ความจริงหรือความคิด
ไพฑูรย์ สุขสิขารมย์
20 ตุลาคม 2016 ตอนที่ 3

เดินขั้นบันไดโบสถ์ หลายขั้นกว้าง แนวลาดทำมุมต่ำกว่าบ้านคน คงจะด้วยสาเหตุชีวิตชาวพุทธจะวัยเด็ก ผู้ใหญ่ เฒ่าชรา เมื่อขึ้นโบสถ์ แนวเอนของบันไดต่ำ ย่อมง่ายต่อการก้าว ชีวิตช่วยปลาย เข่า ขา ชราภาพ ปวดเมื่อย ยังเดินได้ แต่สังขารก็ล่วงเลย ยังมีโชคถ้ายังไม่เจ็บปวด ก็พอช่วยตัวเองได้ ค่อยก้าวขึ้นช้าๆ จับราว ถึงจะนานเพิ่มสายตาเมื่อผ่านการก้าว จะสัมผัสกับองค์พระประธาน นั่ง ทรงมารวิชัย พระพุทธองค์ทรงพระนาม พระพุทธวโรสุโขทัย ขัดสมาธิ แขนขวาวางขนานกับตัว ฝ่ามือคว่ำวางบนเข่า แขนซ้ายวางขนานกันกับตัว ฝ่ามือหงายบนตัก

ครับอดนิยมชมชอบ คนมีหน้าที่ปั้นพระพุทธองค์ จะปั้นได้สมส่วนโดยเฉพาะ พระพักตร์จะมองเมื่อไหร่ความรู้สึกรับรู้ จากสายตาสู่จิต พระพุทธองค์มองตอบ สายพระเนตรทรงพระเมตตา เหมือนกับยิ้มรับ แม้แต่เสร็จการแสดงความเคารพ กราบลา ถอยห่างออก มองพระพักตร์ก็ยังมองตอบ เหมือนพระพุทธองค์ทรงให้พร ขอให้มีความสุข ความเมตตา และคุณงามความดีที่สร้างและลงมือกระทำ ทำสม่ำเสมอระลึกตลอดเวลา จะอยู่กับเราตลอดไป เป็นความจริง กระทำบ่อยๆ จนกลายเป็นส่วนของจิตใจและความรู้สึก ชีวิตจะพบแต่ความงอกงามของชีวิต

พระพุทธองค์ทรงเอื้อวาจาจากการใบหน้าที่เราสัมผัส คนในโลกถ้ารู้จักคนอื่นเป็นผู้รู้จักเมตตา คือการให้ ดูได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ตลอดเวลายาวนานครองราชย์ ท่านให้ความรักต่อประชาชนของท่านทั่วประเทศ เหมือนภาคอีสาน ประชาชนส่วนใหญ่ทำเกษตรปลูกข้าว น้ำเป็นปัจจัยสำคัญ พระองค์ท่านเดินทางไปอีสาน ดินแตกระแหง ต้องการน้ำ ผมไปฟังการอภิปรายที่ยูซีเบิร์คเล่ย์ ดูหนังาตอนท่านไปอีสาน ช่วงโน้นผู้ก่อการร้าย (คอมมิวนิส) เยอะ นักข่าวต่างชาติทรงถามพระองค์ ไม่กลัวความไม่ปลอดภัยจากผู้ก่อการร้ายบ้างหรือ พระองค์ท่านตอบกลัว แต่กลัวความอดอยากของประชาชนของท่านมากกว่า

ในการอภิปราย มีคนถามว่าไทยมีคณะผู้บริหารประเทศชาติ ทำไมพระองค์ท่านจึงออกไปช่วยเหลือประชาชน ทุกจังหวัดในประเทศ งานในปัญหาที่ประชาชนได้รับ พระองค์ท่านรับรู้ จะศึกษาและสร้างศูนย์ทดลองในสวนจิตลัดดา ผมเคยเข้าไปดูสองครั้ง แม้แต่พระองค์ทำถ่านหุงข้างจากดินผสมแกลบ ปั้นกลมโตกว่าลูกกอล์ฟประมาณ 2 เท่าตากแดด พอแห้งใช้หุงข้าว ต้มแกง อนุรักษ์ถ่านที่ทำจากป่าไม้ แม่ผมสอนให้ทำถ่าน

