บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 27 สิงหาคม 2559

ข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในนครซานฟรานซิสโก ที่ต้องการทำนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ของคนไทยในต่างแดน กงสุลสัญจรที่วัดพุทธประทีป รีโน ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ขอเชิญทุกท่านไปรับบริการ จากสถานกงสุล ซึ่งได้เดินทางมาอำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านเกี่ยวนิติกร ต่างๆ แจ้งเด็กเกิด ทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น สอบถาม ที่ 775 233-9626