บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 29 กรกฎาคม 2560

พบกันเป็นประจำทุกๆ วันเสาร์ กับคอลัมน์นี้ "บอกข่าวซานฟราน" โดย นายดาบ วันนี้จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ของชาวซานฟรานกับครับ