บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 23 ธันวาคม 2560

เมื่อบ่ายๆ แก่ของวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้มีโอกาสแวะไปทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกราบขอพรกับท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือพระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ซึ่งมีความสนิทสนมส่วนตัว รู้จักกับท่านมานานตั้งแต่ท่านเริ่มเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่นครซานฟรานซิสโก ตอนนั้นทราบว่าท่านเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย ท่านเล่าให้ฟังเรื่องอินเดียขณะที่เดินทางไปศึกษาต่อ เป็นที่สนุกสนานตั้งแต่นั้นมาสามารถจำท่านจนขึ้นใจ เราก็สนใจคนอินเดีย ความเป็นมาอย่าไร และอีกอย่างหนึ่งเป็นประเทศของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนับถือพระพุทธศาสนามาจนปัจจุบันนี้ เป็นเวลา 2600 ปี นับตั้งแต่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราประเทศอินเดียโน้น การที่เดินทางมาวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีจุดมุ่งหมายชัดเจน คือมากราบสวัสดีปีใหม่กับพระคุณเจ้าที่รู้จักกัน กราบขอพรจากพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระประธานประจำวัด มีหน้าตักขนาด 53 นิ้ว มีพระพักตร์งามเด่นเคลือบทองเหลืองแท้โบราณ ที่ว่าอย่างนี้เพราะเป็นพระหล่อขึ้นมาเมื่อสมัย 50 ปีที่ผ่านมา ตั้งอยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนานมากโดยพระพรหมมังคลาจารย์ หรือท่านเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้มอบถวายให้เป็นพระประธานประจำวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา กล่าวว่ากันว่าเป็นพระคู่บ้านเมืองนครซานฟรานซิสโก ใครไป ใครมาก็แวะมากราบไหว้ขอพรเป็นรู้จักของชาวไทยนครซานฟรานซิสโก และเมืองใกล้เคียงเป็นอย่างดี เป็นพระพุทธรูปที่มีคุณสมบัติพระลักษณะเด่น พระพักตร์งาม เหมือนสมัยในช่วงสมัยกรุงสุโขทัย ประชาชนต่างมีความผาสุกกัน บ้านเมืองสงบสุข สนุกสนาน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว โอบอ้อมอารีย์ทุกเรือนชาน ได้รับการต้อนรับอย่างดีประชาชนอยู่ดีกิน สมัยนั้นการสร้างพระพุทธรูป พระพักตร์จะอิ่มเอิบทุกองค์หันกลับมาดูความเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโนท่านอาจารย์สิทธิพร เคยเล่าไว้อย่างหน้าสนใจ เริ่มจากบ้านบ้านหลังขนาดเล็ก เพียง 2 ห้อง นอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น สนทนาธรรม พบปะญาติโยม ที่จอดรถ 2 คัน มีพื้นที่ใช้สอยรวมตัวอาคารเพียง 5000 สแควฟิตเท่านั้น ที่เมืองมิลแบร์ติดกับทางรถไฟ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในแถบนั้น อยู่ในหลังที่ 3 ฝั่งตรงข้ามเป็นสนามบินนานาชาตินครซานฟรานซิสโก เป็นสนามบินที่ใหญ่มีเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ มีเครื่องลงนาทีละ 3 ลำ ลงติดกันมาตลอด กระผมเป็นคนหนึ่งอดีตพระธรรมทูต ที่เข้านอกออกในมีความคุ้นเคยกับท่านอาจารย์เป็นอย่างดี การสร้างในช่วงอยู่ระหว่างทางเศรษฐกิจขาลงของอเมริกา บ้านเรือนอยู่ในราคาที่ไม่แพงมากนัก หลังละ ตกประมาณ 150000-250000 เหรียญ สำหรับชาวไทยในช่วงนั้นยังไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเปิดร้านอาหารไทย ธุรกิจอย่างลำบาก เนื่องจากต้องใช้ภาษาอังกฤษ การสร้างวัดเป็นไปได้ยากมาก สมาชิกที่สนับสนุนวัดก็มีน้อยคนไทยที่มาอยู่ก่อนแล้วต่างก็มีวัด สร้างสามารถเนื้อสร้างตัว