ความจริงหรือความคิด
ไพฑูรย์ สุขสิขารมย์
ความจริงหรือความคิด 23 มกราคม 2564

ตื่นเช้าหลังปีใหม่ 2 วัน ปกติวันสุดท้ายของปีเก่าหรือวันที่ 31 ธันวา ช่วงไร้โควิดจะแวะไปฟังพระสวด ทำใจให้สงบ ครับใจสงบจะเกิดปัญญาคิดถึงสิ่งที่เราทำ ดำเนินชีวิตช่วงปีเก่าถ้าทำสิ่งไม่ถูกต้อง ถ้าปรับปรุงเปลี่ยนได้ก็อย่ารีรอ ลงมือปฏิบัติ ถ้าทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็พยายามรักษาให้คงทนอยู่กับเรา เรียกว่าความถูกต้อง ความดีหรือบุญกุศล แต่ช่วงวัยอย่างผม ความยุ่งยากซับซ้อนถึงจะมีก็เล็กน้อย เพียงรับรู้ หยิบจับโยนทิ้ง ของไม่ถูกต้องก็หดหาย

ท้ายปีตอนเป็นศิษย์วัด วัดราชบพิธ เป็นวัดหลวงจะมีการสวดมนต์ตลอดคืน ที่วัดมีกาแฟ ชา โอเลี้ยง และของขบเคี้ยว เช้ามีข้าวต้ม ครับวันสำคัญคนอุทิศกายใจและเงินเรียกว่าคุณความดีหรือมีเมตตา น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ออกจากใจ ใจจะทำหน้าที่ ดีใจ เสียใจ พอใจ ใจกับจิตหลายตำราบอกว่าอันเดียวกับจิต แต่หลายตำราบอกว่าคนละอย่าง

ตัวอย่าง อย่างผลส้มทั้งผลเรียกว่าใจ รส หวาน เปรี้ยว คือจิต กระบวนการ ทางเคมีทำให้มีรสแตกต่างเรียกว่าเจตสิก เจตสิกคือพฤติกรรมของจิต

เป็นเด็กวัดประมาณ 7 ปี สารภาพงานสวดข้ามคืน ไม่เคยกระทำ อย่างดีก็ไปช่วยวัด ล้างถ้วย ตักกาแฟ แต่ที่วัดราชบพิธ เด็กวัดเยอะทุกวันอาทิตย์เด็กต้องเข้าโบสถ์ สวดมนต์และรับรู้ ความถูกต้องของศาสนา ความถูกต้องคือการปฏิบัติแสดงออกเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องของคนช่วงหลายปี นักการศึกษาเอาศาสนาออกจากการสอน

หลังปีเก่าตื่นเช้าก่อนมีโรคโควิดจะทำอาหาร ขนม ไปตักบาตร ทำบุญ ผมเชื่อการมีเจตนาที่ดี ลงมือกระทำสิ่งดีงาม เป็นเรื่องความถูกต้อง ย่อมเป็นบุญกุศลคุณภาพของคนทางความคิดเกิดจากยีนส์ของพ่อแม่ และประสบการณ์ของชีวิต หลายเดือนมา ทีวี ออกข่าวความศักดิ์สิทธิ์ของ “อ้ายไข่” คนเชื่อไปกราบไหว้ ขอพร ขอให้ถูกหวย หลายคนจะถูก และมีเยอะไม่ถูก เพียงใกล้เคียง ความรู้สึกบอกับตัวเอง ความเชื่อมั่นความศักดิ์สิทธิ์เริ่มทำงาน เพียงการบรรจบของเวลาและโชคยังมาไม่ถึง แต่ใกล้เคียง รู้สึกใจพองโตโตของจิตและอดคาดคะเนคงไม่นาน “รวย”

แต่ปีนี้ผมไม่ไปวัด จากสถิติโรคจะมีความดุดันกับคนอายุมาก ยิ่งมีโรคประจำตัว เกี่ยวกับปอด ตับ และหลายโรค เมียบอกว่าที่จริงอยากไปวัด แต่ก็ต้องระวังการติดโรค เมียบอกถ้าเธอติดโรค อายุมาก เกิดถึงเวลาของชีวิต ฉันคงเหงา ผมฟังซึมเออจริง

