำผิดตักเตือน คาดโทษ สิ่งดีๆ ที่ลูกทำย่อมได้รับความรักตอบแทน มันคือความดี จะเรียกว่า “ธรรม” น่าจะถูกต้อง ธรรม คือธรรมชาติ อยู่ควบคู่ชีวิต ธรรมชาติอาจสร้างความเดือดร้อนบ้าง ถ้าฉลาดเดินทางตามคำแนะนำ คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าลงมือทำจะรับรู้ และสัมผัส สิ่งดีงาม ถูกต้องเข้ามาในชีวิต

ผมเป็นเด็ก น้ำจะท่วม 2-3 เมตร อาจสูงกว่าท่วมบ้านทุกปี ชาวบ้านจะปลูกบ้าน ยกพื้นสูง เดี๋ยวนี้บ้านที่ผมเกิดเติบโต ก็ยังอยู่น้องไม่เคยเปลี่ยน เหมือนคนทั่วไป เริ่มนิยมปลูกบ้านสองชั้น ชั้นล่างติดดิน มีฝากั้นห้อง พอน้ำท่วมเดือดร้อนเสียหาย

สำหรับบ้านผม ไม่เคยเปลี่ยนเวลาน้ำท่วม ก็เพียงท่วมใต้ถุนบ้าน พอน้ำลดก็ปรับปรุงเป็นที่นั่ง ทำงานจักสาน ถ้าเป็นพวกเขมร ซึ่งนิยมยังดำเนินอยู่ช่วงกลางวัน จะหยุดงาน เอาเปลญวนผูกแล้วนอน คงเหมือนแขวนเปลญวนใต้ถุนบ้าน ครับเพียงการปลูกรักษาขนบธรรมเนียมเดิม ปล่อยบ้านสูง ย่อมไม่ปวดขมับ

อีกอย่างพุทธศาสนานอกจากเชื่อตายแล้วไม่สูญ ยังเชื่อว่า ทุกสิ่งไม่มีตัวตน ทุกสิ่งที่เห็นคือสารผสม สุดท้ายจะแยกตัว ถ้าไม่เชื่อว่ามีตัวตน ความทุกข์ย่อมไม่มี ลึกๆ ถ้าปฏิบัติถึงขั้นความคิดไม่ยึดติด ที่เรียกว่านิพพาน แต่ชีวิตยังทำหน้าที่ เวลาตาย สังขารจะเรียกว่า (Smashing the atom) สังขารระเบิด เกิดความว่างเปล่า หมดเชื้อการเกิด