บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 2 มิถุนายน 2561

เผลอแพ๊บเดียวก็มาถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดพร้อมกันแต่ต่างวาระ ต่างวันเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระประสูติในวันวิสาขบูชา พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติพระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงะทวทหะ เพื่อประสุติในตระกุล ของพระนาง ตามประเพณีในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาระสวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติ พระโอรส ณ ใต้ต้นสาระนั้นซึ่ง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักดิ์ราช 80 ปี ครั้งกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ“ แปลว่าสมปรารถนา หลังจากผนวชได้ 5 ปี จนพระชนมายุครบ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะ ก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ บริเวณต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมืองคยา เมื่อตอนเช้าของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ปี ระกา ก่อนพุทธศักดิ์ราช 45 ปี ปัจจุบันเรียกว่า พุทธคยา พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจจ์ 4 เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และในวันที่ 13 ธันวาคม 2542 องค์การสหประชาชาติ ได้ยอมรับญัตติ ที่ประชุม กำหนดวันวิสาขบูชา เป็นสำคัญของโลก และเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยมีเหตุผลว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ได้เมตตาต่อมวลมนุษย์เปิดโอกาสให้ทุกศาสนา เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาที่ตนเองนับถือการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเอกอัครมหาบุรุษสำคัญของโลก


ก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เป็นการสลายไปแห่งดวงตาของโลกชั่วนิจนิรันดร์เป็นเหตุให้หมู่ประชาต้องโศกเศร้าอาลัยด้วยความเสียดายทางวัดไทยทั่วโลกต่างจัดงานวันวิสาขูชา ที่นครซานฟรานซิสโกโดยมีวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก จะจัดงานวันวิสาขบูชา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบรายละเอียดได้ที่ 650 615-9528


@@@. เป็นข่าวครึกโครมไปทั่วโลก เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ บุกค้นวัดดัง จับเจ้าอาวาส ด้วยข้อหา ยักยอกเงินทอนวัดหลายสิบล้านเรื่องเล็กน้อยมากแต่เงินที่รัฐบาลโกงคอรัปชั่นด้วยโครงการต่างๆ นับพันล้านรัฐเสียหายเท่าไรไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาจับน้ำมันแพงมากใครโกงกินน้ำมันใครโกงกินประเทศไทยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ การจับกุมพระราชาชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะครั้งนี้เป็นการเมือง ที่เข้ามาทำลายพระพุทธศาสนา ทำลายพระเท่านั้นรัฐบาลไม่เคยตอบทำถามของของชาวพุทธ..ติดตามกันต่อไป..


@@@.ข่าวพี่น้องชาวไทยนครซานฟรานซิสโกเศร้ากันทั่ว เมื่อ คุณสุมล อัศวโกวิท หรือพี่อ้อย ซึ่งเป็นพี่ที่น่ารักของน้องๆ หลายสิบคนได้เดินทางมารวมตัวกันบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลฌาปนกิจ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ Cypress Lawn Funeral Home มีเพื่อนๆ บุคคลที่เคารพนับถือแขกท่านผู้มีเกียรติเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันจำนวนมากกว่า สามสี่ร้อยคน ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณจนแน่นห้องประชุมพิธี คุณอ้อย เป็นบุคคลที่น่ารัก ใครตกงาน ใครขอร้องให้ช่วยเหลือ คุณอ้อยไม่เคยนิ่งนอนใจจะเห็นได้จากตอนเพื่อนๆ ออกไปแสดงความไว้อาลัยที่หน้าศพเพื่อนๆ แสดงความรู้สึกเสียใจ เสียดาย ร้องไห้ระงมทั่วห้องพิธี ทำเอาห้องพิธีเงียบไม่มีเสียงคุยกันเพียงแต่เสียงร้องให้จนกระทั่งทุกคนตั้งสติได้ก็ได้พูดแสดงคำไว้อาลัยต่ออีกช่วงสุดท้าย คุณแมรีแอน สแตนนิลอร์ เพื่อนรุ่นเดียวได้อ่านประวัติผู้เสียชีวิตความเป็นมาอย่างไรหลังจาก ลูกสาวของคุณสุมล อัศวโกวิท คือคุณแมงโก้ และ มาริสา และน้องวินวินๆ ได้กล่าวแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมความไว้อาลัย และขอเชิญทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทร์ เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งได้สูญเสียอันเป็นที่รักไปอีก 1 คน ก็คิดว่าเสียเป็นไปตามหลักธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิต ของคนมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปในที่สุดไม่มีใครจะห้ามความตายเป็นสัจจะธรรมไม่สามารถทรัพย์สินเงินทอง ติดไปได้นอกจากคุณงามความดีเท่านั้น.