บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบ



บอกข่าวซานฟราน 29 เมษายน 2560

นายดาบ ได้นำภาพบรรยากาศต่างๆ ของเมืองซานฟรานซิสโก จากหลายๆ มุมมาให้ได้ชมกันครับ