บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 27 ตุลาคม 2561

ข่าวการปฏิบัติศาสนกิจหน้าที่ของพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือพระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก และเป็นกรรมการอำนวยของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แผนกเผยแผ่ซึ่งได้ทำงานด้านพระพุทธศาสนากับ ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยแผนกเผยแผ่ เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม รัฐซิแอตเติ้ล และ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา และมีท่านเจ้าคุณ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี ได้สร้างผลงานกระจายทั่วอเมริกา ในโครงการ Intensive English Program for missionary oversea ที่วัดสัทธาธรรม เมืองแซนแอนโทนิโอ้ เมืองช่วงเดือนต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา จนได้รับการกล่าวขานในแวดวงพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และเรียกร้องให้มีการจัดโครงการต่อเนื่องตลอดไป เพื่อให้พระธรรมทูตได้มีโอกาสได้หาประสบการณ์การเรียนรู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภาค ภาคภาษาอังกฤษ ผลงานครั้งที่แล้ว ทราบมีพระธรรมทูตหลายรูปมีความสามารถในการแสดงธรรมภาคภาษาอังกฤษ น่าอนุโมทนาชื่นใจ.. ครับ..


@@@. วันเกิด เป็นวันแห่งความทรงจำ ของชีวิต นางสาววันพร เทียมดวงแข พาน้องอนันดา เทียมดวงแข หอบข้าวอาหารแห้ง นานาชนิด ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามหลักประเพณีไทย ที่นับถือกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตา ยาย เป็นมรดกตกทอดจนมาถึงลูกหลานจนกว่าเจ็ดชั่วอายุคนไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด ตราบใดยังมีสืบตระกูล ถึงแม้จะเดินทางมาในต่างแดน ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างก็ยังแนบแน่นไปด้วยประเพณีไทยเข้ากราบพระพรเพื่อความาเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเอง รับศีลรับพรจากพระสงฆ์ต่างก็มีความสุขใจยิ่งนักดีใจที่มีพระสงฆ์ปฏิบัติชอบ เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นจุดศูนย์รวมพี่น้องชาวไทยทุกท่านอีกด้วย..


@@@.ระลึกนึกถึง คุณยายสงัด เต่าประเสริฐ สมาชิกอาวุโสของชาวไทย แถบเบย์แอเรีย ได้เสียชีวิต ครบ 100 วัน สมาชิกวัด ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เพื่อนพ้องน้องพี่ พร้อมใจกันจัดงาน นึกถึงคุณยายสงัด “ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สอบถามที่ นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาวัฒนฯ 650 615-9528 หรือที่ท่านเจ้าอาวาสโดยตรง...


@@@.ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธประทีป ริโน เมืองสปาร์ค รัฐเนวาด้า ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ตั้งองค์ผ้ากฐินภายในอุโบสถ สมโภชองค์กฐิน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ช่วงบ่ายร่วมแห่องค์กฐินรอบอุโบสถ และร่วมกันถวายผ้ากฐินตามลำดับต่อไป.. เจ้าภาพ คุณสมบูรณ์ ประจันบาล คุณสตีฟ คุณกรรณิการ์ แจ๊บสัน คุณชินตา วู๊ดริ๊ง คุณพรทิพย์ บุญทา คุณแอน ไทยคอนเอนร์ คุณพิมพร มาเฮล คุณพรนิชา คัดเดย์ คุณเจนจิรา ชวลิตธำรง เป็นต้น..