ความจริงหรือความคิด
ไพฑูรย์ สุขสิขารมย์
ความจริงหรือความคิด 23 พฤศจิกายน 2562

คนมากมายหลายร้อยยืนรอบบริเวณวัดมงคลรัตนาราม ชาวพุทธต่างมีความเชื่อ การมาวัด คือการมาอบรมจิตใจ ความรู้สึกที่อาจคิดนอกระบบ กระชับนำความเมตตา เกื้อกูล คือคิดดี ปฏิบัติดีงาม จะกลายเป็นพฤติกรรมดีงามของชีวิต คนไทยทุกคนถึงทุกคนจะแตกต่างในหน้าตา ผิว พฤติกรรม แต่เมื่อสถาบันหลัก คือบ้าน โรงเรียน วัด(ศาสนา) สังคมและระบบความดีงามทีสานสัมพันธ์ของประเทศชาติจะหลอมคน ทุกคนที่ยืนรอบๆวัด รอบตัวผมถึงจะมีความแตกต่าง แต่ส่วนที่เหมือนและดีงามยึดความถูกต้องเป็นพื้นฐานชีวิต สังคมย่อมอบอุ่น เจริญ

ผมย้ายไปรอบๆกลุ่มคนรู้จัก พูดคุยสนทนา การสนทนา หลักความจริงเราสามารถขยายความรับรู้ และสิ่งที่ตามมาคือ สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนพูดคุยด้วย

อีก 2 ปี 2564 เมืองไทยจะมีผู้สูงอายุประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ คำว่าสูงอายุไม่ใช่วัดอายุอย่างเดียว หลักจริงของชีวิตคนเกษียณ ย่อมเป็นผู้มีคุณธรรม ยึดมั่นในสิ่งดีงามถูกต้อง รู้จักพิจารณาในความดี ก่อนตัดสินใจ เป็นแบบอย่างของเด็กรุ่นหลัง ถ้าจะยึดเพียงอายุอย่างเดียว ส่วนประกอบที่เป็นของอายุที่ด้อยคุณภาพ ย่อมแก่แบบฮอร์โมนที่กระตุ้นชีวิตลดลงหรือหมดไป แบบอย่างที่ดีของชีวิตก็ไม่สามารถมองเห็น และยึดมั่นของลูกหลานและคนรุ่นใหม่

ผมยืนหันหน้าสู่พิธี ช่วงนี้มีกิจกรรมของเด็กนักเรียน ซึ่งมาเรียนภาษาไทย ครับยอมรับว่า วัฒนธรรมของชนชาติ ถึงจะไปอยู่ไหนๆของโลก การนำวัฒนธรรมของแต่ละคนไปเผยแพร่ ความงามที่คนแตกต่างชาติพันธุ์ และอยู่ด้วยกันโดยผาสุก สงบ เด็กกำลังมีกิจกรรม ผมเดินไปหยิบขวดน้ำ น้ำเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิต คงเหมือนรถยนต์จะวิ่งได้ใช้แทนเท้า ย่อมต้องอาศัยปัจจัยมากสิ่ง และสำคัญคือ “น้ำมัน” ร่างกายคุณและผม น้ำในร่างกายช่วยทำให้ชีวิตมีคุณภาพแม้แต่การขับถ่าย ความคิดรับรู้ของสมองน้ำสำคัญ ครับอย่าลืมดื่มน้ำสะอาด

คุณคงรับรู้ว่าความรับรู้ทุกสิ่ง อย่างพิธีกรรมของวัด เรามองเห็นด้วยตา ได้ยินเสียงจากหู ส่งผ่านยังสมอง สมองเก็บข้อมูล และส่งให้ใจได้ใช้ หลายคนมีความเชื่อวัดคือที่พบปะแลกเปลี่ยน มาทำคุณความดีเป็นสถานที่เจริญย่อมจริง