เราประชาชนย่อมรักพระองค์ท่านชีวิตของเราที่สัมผัส ความเคารพรัก เทิดทูลจะอยู่ในส่วนลึกของจิตใจตลอดกาล

คืนนั้นที่ลาสเวกัส ผมนั่งเล่นไพ่อดนึกถึงคำสอน อบรมจากพุทธศาสนา การพนันเป็นอบายมุข คนติดการพนันชีวิตย่อมตกต่ำ เกียจคร้านงาน ครอบครัวหมดความสงบสุข ลูกๆ เติบโตกับพฤติกรรมของพ่อแม่บ้าการพนัน ชีวิตย่อมซึมซับ จริงตามคำสั่งสอน แต่อดคิดชีวิตต้องการเวลาที่จะปรับปรุง หลายคนคิดการพนันเป็นเวลาที่ท้าทาย ส่วนประกอบของบ่อนทำให้มีความสุข เสียงพระพุทธองค์ ถ้าความสุขที่โยมต้องการห่างไกลจากศาสนา ความทุกข์จะมาคลุกเคล้าตลอด เป็นความจริง ชีวิตคนแม้แต่ผมและคุณๆ ต่างทำงานมากชั่วโมง หลายคนในยุคของวัตถุ มีอิทธิพลทางจิตใจ อยากมีรองเท้าดีๆ ใส่ อยากมีอุปกรณ์สื่อสารโดยเฉพาะทางโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด ตกมาวางที่ตลาด ความรู้สึกตื่นเต้น อยากได้มาไว้เสียบกระเป๋า ยิ่งเดินข้ามถนน ย่านจอแจเบียดเสียดด้วยรถยนต์ บ๊ะความรู้สึกขนตั้งชัน เดินช้า พูดโทรศัพท์ มือไม้ยกลง ยกขึ้น นัยบอกว่าอิฉันกำลังคุยเรื่องสำคัญ อย่าเร่งเวลาของกันและกัน ทุกคนมีเสรีภาพ ตามหลักกฎเกณฑ์ของคำว่าประชาธิปไตย คงจะเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยผิด

โดยมากคนจะหยิบฉวย เอาคำว่าประชาธิปไตยในแง่ของเสรีภาพ โดยเข้าใจแง่หรือง่ามเดียว แต่โดยแท้คำว่าประชาธิปไตยมีมากง่าม ถ้าจะให้เข้าท่าควรยึดหลักประชาธิปไตยโดยมี “ธรรมะ” กระโดดเข้ามาร่วมวงด้วย

เหมือนเดินข้ามถนน รถรอหลายคัน เพียงเร่งรีบ ซอยตีนให้ถี่หน่อย คนรอและสังคมที่จอแจ พูดเสียงเดียว เป็นทำนองนิยมชอชอบ เธอช่างเรียนรู้การเป็นพลเมืองดีของชาติ มีลูกหลาน ย่อมอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี ไม่เพียงตักเตือนว่ากล่าว ย่อมเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมดีงาม

ครับเมื่อปัจจัยใหม่ๆ อยากได้ก็ต้องแบกจ๊อบหลายคนชอบเสี่ยงการพนัน ความคิดได้ง่ายและสนุกด้วย โดยจริงแล้ว พุทธศาสนาเกิดจากคำสอนของพุทธองค์ ท่านมองไกล คิดลึก ประมวลชีวิตคนหวังรวยการพนัน สุดท้ายถ้าติดการพนัน ชีวิตย่อมมะลายไป ขาดหน้าลูกเมียในที่สุด เป็นหนี้สิน ทุกข์จะยิ้มกับกายใจตลอดเวลา

