บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 18 มีนาคม 2560

ข่าวความคืบหน้าในการสร้างสำนักปฏิบัติธรรม วรสิทธิ Meditation Center ซึ่งเป็นสาขาของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโน่ รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ จากการประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ทางสำนักปฏิบัติธรรมวรสิทธิ ต้องการสร้างแท๊งค์น้ำ และรับบริจาคน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ในตอนภาคฤดูร้อน รองรับผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรม มาเที่ยวชมสถานที่บ้าง มากราบพระ มากราบรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้าง ชมทัศนียภาพของป่าธรรมชาติ มีความกว้างใหญ่ มีภูเขาหลายลูกติดต่อ บนยอดเขาจะมีสถานที่ราบ ใช้สอยประมาณ ประมาณ 20 ไร่ สูงกว่าน้ำทะเล 5000 ฟิต สามารถมองเห็นวิวทัศน์เห็นน้ำทะเล อย่างสวยงามมาก ผมมีโอกาสติดตาม พระครูวรสิทธิวิเทศ และคณะ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของมีเท่าไร ทราบว่ามีทั้งหมด ประมาณ 366.- 400 ไร่ เหนือจรดใต้ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง เล่นเอาเหนื่อยกันแหละ วันนั้นมีคนติดตามคณะของพระอาจารย์ เช่น เจ้าของที่ดิน เจ้าหน้าที่ตารางวัดพื้น เจ้าหน้าที่ปักโฉนดที่ดิน และลูกศิษย์ เพื่อความแน่นอน ของพื้นดิน จะได้ปักเขตให้ถูกต้องในขอบเขตขันธสีมา แต่เนื่องจากเขตวัดกว้างใหญ่ ต้องใช้เวลา เป็นที่สลับซับซ้อนของภูเขาสูงบ้าง ต่ำบ้าง ต้องค่อยเดินตามสันเขา ในส่วนต้นไม้ขนาดเล็กได้ถูกตัดออก เพื่อจะได้เดินทางสำรวจขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นมาก ในการใช้สอยน้ำ ทางสำนักปฏิบัติธรรม “วรสิทธิ“ ยังไม่มีสถานที่เก็บน้ำ บางปีขาดแคลนน้ำ ไม่เพียงพอสำหรับทำความสะอาดอาคารบ้าง ใช้รดน้ำต้นไม้ อาบน้ำบ้าง ล้างจานบ้าง ใช้ดื่มบ้าง สำหรับปีนี้ เพื่อไม่ให้น้ำขาดแคลน ทางวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก จึงได้ประกาศประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ขอเชิญร่วมสร้างแท๊งค์น้ำ จำนวน 9 แท๊งค์ หรือจะร่วมบริจาคน้ำลิตรละ 9 เหรียญ ปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนหลาย เช่น นครสอลแองเจสิล คุณสตรีรัตน์ สุนันทา ทราบข่าวยังร่วมบริจาคสร้างแท๊งค์ 100 เหรียญ และร่วมบริจาคสร้างถนนอีก 100 เหรียญ เมืองรีโน คุณสมบูรณ์ ประจันบาล เจ้าของตลาด อินเตอร์แนชั่นแนล คุณกรรณิการ์ แจ๊บสัน คุณพรทิพย์ บุญทา, คุณพรนิชา คุณพิมพ์พร, คุณแพ๊ต คุณติ๋ม คุณเจนจิรา คุณสุทธิดา และอีกหลายท่านได้ร่วมบริจาค ข่าวว่าทางได้แจ้งว่า ได้แท๊งค์น้ำ แล้วจำนวน 5 แท๊งค์ ยังขาดอีก 4 แท๊งค์ รายชื่อผู้บริจาคได้ลงกลุ่มไลน์แจ้งให้ทราบกัน ล่าสุดมีผู้บริจาค 115 คน แล้ว ทางวัดยังเปิดรับบริจาคอยู่ จนกว่าจะครบตามจำนวน สนใจบริจาคได้ที่ พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก 650 615-9528 หรือ 415 565-9650 ..


@@@.รัฐบาลไทยปัจจุบันซักจะเริ่มบ้ากันไปใหญ่ การสวดมนต์ของพระสงฆ์ไทยในพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นการปลุกระดม ข่าวจากประเทศไทยหลายสายกล่าว การสวดมนต์ของพระสงฆ์วัดพระธรรมกาย คลองสาม ปทุมธานี เป็นการปลุกระดม ทั้งที่การสวดมนต์ ถือว่าเป็นถือว่าเป็นปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ การที่ชักชวนให้ขาวพุทธมาร่วมกันสวดมนต์ เป็นความผิดไปแล้วหรือเอาสมองอะไรมาคิด แค่นึกก็ผิดแล้ว อยากจะถามว่า คุณเป็นชาวพุทธหรือเปล่า ไปขัดสายตาอะไรของคุณ การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี เป็นการปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสีมาพุทธเจ้ามิใช่หรือ.. ฝากขาวพุทธไปคิด จะยอมให้พวกเผด็จการ ทำลายพระพุทธศาสนาเช่นนี้ ทางภาคใต้พระถูกฆ่าตายจำนวนมาก ห้ามพูดกันเพราะอะไร คนพุทธถูกฆ่าตาย ห้ามพูด คุณครู ถูกฆ่าตาย ห้ามพูดอะไร งบประมาณ ถูกส่งไปจำนวนหลายหมื่นล้านบาท เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมาฆ่าพระอย่างนั้นหรือคิดกันต่อไป..