บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 26 กรกฎาคม 2557

ข่าวสังคมไทยในนครซานฟรานซิสโก เมื่อวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจำนวนหลายร้อยคน สละเวลาต่างเดินทางไปร่วมทำบุญวันเข้าพรรษาตามวัดไทยทั่วเบย์แอเรีย-ซานฟรานซิสโก กันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นทางฟรีมอนท์ ทางเบิร์คเลย์ ทางซาน บรูโน่ ใกล้สนามบิน ถือว่าแน่นทุกวัด ทำบุญตักบาตร ตอนเช้า เวียนเทียนในช่วงบ่าย พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างดียิ่ง บางคนบางท่านถือศีลกินเจ ตั้งแต่อายุเยาว์วัยมีเวลาสะสมมาก มีกำลัง มีพลัง มีบารมี จะทำอะไรดูรวดเร็วตามอายุ ความคล่องตัว ความจำ ความเข้าใจดีขึ้น ไม่เป็นภาระคนอื่น ทำบุญอายุยังน้อยมีเวลาสะสมไปเรื่อยๆ จนถึงวัยชรา บางท่านถือศีลกินเจ ตั้งแต่อายุเข้าสู่วัยชรา ความคล่องตัวน้อยลง ความจำก็หดถอยไปตามดำลับ จะไปโทษใครไม่ได้ทั้งนั้น ไปตามสังสารวัฏฏ์ บุคคลสองประเภท ก็ถือว่ามีเวลา หรือหาเวลาเป็นของตนเอง ทำงานกันจนเพลิน พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างบารมีให้กับตนเอง บรรยากาศมาถึงตอนนี้ อยากจะแนะนำ และช่วยกันส่งเสริม เรื่องการถือศีลปฏิบัติธรรม ศีล 5 ถือว่าเป็นว่าเป็นขั้นพื้นฐานของรักษาศีล เป็น ทางคณะสงฆ์ผู้ปกครองสูงสุดคือมหาเถรสมาคม ได้มอบนโยบาย ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ขอให้ทางวัดไทยทั่วประเทศไทยและทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้พุทธศานิกชนถือศีลปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเข้าพรรษาให้มากที่สุด ลด ละ เลิก เล่นการพนัน งดดื่มเหล้า หันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมบ้าง น่าจะเป็นผลดีทั้งร่างกายและจิตใจ ความสงบเกิดขึ้น เป็นการคืนความสุขให้กับตนเอง บ้าง หลังที่เหน็ดเหนื่อยมากับการทำงานตลอดสัปดาห์ ทั้งเดือน ทั้งปี ชีวิตของเรามีความหมายต่อทุกคน รวมไปถึงทรัพย์สินด้วย... ข่าวที่น่าดีใจและน่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง การสร้าง ธรรมสถาน สถานที่ปฏิบัติธรรม ของวัดพุทธประทีป ซานตา ครู๊ส ในเนื้อที่ 30 ไร่ กล่าวกันว่าน่าจะเป็นวัดไทยแห่งแรกของชาวเบย์แอเรีย มีที่ดินเป็นของตนเองมากที่สุด ต้องถามท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือพระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร ท่านมีวิธีการอย่างไร เรามาคุยกันถึงการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม บนยอดเขาซาน ตาครู๊สกันดีกว่า สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีความ สูงกว่าน้ำทะเลหลายพันฟิต ตั้งระหว่างเมืองซานตาครู๊ส กับเมือง Boulder Creek ห่างจากนครซานฟรานไปทางใต้ประมาณ 54 ไมล์ ใช้เวลาในการเดินทางตาม Gps หนึ่งชั่วโมงห้าสิบสี่นาที วิ่งจากซานฟราน ขึ้น 280 S Exit 85 S ต่อ 17 ฟรีเวย์ Eixt Scot Valley วิ่งไปชน เลี้ยวขวา MT Hermen Rd. เข้าฟรีเวย์ 9 วิ่งไปถึง Pool Dr หรือ King Creek เลี้ยวขวา Pool Dr.หรือ King Creek วิ่งไปจนถึงLogan Creek Rd. ประมาณ 3 ไมล์ เส้นทางลูกรัง จะเห็นธงธรรมจักร เดินขึ้นเขา เลขที่ใกล้เคียง 1261 Logan Creek , Bouder Creek , CA 95006 การสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม กุฏิปฏิบัติธรรม แต่ละหลัง จำนวน 9 หลัง ท่าน พระครูวรสิทธิ ฯ เน้นมาก ใช้ประโยน์มากที่สุด 1. ประโยชน์ ให้มีประโยชน์มากที่สุด กับทุกคน 2. ประยุกต์ เข้ากับสภาพสิ่งแวล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3. ประหยัด วัตถุใช้สอยราคาถูก ทำด้วยตนเอง ไม่มีเงินค่าจ้าง สร้างด้วยใจรักเสียสละ มากันด้วยใจ ขอเชิญทุกท่านร่วมกันสร้างกุฏิกรรมฐาน สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2557 รถออกจากวัดเวลา 9.00 น. สร้างวันเดียวเสร็จ เป็นหลังแรก หรือท่านใดจะขับรถตามกันไปก็ได้ อาหารทางวัดเตรียมการไว้บ้างแล้ว มีส้มตำรสเด็ดสูตร Cuputino. ไก่ทอด-ปลา ข้าวเหนียว อาห่ารอีสานหลายชนิด แค่นี้ลายเริ่มไหลแล้ว เงาะเมืองจันทร์ เชอร์รี่ Sam ramon แอปเปิ้ล –แม่ทิพย์ จากซานตา ครู๊ส ทางลูกศิษย์วัดมีน้องชุพาน้องมินท์น้องตุ๊กตา,ทีมงานจากเมืองซาน บรูโน่ ขนเครื่อง-อาหารส่วนหนึ่ง.., ทีมงานก่อสร้างนำโดย อุดม ธรรมสิทธิ์ ดร.บุญเกิด แป้นแก้ว รองประธานสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ .นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญฯ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ การแต่งกาย ชุดเดินทาง ชุดทำงาน อุปกรณ์การก่อสร้าง ติดมือมาด้วย น้ำดื่ม ถ้ามี สอบถามที่ 650 615-9528, 650 307-4560


@@@.ไม่เคยประมาทในชีวิต นางสาวปนัดดา วิบูลย์ชาติ และนางสาวเกษรา เสาว์ภาค... สองสาวน่ารัก พาเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันหลายคน แวะมาทำบุญถวายสังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์เป็นประจำทุกสัปดาห์ น่าดีใจจริง ๆ


@@@. สภาวัฒนธรรมไทย รับสมัคร นักเรียน ชาย-หญิง อายุ 7 ปี ขึ้น เรียนวัฒนธรรมไทย ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับผู้ใหญ่ แกะสลักผักผลไม้ สอบถามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบ 650 307-4506