เปิดฝาขวดน้ำ ครับโลกยุคนี้ทุกสิ่งสะดวกสบายในการบริหารตัวเอง น้ำในขวดกว่าจะผ่านมาสู่ปากของเรา ย่อมได้รับการตรวจสอบถึงความปลอดสาร และขวดพลาสติกที่ใส่ย่อมไม่อันตรายต่อน้ำ เมื่อวานผมจอดรถแถวช็อปปิ้ง ต้องการไปซื้อของ เห็นคนรุ่นหนุ่มหิ้วถุง 2 ใบ เดินถึงขยะ หยุดวางถุงเปิดถัง หากระป๋องและขวดพลาสติก กระป๋องที่ได้ แกะกระดาษรอบกระป๋องออก แล้ววางบนถนน ใช้เท้าเหยียบให้แบน หยิบใส่ถุง แม้แต่ขวดน้ำพลาสติกก็แกะกระดาษ เหยียบ ขอบคุณครับ ต่างช่วยกันดูแล ไม่ปล่อยให้สะสารที่สามารถกลับไปเป็นประโยชน์ถูกทิ้ง ยุคนี้ปัญหามากมายรอบตัวเรา คือของเหลือจากใช้ เรียกว่าขยะ ขยะที่น่ากลัวคือขยะที่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม อย่างประเภทเคมี เมืองไทยกำลังยกเลิกยาฉีดฆ่าแมลง วัชพืชและบำรุงพืชพล มีด้วยกัน 3 ประเภท ครับคำว่ายาฉีดเกี่ยวกับทำลายแมลง และวัชพืช ย่อมเป็นสารปนเปื้อน จะติดพวกพืช ผลที่เป็นอาหารเราคือผู้บริโภค ย่อมรับผลร้าย ครับกว่าจะหยุดได้ มีปัญหามากมาย คนที่ยังอยากให้มีอยู่ คือคนที่ได้รับผลประโยชน์

ทางซ้ายมือผม ห่าง 10 เมตร เป็นโบสถ์เก่าของวัดมงคลรัตนาราม คงมีไม่นาน โบสถ์ใหม่เริ่มลงมือสร้าง หลังจากโบสถ์ใหม่สร้างเสร็จ โบสถ์เก่าที่ผมเคยเข้าไปกราบพระพุทธโสธร และกราบเจ้าอาวาส (อดีต) วัดมงคล คือรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อมงคล นั่งอยู่ขวามือของพระประธาน บ่อยครั้งที่ผมไปวัด นิยมชอบเข้าในพระอุโบสถ เป็นสถานที่สงบ จะนั่งลงกราบ นั่งสมาธิ สายตาเปิดกว้าง รับรู้ เห็นความเป็นไปภายในพระอุโบสถไม่ปล่อยใจให้คิดเรื่องนอกตัว เพียงประยุกต์เหตุการณ์ที่เห็น เมื่อไม่คิดเป็นกิเลส ชีวิตคือจิตที่รับรู้ คือมีความเป็นหนึ่งเดียว ถือได้คือกุศล พูดภาษาชาวบ้านไม่นำความทุกข์มาสู่ความคิด

เป็นสูตรของความเป็นพุทธศาสนา การเลิก ละความทุกข์ ต้องพิจารณาจากความเป็นจริง มองเห็น สัมผัส และพิจารณาสาเหตุ เมื่อใจร้อง อ๋อ ผมหมายถึงเข้าใจเหตุ และสามารถหยุดเหตุได้ พุทธศาสนาจะพูดว่าการละเลิก และหมดต้นทุนของทุกข์ ก็ด้วยการสัมผัสจริง และพิจารณา

หน้าองค์พระมีผู้รับบริจาค ครับวัดโดยเฉพาะในโบสถ์จะมีตู้บริจาคเงิน ตามศรัทธา มีมากจะให้มาก มีน้อยจะให้น้อย หรือไม่ให้ มองเห็นเหตุและผลของชีวิต “ศาสนาพุทธ ว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติ” การเข้าโบสถ์ใจเข้าสู่สภาพของความจริง เป็นความสงบ ถึงไม่มีปัจจัยให้เงิน แต่ปัจจัยที่เราให้และสัมผัส คือความเป็นไป คือพื้นฐานของชีวิต การทำดี คิดดี มีเมตตา คือความถูกต้องที่เป็นบุญและกุศล และเป็นจริง ถ้าปรับตัวให้เป็นคนดีได้ ชีวิตจะดีงามและเจริญด้วยคุณธรรมตลอดไป

