บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 4 พฤศจิกายน 2560

พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน พระราชทาน ให้สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ เพื่อไปทอดถวายแด่พระภิกษุ ที่อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้รับการแจ้งจากคุณปิยสุดา จันทรสุข เลขาธิการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ซึ่งคอยประสานงานอยู่ที่ประเทศไทย แจ้งผ่านไปยัง นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ นำข่าวสารแสดงความยินดีไปกราบถวายแด่พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก รับทราบตามธรรมเนียมจารีตประเพณี ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินตามพุทธบัญญัติ ข่าวสารอันเป็นมงคล พระราชามหากษัตริย์ พระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดถวาย ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นสิริมงคล เป็นศักดิ์ศรีของทางวัด รวมไปถึงคณะอุบาสก-อุบาสิกาทุกท่าน ต่างชื่นชม ปิติยินดีกันทั่วหน้า เมื่อเป็นที่แน่แล้ว นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาฯ ได้ประสานงานกับคุณแหม่ม และประสานงานกับรองประธานวัฒนธรรมไทยฯ เช่น นางสาวผกามาศ มิตรวิเชียร และนางเพ็ญรัศมิ์ เจริญเนติศาสตร์รองประธานฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือกันคณะกรรมการ วางแผนการต้อนรับผ้าพระกฐิน พระราชทานในครั้งนี้ เพื่อให้สมพระเกียรติของพระราชามหากษัตริย์ ในส่วนของคณะสงฆ์วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก นำโดยท่านเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพด้านหน้าวัด มีลูกศิษย์วัด ช่วยกัน เพื่อให้สวยงามสิ่งใดตรงไหนขาด จะได้เสริมให้เด่นขึ้น ให้สวยงามติดตั้งประดับประดาธงชาติไทย ธงชาติ อเมริกัน ธงธรรมจักร ทรงตราพระนาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วย ติดธงราวเป็นทิวแถว สวยงาม ภายในพระอุโบสถ คณะสงฆ์ได้ช่วยกับลูกศิษย์วัดได้ช่วยกันจัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาดใหญ่ ประดับด้วยดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง จัดตั้งโต๊ะมุกหมู่บูชาถวายความเคารพ ธูปเทียนแพ พุ่มเทียนทอง พุ่มเทียนเงินถวายเกียรติ ตั้งพานแว่นฟ้า รองรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ส่วนหน้าพระประธาน พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 52 นิ้ว ประดับด้วยดอกไม้สดดอกกุหลาบสีเหลือง สีขาว สีเหลือง สลับขาว ด้านอาสนะสงฆ์ได้ถูกสร้างมาใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติกฐินพระราชทานของสำนักพระราชวัง อาสนะสงฆ์ได้ถูกจัดสำหรับสงฆ์นั่งได้ 10 รูป พื้นพรมสีแดง สามารถนั่งซ้อนกันได้ 2 รูป ด้านหลังประดับสีทองสวยสดเพื่อสะดวกในการสวดผ้าพระกฐิน จัดเก้าอี้ 79 ตัว คัดมาใช้โดยเฉพาะงานนี้เท่านั้น โดยแบ่งแยกเป็น สองส่วน สำหรับผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและผู้ติดตามท่านผู้มีเกียรติ เก้าอี้สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีอีก 60 ตัว มี ป้ายตัวหนังสือ ข้อความว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นำมาทอดถวาย แด่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษา ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 บรรยากาศงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เวลา เที่ยงครึ่ง 12.00 น. นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภา เดินเคียงข้างมาพร้อมกับภรรยา ด้วยสูทผูกไทสีดำไว้ทุกข์ ถัดมา นายยุทธนา สิทธิประเวช อดีตประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือฯ เดินเคียงข้างมากับ มณี แก้ววิเศษ ภรรยา เพิ่งกลับมาจากต่างเมือง ตั้งใจไว้ว่าจะมาร่วมทอดกฐินพระราชทาน พอดีท่านเจ้าอาวาสได้โทรบอกเชิญล่วงหน้าไว้แล้ว ฉายเดี่ยว จริงๆไม่มีผู้ติดตามมาเป็นการ์ด อารักขา ด้วยเสื้อผ้าไหมเรียบๆ สีกรมท่า เด่นไปอีกแบบหนึ่ง อาจารย์ศรีนินทร์ ศรีแสน พิธีกร ได้อธิบายขั้นตอน วิธีการต่างๆ ซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีคณะครูอาสาฯ และท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ คอยยืนดูวิธีการขั้นตอน ตรงไหนผิดแก้ไขให้ถูกต้อง หลังจากฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยเข้าใจกันทุกฝ่ายแล้ว เวลา 12.30 น. ได้เวลาพร้อมแล้ว น้องดรีม ตีสิบ..อัญเชิญเทียนปาติโมกข์ สองนางฟ้าหนู นำขบวนด้วยชุดไทยสวยงาม ติดตามด้วย นายยุทธนา สิทธิประเวช อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ติดตามด้วย ดร.บุญเกิด แป้นแก้ว นักวิชาการสภาฯ ติดตามด้วย นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาฯ และคณะกรรมการ ทุกต่างทยอยกันเดินทางเข้ามาภายในอุโบสถ เตรียมรอผ้ากฐินพระราชทาน ประธานจุดธูปเทียนต่อหน้าพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 เปิดกรวยถวายพระพร พระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ เพลงสรรเสริญพระบารมี ดังขึ้นทุกคนยืนถวายความเคารพ จนจบนั่งลง นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาฯ ยืนขึ้น ประคองผ้ากฐิน พระราชทาน หันหน้าไปทางพระประธาน กล่าวคำตั้งนะโม 3 จบ กล่าวคำถวายผ้ากฐินว่า “ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงค์บริวารทั้งปวงนี้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทาน ให้สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ โดยมีข้าพเจ้า นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ เป็นประธานในพิธี น้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ กระทำกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้นเทอญ.. พระสงฆ์ทุกรูปมีมติเอกฉันท์ ให้พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นผู้ครองผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่ มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยงวรางกูร รัชกาลที่10 พระสงฆ์ทุกรูปอุปโลกน์และกรานกฐิน ตามลำดับ จนเสร็จพิธี องค์ครองกฐินพระราชทาน กล่าวสัมโมทนียถา ขอบคุณ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ สมาชิกวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ลูกศิษย์วัดทุกคน ที่ช่วยกันทำงานอย่างเสียสละ จนงานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี วัดของเราได้รับเกียรติอย่างสูง ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า พระราชทานผ้ากฐินมาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงสุด ต่อวัด ต่อพระสงฆ์ ต่อสมาขิกวัดด้วย ฟังพระธรรมกถา จบแล้ว ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก สนทนากันพอสมควร จึงได้แยกกันกลับบ้านงานสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ลูกศิษย์ วัดต่างช่วยกันเก็บกวาด ดูแลความสะอาด กลับสภาพเดิม..ตามปกติ.. ทีมงานนายดาบ หลังจากเสร็จงานภารกิจสำคัญขอโอกาสลากลับบ้านก่อน ค่อยพบกันใหม่..