บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 7 กันยายน 2556

สำหรับฉบับนนี้นายดาบจะพาคุณผู้อ่านไปดีบรรยายกาศวัน Labor day วัดพุทธประธีปกันครับ