ก็จะไปทำบุญตามวัดที่ตนเองรู้จัก ไปมาสะดวก ถนนหนทางรถราไม่มากนัก วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ตั้งที่เมืองมิลแบร์ ไม่มีใครรู้จักเป็นวัดเพิ่งก่อสร้าง สมาชิกก็น้อย ต้องอาศัยเวลาในการสร้างพระคุณเจ้าที่เป็นพระธรรมทูต หน้าใหม่ ไม่มีใครรู้จักหรอกครับ ต่อมาวัดได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น สถานที่เดิมเล็กลงไปถนัด เลยขยับขยายมา ย้ายมาซื้อโบสถ์คาทอลิค ที่เมืองซาน บรูโน ซึ่งเป็นเมืองโบราณ ไม่มีใครรู้จักล้วนแล้วแต่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวท้องถิ่นอเมริกันต่างมีความห่วงแหน ไม่ยอมให้คนแปลกหน้าเข้าในเขตเมืองหมู่บ้านของเค้า มีการต่อต้านไม่ให้เปิดวัดทางพระพุทธศาสนา แต่ทางวัดต้องไปยื่นเอกสารขออนุญาตต่อแผนผังเมืองซานบรูโน ซึ่งมีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมาก ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ การเปิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น Hearing โดยคณะลูกขุน ขึ้นว่าความจำนวน 9 คน ผลสรุปวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ได้รับเสียงสนับสนุนจากคณะลูกขุน 9 คน ให้มีวัดทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้ จนถึงปัจจุบัน วัดได้เจริญก้าวหน้า กระผมมากราบพระอาจารย์ และเยี่ยมวัด ดีใจมากเห็นความก้าวหน้า พระครูวรสิทธิวิเทศหรือ พระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร เป็นพระธรรมดาและไม่ใช่ธรรมดา เห็นผลงานแล้วเป็นที่เคารพนับถือ ของชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ทั่วนครซานฟรานซิสโกและเมืองใกล้เคียง ท่านได้ขยายการปฏิบัติศาสนกิจ เช่นสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เมืองซานตา ครู๊ส มีพื้นแผ่นดินมากกว่า 450 ไร่ สร้างวัดที่เมอร์เสด อีก 4 ไร่ สร้างวัดที่เมืองริโน รัฐเนวาด้า อีก10 ไร่ และเริ่มที่ซานฟรานซิสโกอีก 1 ไร่ แถมมีส่วนเกี่ยวข้องการสร้างวัด ที่ฮาวายอีกด้วย ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีแต่สมาชิกหน้าใหม่ๆ คนหน้าเก่าอย่างผม มีน้อยครับ และเห็นสมาชิกชาวต่างชาติ ชาวพุทธจีน เป็นจำนวนมากเดินเข้าออกไหว้พระบ้างสนทนากับพระอาจารย์บ้างนั่งคอยบ้าง ทุกวันไม่เคยขาด แกล้งถามพระอาจารย์ว่ามีวิธีการหรือเทคนิคอย่างไร ดึงคนต่างชาติเข้าวัดได้ท่านยิ้มๆ และตอบแบบเบาๆ ว่าความมีมนุษยสัมพันธ์และความมีน้ำใจ ทุกอย่างจะตามมาเองปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า สวดมนต์ทุกวันไม่ต้องใช้เวทย์มนต์คาถาอะไรหรอก เท่านี้แหละ ร่ายมาเสียยาว เห็นแขกของพระอาจารย์มากเหลือเกิน ตัดสินใจอำลาก่อนที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีอะไรดี คนถึงมาไม่ขาด ขอพูดแทนสักหน่อยน่ะ มีหลวงพ่อทันใจ หรือพระทันใจ ใครขออะไรก็สำเร็จทุกอย่าง ต้องขออย่างเดียวมีสถานที่สถิตของท้าวมหาพรหมปรเมศร์ ที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวจีนที่เคารพนับถือจะมาขอพรทุกวัน มีพระพุทธชินราช เป็นพระประธานประจำวัด เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยจำนวนมาก มีพระรูปพระศรีอริยเมตไตย อายุ 500 ปีขึ้น ยังมีอะไรอีกมากมาย ต้องมาชมกันเอง สุดท้าย ท่านเจ้าอาวาสฝากข่าว จัดงาน สวดมนต์ข้ามปี สวดอิติปิโส 108 จบ เสริมสิริมงคลดวงชะตาชีวิต สะเดาะเคราะห์ (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 615-9528 หรือ 415 565-9650 แจกผลไม้มงคล แจกปฏิทินปีใหม่ รับของที่ระลึก ค่อยพบกันใหม่ สวัสดี..