บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 28 กรกฎาคม 2561

พี่น้องชาวไทยเมืองริโน รัฐเนวาด้า มีโอกาสต้อนรับคณะครูอาสาสมัคร ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอาสาประจำการ 1 ปี ในโครงการสอนภาษาไทย-วัฒนธรรมไทย-นาฏศิลป์ไทยในต่างแดน ข่าวว่าการเปิดโครงการสอนภาษาไทย มิใช่เฉพาะที่ริโนเท่านั้น แต่โครงนี้มีทั่วเกือบทุกวัดในอเมริกา เน้นไปที่วัด ที่มีความพร้อม มีพัก ด้านอาคารสถานที่บุคลากร วัดพุทธประทีป ริโน เมืองสปาร์ค รัฐเนวาด้า ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนคนเมือง ไปมาสะดวก มีห้องเรียนหลายห้อง มีอาคารรูปตัวแอล ลักษณะเป็นโบสถ์ฝรั่ง มีเนื้อที่ 10ไร่ คณะกรรมการอำนวยการบริหารมีมติเห็นสมควรเปิดโครงการสอนภาษา เพื่อเปิดให้เด็กที่เกิดในแถบนี้ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทย เหมือนกับเด็กที่เกิดในเมืองไทย ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการเปิดโครงการ ทีมงานข่าวนายดาบ ถือโอกาสแนะนำให้ชาวไทยเมืองริโนและเมืองใกล้เคียงได้รู้จักกันคือครูอาสาแฝด คือน้องมินท์และน้องมายด์ นางสาวคู่ใจ เปรมศรี ชื่อเล่น มิ้นท์ เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 ปัจจุบันอายุ 20 ปี มีพี่น้อง 3 คน ได้แก่ นายคู่บุญ เปรมศรี นางสาวดวงใจ เปรมศรี (แฝดพี่) นางสาวคู่ใจ เปรมศรี (ข้าพเจ้าแฝดน้อง) ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทยปี 3 ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก น้องแฝดทั้งสองคนไม่สามารถจะแยกกันได้ ห่างกันไม่ได้ เพียงหลายนาที จะมีความคิดถึงกันเป็นที่สุด จนเป็นที่เข้าใจกันระหว่างพ่อและแม่ การเดินทางมาทำหน้าที่ครูอาสาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการเดินทางไปต่างประเทศ ไกลจากบ้าน ไกลจากพ่อแม่ ไกลจากเพื่อนๆ ไกลจากครูอาจารย์ เพื่อมาทำหน้าที่ ในฐานะเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต น้องมินท์และน้องมายด์ กล่าวว่า ก่อนการเดินทาง คุณพ่อคุณแม่ได้ให้คำอวยพรให้ลูกแฝดทั้งสองรักษาตัวให้ดี ลูกอยู่ไกลทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ต้องกังวลทางบ้านอยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึง น้องมินท์ กล่าวว่าทางบ้านเปิดทำธุรกิจครบวงจรส่วนตัว ชื่อ ร้านอร ในจังหวัดพิจิตร มี ชุดเช่า ชุดเครื่องประดับ ชุดแต่งงาน ชุดเจ้าบ่าว ชุดเจ้าสาว สนนราคาเป็นกันเองเปิดมาเกือบ 30 ปีแล้วเป็นเครื่องการันตีเป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างดีเปิด ถึง 2 สาขานอกจากนี้ มีธุรกิจรับจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารทั่วไปความใฝ่ฝันของคุณพ่อแม่ อยากให้ลูกแฝดทั้งสอง สืบทอดธุรกิจต่อไปอยากให้เป็นครูสอนรำ คิดอย่างไรถึงได้เรียนนาฏศิลป์น้องแฝดทั้งสอง ได้ตอบคำเดียวกันคือ ชอบศิลปะการรำไทย คติประจำใจ น้องมินท์ กล่าวว่า ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ถ้าไม่ลงมือทำเอง ส่วนคติน้องมายด์ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว นอกจากนี้ทางวัดยังมีครูอาสาดนตรีพื้นบ้านอีก 2 คนคือ นายเตชวิทย์ แนบตู้ ชื่อเล่นดิว เกิดวันที่ 9 มีนาคม 2539 ปัจจุบันอายุ 22 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดนตรีพื้นบ้าน ปี 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นครูอาสาประจำการ 1 ปี ที่วัดพุทธประทีป ริโน รัฐเนวาด้า ส่วนครูอีกคน 1 คือนาย จิรวัฒน์ ภูกองชนะ ชื่อเล่น เนย เกิดวันที่ 19 มกราคม 2540 ปัจจุบันอายุ 21 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดนตรีพื้นบ้าน ปี 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นครูอาสาประจำการ ที่ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก คงเป็นข่าวดี สำหรับพี่น้องชาวไทย ใครมีลูกหลานอยู่ใกล้ที่ไหน สามารถจะพาลูกหลานไปเรียนได้ทีนั่น เช่น ใครอยู่รีโน พามาเรียน ที่วัดพุทธประทีป ริโน ท่านใดอยู่ที่นครซานฟรานซิสโก ก็พาลูกหลานไปเรียนที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ทั้งสองวัดมีครูอาสาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ที่มีความชำนาญ อย่างดียิ่ง ติดสอบถามได้ที่ 650 615-9528