เป็นความจริงโดยแท้ ศาสนาพุทธเกิดประมาณ 2,600 ปี ทุกอย่างของชีวิตที่จะดำเนินตามกฎธรรมชาติได้ดี คือชีวิตมีความปลอดโล่ง ทุกข์ถึงจะเข้ามาก้าวก่ายก็เป็นบางขณะ ชีวิตตลอดเวลาจะพอใจ ไม่กุมขมับ หาหมอจิตแพทย์ พุทธศาสนาเน้นการดำเนินชีวิตให้รู้จักคิด มีสติผลรวมของสิ่งที่บอกคือการใช้ปัญญา และก็ต้องพัฒนาปัญญาด้วย

ข้างวงผมสนุกกับอบายมุข ถัดมีคนคั่นเป็นผู้หญิง สาวเสิร์ฟเบียร์ ไวน์ นุ่งสั้น ครับสังคมคนที่มีความใส่ใจ การพนัน สิ่งนอกตัวนอกจากไพ่ ความเฮงถ้าบังเกิด ความใส่ใจนอกตัวถึงจะสวมใส่ ยั่วยุ ให้เกิดความชอบพอบ้าง ครับก็คนที่ยังอุดมด้วย บาป บุญ ความอยาก กิเลส ยังครบถ้วน แม้แต่ช่วงปล่อยอารมณ์ ความรู้สึกปลอดโล่งของจิตใจ ความชอบพอทางกิเลศก็ยังเสนอหน้า สะกิด ให้ใจรู้สึกคล้อยตาม

แต่ตอนนี้หมดเวลาสนใจอย่างอื่น อดนึกอย่างอื่นไม่ใช่ธุระ ที่จะทำให้สุขได้

คนเสิร์ฟถามคุณผู้หญิง ต้องการรับไวน์เย็นๆ สักแก้ว “เปล่าคะ” ครับผมคงจะพังคลาดเคลื่อน เหมือนผู้คนในสังคมไทย ชอบพูดคุยใช้คำพูดในเชิงตลกแบบทำลายความถูกต้องของภาษา อิฉันมีไวน์แบบปลอดสาร “ออแกนิค” ฉลาดข้างขวด บาร์เทนเดอร์ บอกว่ามาจากเมืองนาป้า เป็นเมืองไวน์ รสติดอันดับต้นๆ เหตุอากาศ ดิน พันธุ์ของไวน์ และช่วงหน้าลูกออก แดดจ้า ลมเย็น อากาศปราศจากมลพิษ เพราะเมืองปลูกไวน์ เพียงภาษีจากไวน์ ก็พอเพียงไม่ต้องสร้างโรงงานอุตสหกรรม แดดจ้าช่วงเก็บองุ่น จะหวานเป็นรสธรรมชาติของไวน์

เคยคิดพูดกับแม่บ้าน แม่บ้านชอบทานกล้วย ราคาถูก อร่อย อุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งช่วยชีวิตให้เติบโตด้วยคุณภาพ แม่บ้านบอกว่า กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้าที่นี่มีขาย ซื้อมาทาน รสไม่หวาน กลิ่นไม่หอมเหมือนบ้านเรา ครับพวกเรารู้ตัวไหม เราจากบ้านเมือง คือไทย เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้ รสอร่อยทุกอย่าง คุณอาจจะคัดค้านไม่จริง ไม่อย่างนั้นก็ตะโกนมา ผลไม้ในไทยมีตลอดปี ราคาถูก แต่ก็แปลกคนเคยคลุกคลีกับแคลิฟอร์เนีย เคยตะโกนใส่ความรู้สึกผม น้ำส้มที่แคลิฟอร์เนีย “ซันคิส” หวานเปรี้ยวปะแล่ม โหวตลงความเห็นถ้าดื่มน้ำส้มอร่อยกว่าน้ำส้มเขียวหวานบ้านเรา เป็นหน้าที่ของพระคุณท่านจะโหวต ออกเสียงให้ตัวเอง เราไม่ต้องการคำบอกเล่า แม้กระดาษบรรยายคุณสมบัติเพียงอยากให้ตกตะกอนกับใจ

เสียบตอบ เข้าท่า ขอชาโดเนย์ที่ว่า “ออแกนิค” สักแก้ว ขอแบบค่อนแก้วได้ไหม คนเสิร์ฟยิ้ม ไม่รังเกียจ แต่มันผิดกฎของคนรินไวน์ เมื่อเกือบหมดแล้ว ฉันจะมาถามบริการ คนเสิร์ฟยิ้มอยากดูแล ก่อนเดินผมเอ่ยได้ยินขอบคุณทิปนะค่ะ

ผมยังนั่งจอยกับวงแบล็กแจ็ค เป็นความจริงทางโลกการพนันเจ้ามือจะขึ้น ร่ำรวยมากเวลา มีเหมือนกัน เจ้ามือตก คนไทยจะนึกถึงช่วงมือลง ราหูเข้ามาวุ่นวายกับชีวิต หลายคนเชื่อดวง เชื่อหมอดู แม้แต่ตัวหมอดูเอง ยามปลอดคน อาจเข้าหาความสงบไหว้วอน ขออนุภาพจากหมอผี หมอขลังด้วยอวิชาคงเป็นความเชื่อ คุณผู้หญิงที่ดื่มชาโดเนย์ ปลอดสาร เธอคุยต่อครอบครัวเธอ เติบโตจาก ผัก อาหาร ปลอดสาร ไข่ที่เธอทานทุกเช้า จะซื้อไก่เติบโตด้วยอาหารธรรมชาติ เล้าเลี้ยงกว้าง ใช้ชีวิตเดินในที่กว้าง แม้แต่นมก็มาจากวัวเลี้ยงโดยธรรมชาติ เคยเห็นวัวปล่อยชีวิตหากินเองทุ่งหญ้าบนเนินเขา กว้าง หญ้าขึ้นเขียว เวลาผมขับรถไปทางเหนือ ชอบจอดหยุดมอง วัวสีดำ ดำขาว เจ้าของบางคนจะปลูกเพิงให้วัวพักเวลาอากาศร้อน เอาน้ำใส่อ่าง พอตกเย็น วัวจะมารวมตัว ผักโรเมน(สลัด) บล็อกเคอรี่ เห็ด ทุกประเภทปลอดสาร แม้แต่น้ำสลัด ยิ่งน้ำดื่มจะเลือกมาจากน้ำใต้ดิน ห่างไกลจากคน เครื่องสำอางย่อมเลือกปลอดสาร

เธอพูดคนข้างคุยซัก ครับชีวิตเพื่อนร่วมโต๊ะ ต่างมีความสนใจกับตัว โชคลาภตรงหน้า เธอบอก พร้อมยื่นแขน ดมดูซิคะ ตามถนัด คนดมแขน เงยหน้า สบตายิ้ม จริงแท้สารปลอดสาร ผสมผสานปะปนกับเลือดเนื้อ กลิ่นที่เขาสัมผัส ไม่จุ่นจ้าน ถ้าจะเปรียบกับความหอมน่าจะเป็นแบบธรรมชาติ หอมเย็น ความรู้สึกสงบโล่ง แปลกแท้กิเลศ หรือราคะไม่บังเกิด

ไม่นานต่างลุกออกจากโต๊ะ ปลายทางคือสถานที่อยากไป หลายคนยังเดินปะปนกับชีวิต คนกลางคืน ภายในสถานที่ที่เรียกว่าโคจร ตู้สล็อตไม่เคยว่าง คนทำมาหากินต่อสู้กับเหล็กที่จิตวิญญาณคนเป็นผู้ใส่ ลงในตู้ภายใน ท้าทาย หยิบยื่นโชคลาภให้บ้าง บ่อยครั้งเวลาหมุน ตัวนำโชคมาไม่ครบ ย่อมสร้างความตื่นเต้น เดี๋ยวโชคโตคงจะมา ครับชีวิตย่อมหวัง หลายคนความหวังที่ได้คืออากาศ มากคนได้ ความหวังกระตุ้นความอยากต่อไป