ความเป็นจริงคนมากมายบอกว่าเด็กเกิดมาบริสุทธิ์ สะอาด สั่งสอนอะไร สิ่งดีงามเด็กจะรับ และพัฒนาเป็นคนดีของสังคม การเป็นคนเติบโตอย่างมีคุณภาพเริ่มจากเด็กทั้งนั้น ความรักของพ่อแม่ ดูแลเอาใจใส่แม้แต่ช่วยแนะนำการบ้าน และสำคัญ เด็กๆเติบโต ดูพฤติกรรมของพ่อแม่ พ่อแม่ขยัน ทำงาน หาเงิน ดูแลใกล้ชิด เด็กจะออกนอกลู่ถึงมีก็น้อย

จริงแล้ว เด็กตอนเกิดมาจะบริสุทธิ์ทุกคนคงจะไม่จริง ศาสนาเน้น คนช่วงชีวิตจะประกอบคุณงามความดี หรือความไม่ถูกต้อง ทุกคนถึงเวลาตาย ทุกสิ่งในกายจะหยุดทำงานยกเว้น “จุตจิต” จะยังไม่ตาย จะนำพฤติกรรม การดำรงชีวิตตลอดเวลาที่มีชีวิตที่เรียกว่า “กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” ไปด้วย สิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมช่วงมีชีวิต ไปมอบให้ร่างใหม่เรียกกระบวนการว่า “สนธิจิต”

เราเติบโต เราชอบเพื่อนรังเกียจ โกรธ จากพฤติกรรมเห็นแล้วชอบไม่ชอบพฤติกรรมอันนี้ ติดมาแต่อดีตชาติ ครับจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ แต่ถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วเกิด จะนำสิ่งถูกต้อง (ดีงาม) สิ่งไม่ถูกต้องไปด้วย ผลจะเป็นปัจจัยในชีวิตปัจจุบัน ถ้าลองคิด และมองเห็นทำสิ่งดีงาม แม้แต่อย่างโกรธ อิจฉา พฤติกรรมปัจจุบัน ได้รับช่วงมาแต่อดีตจะแสดงผลออกมา

ผมฟังเรื่องหนึ่งของไทย เร็วๆนี้เด็กชายอายุ 16 ปี วัยรุ่นไม่บรรลุนิติภาวะครอบครัว มีการศึกษาสูง

เด็กเช้ากับกลุ่ม ชู 3 นิ้ว เปลี่ยนกฎหมาย นายกลาออก และกล่าวร้ายไปถึงระบบพระมหากษัตริย์

แท้จริงพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทย ทุกพระองค์กระทำคุณต่อประเทศชาติ อย่างรัชกาลที่ 10 ช่วงโควิด ถวายรถยนต์ตรวจโควิด

ดูแลช่วยเหลือประชาชน เวลามีความเดือดร้านตามธรรมชาติ ให้ถุงยังชีพ พระองค์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เหมือนคนไทยทุกคน แต่สิ่งหนึ่งท่านมีขันติ กระทำความดีตลอดเวลา

เด็กคนอายุ 16 ปี เข้ากลุ่มกล่าวจาบจ้วงสถาบัน รวมทั้งแสดงพฤติกรรมไม่ถูกต้อง พ่อแม่เสียใจ คำพูดของพ่อ เขาให้อิสระความคิดของลูกที่จริงถูกต้อง แต่เมื่อความคิดไม่ถูกต้อง ก้าวร้าว เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีโดยการกระทำ พ่อแม่ที่ดีควรสอน อบรม เปิดสมองทางความคิด

เมื่อวานผมดู ด็อกเตอร์ “ฟีล” เกี่ยวกับเด็กผู้หญิง ยิงเพื่อน ติดคุกได้รับการลงโทษ อาจขึ้นศาลเยาวชน หรือศาลธรรมดา อายุ 16 ปี ครับเมื่อพ่อแม่ปิดความคิด หู ตา ไม่ว่ากล่าว สอนลูกเมื่อเห็นพฤติกรรมไม่ดี ผลสายแล้ว ครับปีใหม่ วันนี้ผ่าน ผมเขียนหนังสือมองแสงแดด คนเดินสวนกัน ต่างหลีกทางห่างกัน เห็นสาวจูงหมา หมาอึในที่รก พอหมาอึเสร็จ เธอเอามือใส่ถุงกอบอึหมา ครับขอบคุณ การทำความถูกต้องจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่า สิ่งดีงามคือความถูกต้อง ศาสนาเน้นคือบุญกุศล ความถูกต้องรับผิดชอบจะติดตัวเธอไปตลอด สาธุเสียงพรมาจากแหล่งคุณความดี