ความจริงหรือความคิด
ไพฑูรย์ สุขสิขารมย์
ความจริงหรือความคิด 20 ตุลาคม 2561

ยืนมองดูโบสถ์ สำหรับโบสถ์ยืนสงบอยู่ในอเมริกา ถึงจะไม่โอ่โถงเท่ากับโบสถ์เมืองไทย แต่พิจารณาถึงหลักพุทธศาสนา ไม่มีใบ้หวย ไม่ดูหมอทำนายทายทักว่าอับโชค หรือร่ำรวยจากสล็อต ยิ่งพวกเครื่องรางของขลัง ยิ่งห่างจากวัดในอเมริกา จะมีก็แต่เพียงสอนให้มีเมตตา ละโลภ ละกิเลส จะมีบ้างเลิกจากบุญ ขับรถขึ้นเหนือ เสี่ยงโชคตามบ่อน เคยถามมันตรงข้ามกับศีล 5 คนถูกถามยิ้มตีหน้าแหย เผลอเดี๋ยวเดียว หน้ายิ้มระรื่น เปล่าหวังร่ำรวยเป็นกอบเป็นกำ เพียงอยากเพลิดเพลินบ้าง ถ้าไม่กินทุนก็สุขแล้ว ชีวิตผมคนสามัญ ทำดีมากกว่าไม่ดี ความไม่ดีก็ไม่ล่วงล้ำคนอื่น เคยคิดเกิดตายอีกนานกว่าจะถึงบุญ นึกดู เวลาไปบ่อนเพื่อนเต็มรถ คุยหัวเราะ เพลินใจ เรื่องอับโชคไม่พูด แล้วจะบอกว่าไม่ดีเสียทีเดียว อดคิดเข้าข้างตัวมันไม่แน่

เพลิดเพลินบ้าง คอตกบ้าง แม้แต่อยู่ในที่บุญกุศล ยังถูกกว่าหาเงียบก็น่าจะมีบ้าง

เดินขึ้นบันได เกิน 10 ขั้น ถ้าขึ้นลงทุกวันๆ ละหลายเที่ยว เท่ากับออกกำลังขา พอสุดบันไดจะมีระเบียงทางเดิน รอบโบสถ์ ขวาซ้าย มีชั้นวางรองเท้า ที่นี่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องหยิบรองเท้าผิด มีโต๊ะวางหนังสือ และเก้าอี้ทรงไทยนั่ง มีหนังสือหลายเรื่อง เรื่องละหลายเล่ม สนใจหัวข้อเรื่อง “ทางสู่สวรรค์” ผมหยิบนั่งอ่าน ทุกคนพูด สวรรค์มีนางฟ้าเยอะ หน้าสวยกิริยางดงาม เทวดาแต่ละคนมีนางฟ้าเยอะ คงไม่สุขกว่าจะถึงคิว อ่านข้ามหลายหน้า ข้อความบอก สวรรค์เดี๋ยวนี้และที่นี่ ไม่ได้พูดว่าตายแล้วไปสวรรค์ แต่บอกว่า สวรรค์คือช่วงมีชีวิตและสัมผัสได้ทุกวัน บอกด้วยว่าจะไปสวรรค์ แต่ละวันทำอย่างไร ตื่นเช้ามืดดูแลตัวเอง มีเวลาการเตรียมอาหารให้ครอบครัวบ้าง ย่อมได้รับคำชมเชย มันคือความสุขใจ เมื่อใจเอ่อด้วยความสุข หน้ายิ้ม เดินคล่องตัว หัวใจสูบฉีดปกติ อากาศหายใจไม่มีมลพิษ ก่อนขับรถไปทำงานความสุขยังนั่งไปเป็นเพื่อน อารมณ์แจ่มใส มีรถตัดหน้า ยิ้มให้ ใจคิดเชิญเถอะขอรับ คราวหน้าระวังหน่อยจะอันตราย ความสุขแต่ละวันคือสวรรค์ได้เดี๋ยวนี้ และวันนี้

