บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 15 มิถุนายน 2562

เป็นที่โจษจานกันอย่างกว้างขวาง การเมืองไทย แบบประชาธิปไตยจอมปลอม มันคือสืบทอดอำนาจ เพียงแต่ฝั่งตัวเอง แอบอ้างให้พรรคพวกเสนอของตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งที่มีการลงเลือกตั้ง เขียนรัฐธรรมนูญเอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐ นักการเมืองบางคน บางพรรคก็ ไม่รักษาคำพูดของตนเองบิดพลิ้วเพื่อหาผลประโยชน์ของตนเองให้พรรคพวกของตนเองมากกว่าจะรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ พระสงฆ์เองก็ไม่มีอำนาจจะไปต่อรองอะไร ตามความเป็นจริงต้องมีอำนาจในการต่อรอง มิเช่นนั้นพระพุทธศาสนาจะแย่ลง เพราะไม่มีใครจะช่วยรักษาอย่างจริงจัง พระสงฆ์เป็นผู้ถูกกระทำ จนไม่รู้จะวางตัวอย่างไรอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นข้อหาต่อสังคม เป็นโลกวัชชะบ้างผิดวินัยบ้างผิดกฎหมายบ้างพระต้องออกมาต่อรองอะไรต่างๆ รักษาสิทธิเสรีภาพลูกศิษย์หายไปไหนกันหมด กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์ ผลการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยจอมปลอมของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่มีนโยบายให้เงินช่วยเหลือทุกด้าน เช่นทหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านมนุษยธรรมต่อประเทศไทย เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในจัดการบริหารประเทศแต่อย่างใดคอยติดตามข่าวกันต่อไป


@@@. ข่าวจากสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครชายไทย และชายชาวต่างชาติมีอายุ 9 ปี ขึ้นไปเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2562 และนำนาคเข้าอุปสมบทในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมมติสีมาวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก หลังจากอุปสมบทพระใหม่ จะได้นำพระสงฆ์ ไปปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ทำวัตรสวดมนต์ ณ. สถานที่ปฏิบัติ วรสิทธิ บนยอดเขาซานตา ครู๊ส จนกว่าจะหมดโครงการ ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น หรือแล้วแต่บริจาค สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 615-9528 หรือ 415 966-5649 ทุกเวลา


@@@.นัดรวมคนหัวใจเดียวกัน คุณสุนีย์ เนฟฟ์ หรือพี่เล็ก สมาชิกกลุ่มแม่บ้านวันจันทร์ นัดแนะเพื่อนร่วมกันทำบุญฉลองขึ้นบ้านใหม่ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. เปิดบ้านถวายการต้อนรับพระคุณเจ้า พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พร้อมคณะสงฆ์ และยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนร่วมกันตามวันเวลาดังกล่าว กลุ่มเพื่อนๆ ทราบแล้วบอกต่อพี่เล็กพร้อมต้อนรับเต็มที่ ส่วนใครจะนำอาหารมาร่วมด้วยช่วยกันบอกบ้าง จะได้ไม่ซ้ำ


@@@. เป็นเขยซานฟราน สก็อด หรือ ทรงพล มานิต โยกย้ายไปอยู่ทางเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียเมืองสคาเม้นโต้หลายปีแล้ว แต่ยังมีโอกาสไปแวะเวียนมา หาเพื่อนฝูงแถบเบย์แอเรียอย่างต่อเนื่อง ความเป็นเพื่อนไม่เคยจืดจาง ดังเกลือรักษาความเค็ม