แต่เงินย่อมจำเป็นในการพัฒนาวัด ถ้ามีก็บริจาคบ้างนะครับ ญาติโยมมากมาย อยากเห็นคนบริจาค เงินเยอะๆ อดคิด ถ้าคิดบุญกุศล คือตัวเงิน ศาสนาถึงไม่บอกกล่าวทีเดียว ก็น่าจะเป็นบาป และยิ่งดึงตัวผู้บริจาคมาวิจารณ์ ความคิดเห็นไม่ตรงประเด็นก็น่าจะเป็นร้ายมากกว่าความคิดดี เธอขี้ตืดจังเลย รวยออกอย่างนี้ยังขี้เหนียว พัฒนาวัด (คือศูนย์กลางชีวิต)

หน้าพระพุทธองค์ มีกระบอกเสี่ยงเซียมซี ครับผมจะให้เหตุและผลของพุทธศาสนา บอกว่า การขอพรต่อหน้าพระประธานของให้มีโชคดี เกิดวันนี้ออกจากวัด ขับรถขึ้นเหนือ ไปบ่อน ขอให้บุญกุศลที่ตั้งใจทำ ร่วมเป็นพลังของอำนาจให้มีโชคร่ำรวย

ความเป็นจริงการขอพรอยากให้มีโชคร่ำรวย ศาสนาเน้นไม่มีหรอกครับ จะมีก็ด้วยเหตุและผล เกิดไปแล้วร่ำรวย หยอดเงิน 5 เหรียญในสล็อต ตัวโชค 3 ตัว มานั่งสมาธิ ยิ้มเป็นแถว ครับโชคมากมายสิ่งที่ได้ อาจเป็นเหตุของบุญที่ทำไว้

ผมถอยหลัง ลุกยืน เดินรอบโบสถ์ ครับโบสถ์จะที่ไหนๆ จะแคบ หรือใหญ่โต จะตบแต่งสวยงาม มีรูปวาดมากมาย สิ่งที่เราได้ คือความเป็นปัจจุบัน สงบใจ และใจมีหนึ่งเดียว เรียกว่า บรรยากาศ ความสงบ จะเรียกว่า บุญ กุศล ก็น่าจะได้

ผมเดินออกจากประตูโบสถ์ ใส่รองเท้าครับวัฒนธรรมของคนไทย จะขึ้นบ้าน เข้าโบสถ์ แม้แต่ตักบาตร ชาวพุทธนิยมถอดรองเท้า เคยมีผู้รู้บอกว่า ชีวิตคนรู้จัก เดินเท้าเปล่าตอนเช้า บนสนามหญ้า จะสัมผัสและรับรู้ความเป็นธรรมชาติ อย่างน้อยรับรู้ธรรมชาติต่างเกื้อกูลสรรพสิ่งในธรรมชาติด้วยกัน

ครับพิธีการทางศาสนาเริ่ม จะมีการเทศน์ ความสมบูรณ์ของกิจกรรม แม้แต่งานสวดศพคนตาย ถ้าประกอบด้วยพิธีมีการสอนธรรมะ คือการเทศน์ คนมาร่วมย่อมเข้าถึง การมีชีวิต การสร้างสิ่งดีงามให้ตัว ครอบครัว และสังคมเคยมีผู้รู้บอกกับผม และผมมองเห็นเป็นความถูกต้อง และดีงาม ท่านบอกว่า โต๊ะกินข้าวอยู่พร้อมหน้า พ่อ แม่ ลูก คุย บอกเล่า แลกเปลี่ยน ชีวิตมีแต่แง่ถูกต้องของชีวิติ ที่จะพัฒนาชีวิตสืบต่อไปข้างหน้า โต๊ะอาหารเป็นความพร้อมต่างมีใจปลอดโล่ง