เดินเข้าประตูโบสถ์ ถ้าโบสถ์ในประเทศไทย บานประตูย่อมแกะสลักบนไม้สักเนื้อหนา แต่ประตูโบสถ์ที่นี่ไม้ธรรมดา สะอาดตา สัมผัสไม่เพียงความรู้สึกจากใจกำกับด้วย ความชอบพอเกิด ย่อตัวคลานไปตรงหน้าพระประธาน พระพุทธองค์หล่อเป็นแบบมารวิชัย นั่งขัดสมาธิ มือซ้ายแบบวางที่ตัก มือขวาคว่ำบนเข่า พระพุทธองค์นาม “พระพุทธวโรสุโขทัย” รอบพระวรกายมีสิ่งเป็นมงคล เพิ่มศรัทธา

โยมหลายคนพนมมือ สบพระพักตร์ที่ยิ้มละไม หลายคนคิดกับตัว พระพุทธองค์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งระงับกิเลสทั้งปวงได้ จิตที่ทรงพระเมตตาตลอดเวลา เป็นสถานที่สงบกายใจ สบพระพักตร์มีความสงบ คนที่นั่งพับเพียบต่อหน้าพระพักตร์ จุดธูปเทียน ในใจเปล่งคำอาราธนา แล้วปักธูปหลักการปักธูปที่ถูกต้อง ธูปมี 3 ดอก ปักตรงกลางก่อน ดอกที่สองปักทางขวามือ ดอกที่สามปักซ้ายมือ พนมมือ ก้มลงกราบใจขอพรจากพระองค์ “ขอให้ครอบครัวมีความสุข” หลายคนถือโอกาส ขอพรอีกหลายอย่าง ขอเสร็จคนขอเงยหน้า สบพระเนตร ปฏิญาณจะขยัน มานะ และทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง สาธุเสียงแว่วมาจากแหล่งหาที่ไม่พบ แน่นอน ขยัน มานะ อดกลั้น มีเมตตา สิ่งที่ขอยอมวิ่งรอบวนเวียน ไม่ไปไหน ลงมือสร้างงานก็ง่วนกับงานมันคือสุข คือบุญ เวลาทานอาหารรสย่อมเลิศ นอนหลับ จะกรนหรือไม่ ไม่รู้เกี่ยวกับบุญกุศลหรือไม่ กรนอาจเป็นเพียงพฤติกรรมของกาย สุขหรือทุกข์ไม่น่ามี ผมรู้จักคนกรนเสียงดัง ชีวิตมีความสุข เมียนอนด้วยหลับสนิท บอกว่าเคยชิน เพราะเธอบอกว่าอยู่กับคนขยัน ดูแลครอบครัว พฤติกรรมมีเธอหนึ่งเดียว คนอื่นมีใจคิดบ้าง ช่างประไร เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา ตำนานเกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์แรกของโลก สร้างจากคำดำริของพระเจ้าปุเสนทิ แคว้นโกศล เป็นพระพุทธรูปยืน สลักด้วยไม้แก่นจันทน์แดง คำว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอ คำว่าสังคายนา แปลว่าการสวดพร้อมกัน การสังคายนาครั้งแรกเรียกว่า ปฐมสังคายนา ได้แบ่งพุทธศาสนาปัจจุบัน มี 3 นิกาย เถรวาท มหายาน และวัชรยาน สำหรับนิกายวัชรยาน เรียกอีกอย่าง ลัทธิตันตระ เป็นนิกายในประเทศธิเบต ฝ่ายสงฆ์มหายานสามารถฉันอาหารมื้อเย็นได้ในฐานะเภสัช เพื่อแก้โรคหิว แต่ต้องฉันอย่างสำรวมแก้หิวเท่านั้น ถ้าฉันเพื่อความอยากถือเป็นอาบัติ

อัญญาโกณฑัญญะ เป็นพระสงฆ์รูปแรกพระพุทธเจ้ามีพระนามนอกเหนือจากสิทธัตถะ คือ “อังคีรส” แต่พระนามสิทธัตถะพระราชบิดาโปรดเรียก คำว่าสันโดษในพระพุทธศาสนาไม่ใช่มีความหมายอยู่ตามลำพัง แต่หมายถึง ความพอใจ รู้จักพอและความยินดี การบวชพระเรียกว่า “อุปสมบท” บวชเณรเรียกบรรพชา

พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรด องคุลีมาล ในพรรษาที่ 20 ขื่อที่ค้ำยันเพดานของโบสถ์วัดพุทธนุสรณ์ จารึกสถานที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ สถานที่ปฐมเทศนา และปรินิพพาน พระอริยบุคคลในพุทธศาสนามี 4 ประเภท โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และพระอรหันต์ คือการเข้าถึงพระนิพพาน ตายแล้วไม่เกิด ละกิเลสเป็นผู้ใช้ปัญญา พระพุทธศาสนา มีคนนับถือมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ที่ดินของวัดซื้อขายไม่ได้ พระไตรปิฎกประกอบด้วย 3 หมวด พระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์ พระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์ พระอภิธรรม มี 42,000 พระธรรมขันธ์

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นปัจจุบัน เป็นต้นที่ 4 หลังจากตรัสรู้ ปลูกในปี 2423 โดย เซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิวแฮม ตอนอังกฤษปกครองอินเดีย

การสวดมนต์ ถ้าเข้าใจเนื้อหา คือ การสอนของพระพุทธเจ้า เปรียบเสมือนอยู่ตรงหน้าพุทธองค์

หลังจากเข้ากราบ จุดธูปบูชาพระพุทธรูป อาราธนาขอความเป็นมงคลจากพุทธองค์ หลักศาสนาจะเน้นชีวิต การดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคล คือความถูกต้อง ดีงาม ไม่ประกอบด้วยกิเลส ขยันหมั่นเพียร ย่อมเข้าถึงสิ่งที่ขอพร พุทธศาสนายืนตรงข้ามกับความงมงาย ศาสนาพุทธเน้นการพัฒนาปัญญา เป็นปัจจัยหลัก คนไทยเยอะเชื่อสิ่งนอกเหนือจากศาสนาที่เรียกว่างมงาย

โยมหลายท่านหลังจากกราบลามานั่งสงบ หลับตา ตัวตรง ทำตัวตามสบาย จิตปล่อยว่าง เหลือเชื่อ เมื่อความสงบมีความสงัดของจิตและอิริยาบถ จิตโล่ง ไม่มีกิเลส ช่วงของความสงบตอนนี้ หลายคนจิตจะเข้าถึง คำพูดที่ว่า “ปัญญาญาณ” (Intuition) คือสิ่งที่ถูกรู้ เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน ไม่ได้เกิดจากสมอง (ปรีชาญาณ) ที่คิด คงจะเหมือนพุทธองค์ ตรัสรู้โดยปัญญาญาณ คือความรู้ที่ถูกต้อง เป็นความจริง แบบพิสูจน์ได้ โดยหลักวิทยาศาสตร์ ความรอบรู้ในโลกมากมาย เกิดจากสิ่งไม่มีแบบอย่างให้เห็น แต่สามารถทำได้ คิดได้ เรียกสิ่งนั้นเรียกปัญญาญาณ

โดยความเป็นปกติ สถาบันที่ผมยืน และนั่งสงบฟังพระสั่งสอน มันคือปัจจัยที่สร้างชีวิตคนให้เป็นคนมีคุณภาพ คิดดี ทำดี มีเมตตา สามารถเป็นที่พึ่ง ครับเวลาคล้อย ต่างโยกย้ายกลับบ้าน สิ่งที่ได้รับ อย่างผมไม่สามารถปฏิบัติได้ครบองค์ของคุณความดี ยอมรับความคิด ค่อยๆเลิกละ เพื่อนหลายคนรวมทั้งตัวผม ยังชอบเสี่ยงโชคไปบ่อน ถ้าถามว่าดีไหมไม่ดียอมรับ แต่ทำไมล่ะ เสียเวลาเสียเงิน แต่ก็สบายใจนะขอรับ หาวิธีสร้างความสบายใจโดยไม่เสียเงิน และเดือดร้อนไม่เพิ่มหนี้สินได้ไหมล่ะ ถ้ารู้จักพอใจชีวิต เงินที่มีก็สามารถหาความพอใจได้ และยังพอหยิบยื่นให้สังคม ผมจนความคิด ยิ้มให้หลวงพี่ ครับละเมอกับคำตอบรับ