บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 10 สิงหาคม 2556
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล จำนวน 9 ต้น
ชำระหนี้สงฆ์ ทาสีอาคารปรับปรุงห้องน้ำ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เนื่องด้วยทางวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซานบรูโน่ มลรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวัดอยู่ในสังกัดของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินกจิการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย มาตั้งแต่ ค.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาวัดเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่บำเพ็ญกุศล และกิจกรรมด้านอื่นๆ จำนวนมาก สิ่งของเครื่องใช้ของวัดมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลา เช่น โต๊ะ ห้องเรียน พรม ถ้วยจาน และห้องน้ำ รวมไปถึงสีทาตัวอาคาของวัด มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

ฉะนั้น พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก และคณะสงฆ์ได้ดำริทอดผ้าป่าสามัคคี ชำระหนี้สงฆ์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อหาปัจจัยมาบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปรกติ และพร้อมกันนี้ได้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกันสละเวลาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ให้เจริญยิ่งขึ้น ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจริญพร คณะศิษยานุศิษญ์ ท่านผู้มีเกียรติ ท่านที่เคารพนับถือ ร่วมกันทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์ ตามกำลังศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยในครั้งนี้ ขอบุญบารมีและความดีทั้งหลายได้ช่วยปกป้องคุมครองให้ปราศจากโรคาพยาธิ มีทรัพย์สินเงินทองเนืองนองไม่ขาดสาย มีเคราะห์มีกรรมมีปัญหาก็ขอให้แก้ไขได้ทุกประกาศและขอให้มีอายุยืนนานผิวพรรณผ่องใส มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดไปเทอญ