บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 3 มิถุนายน 2566

พระธรรมทูตไทยแถบเบย์แอเรีย เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยครั้งที่ 45/2566 ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกิฟเฟน รัฐจอเจียร์ ระหว่างวันที่ 24-25-26-27 พฤษภาคม และร่วมงานเปิดอาคาร ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และฉลองอาคาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ทีมงานข่าวท้องถิ่น CNN. แอตแลนต้า จอเจียร์ ได้รายงานข่าวว่า มีพระธรรมทูตทั่วโลก ต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันดังกล่าวเป็นจำนวนนับร้อยรูป มิใช่เป็นเรื่องง่ายๆ ที่จะมีพระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระธรรมทูตที่เดินไปปฏิบัติศาสนกิจยังประเทศต่างๆ จะเดินทางมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดความเห็น หาแนวทางในการพัฒนาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ยุติธรรม อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยการเวลา สามารถจะเดินทางเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกเวลาไม่มีขีดจำกัดยากดีมีจน ก็คนเหมือนกัน ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ เสมอภาคกันหมด การที่พระสงฆ์ไทยเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อหวังการสืบทอดอายุขยายงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กระจายไปทั่วโลก ตามปกติคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนากันอยู่แล้ว ในเมื่อเดินทางออกนอกประเทศได้นำพระพุทธศาสนาขนาดเล็ก เพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายเคารพนับถือ รวมไปถึงชาวพุทธลาว ชาวพุทธเขมร ชาวพุทธพม่าชาวพุทธจีน ต่างก็นำเครื่องหมายคือพระพุทธรูปติดตัวไปด้วย เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจบางก็นำกระดาษที่มีรูปพระพุทธเจ้า หรือพุทธรูป ไว้เป็นกำลังใจ ในยามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่รู้จะเจออะไรบ้าง ถ้ามีสิ่งยึดทางจิตใจเอาไว้ จะเกิดพลังขึ้น พระธรรมทูตที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในแถบเบย์แอเรีย ซานฟรานซิสโก ที่เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 45/2566 เช่น พระครูสิริรัตนธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม พระครูศรีชยวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล แฟฟิวส์ พระครูภาวนาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซิลิคอนวาเลย์ พระครูประโชติพุทธิคุณ หัวหน้าสงฆ์วัดพุทธประทีป เมอร์เสด พระวิทยา อาภสฺสโร ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ริโน รัฐเนวาด้า พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ศูนย์ใหญ่ของพาคณะพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจที่นั่นเข้าร่วมประชุมกันอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังมีพระมหาสาทร ธมฺมทาโร พระธรรมทูตรุ่นที่ 26 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม พระครูปลัดไพศาล กมฺพูสิริ วัดพระงามจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด และพระเดชพระคุณพระธรรมวัชราจารย์ อดีตพระธรรมทูตวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพ ฯ และเป็นอาวาสวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครเดินทางมาจากประเทศไทย เป็นผู้แทนวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ เนื่องจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อาพาธ ไม่สามารถจะเดินทางไปร่วมประชุม ได้มอบหมายให้ พระราชวัชรวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ทำหน้าที่แทนดำเนินการประชุมจนเสร็จสิ้นภารกิจ บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างดียิ่ง ในที่ประชุมพระธรรมทูตรุ่นใหม่ เสนอแนวความคิดแนวทางในการพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนอย่างกว้างขวาง รายละเอียดจะมีข่าวเสนอต่อไป


@@@. สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ มีความยินดี ขอเรียนเชิญสาธุชน พุทธบริษัท ร่วมรับเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกจำนวน 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูวรสิทธิวิเทศ ทุกเวลา 650 615-9528 หรือ 415 565-9650