บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 24 ตุลาคม 2558

@@@. ข่าวชาวพุทธเศร้าใจ ก่อนออกพรรษา ทีมงานนายดาบ ได้รับการแจ้งข่าวจาก พระครูสิริอรรถวิเทศ หรือ ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า พระครูสมุห์ทองสุข ปริชาโน หรืออาจารย์หก เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรมาราม เมืองลองบีช ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดสามัคคีธรรมาราม ..


@@@. น้ำลดต่อผุด หลอกพระทั้งชาติ พล.อ.สนธิ บุณยรัตนกลิน อดีต ผบ.ทบ. และอดีตประธาน คมช. ผู้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และผู้ออกมาให้สัมภาษณ์ ว่า ยินดีสนับสนุน ให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ พ..ศ. 2550 มาวันนี้ เปิดเผยให้รู้เบื้องหลังของบิ๊กบัง ทำงานสองหน้าทำหนังสือถึงจุฬาราชมนตรี จะไม่บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นอันขาด และขอให้จุฬาราชมนตรี รีบจัดตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำทุกจังหวัด...ให้เร็วที่สุด.. แบบนี้ตกนครตั้งแต่ยังไม่ตายแล้ว..


@@@. ฟ้าประทานที่ซานฟราน ฯ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้ นางสาวปิยสุดา จันทรสุข เลขาธิการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ เพื่อนำไปทอดถวายพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ครบถ้วนไตรมาส ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ในวันอาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป..ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโดย พร้อมเพรียงกัน ตามวันเวลาดังกล่าว... สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 615-9528 415 565-9650 พบกันใหม่สวัสดี..