บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 25 กรกฎาคม 2563

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ รณรงค์ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา มีใจรักพระพุทธศาสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยฯ คุณผกามาศ มิตรวิเชียร รองประธานสภาวัฒนธรรมฯ นางสาวเพ็ญรัตน์ เจริญเนติศาสตร์ รองประธานสภาวัฒนธรรมฯ คุณครูอ้อย ณัฏฐ์วรัชญ์ จิตรมณี ครูอาสาฯ 4 แรงแข็งขัน ต่างช่วยกันประชาสัมพันธ์ ถึงกิจกรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแจ้งข่าวของทางสภาวัฒนธรรมไทยฯ ร่วมกับ พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก พระธรรมทูตสายประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพระเถระนักพัฒนาจนเป็นที่รู้จักกันทั่วพระธรรมทูตด้วยกันมีผลงานการศาสนกิจมาก มีวัดใน 2 สาขาหลายวัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีเนื้อที่ มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไปสร้างความประหลาดใจ กับหลายฝ่ายทำไมมีที่ดินมากพร้อมกับมีข้อสงสัยได้มาได้อย่างไรใครให้มาหรือได้มาอย่างไรใครสงสัยอะไรสอบถามท่านเองแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะไปสอบถามท่าน ถ้าทุกท่านติดตามการทำงานของมาตลอดเวลาก็จะรู้เองอันที่จริงท่านเจ้าอาวาส เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ 2000 ไม่มีใครให้ความสนใจท่าน อายุยังไม่มากบารมีการสร้างวัดเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่ปีตั้งแต่นั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาเกือบ 30 ปี การสะสมบารมีมากขึ้นมีลูกศิษย์ชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่ให้ความเคารพนับถือต่างให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือกิจกรรมในส่วนนี้ ทางสภาวัฒนธรรมไทยและวัดจับมือกันส่วนเสริมเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยใช้สถานที่ปฏิบัติธรรม วรสิทธิ บนยอดเขาซานตา ครู๊สห่างจากวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ประมาณ 67 ไมล์ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ หนึ่งชั่วโมง สิบห้านาที การเดินทางไม่ลำบาก ถนนหนทางสะดวก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พระครูวรสิทธิวิเทศ ได้พาคณะพระภิกษุสามเณรจำหนึ่งที่อุปสมบทเนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ มีพระชนมายุ 68 พระชันษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 บรรพชา อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านได้พาคณะสงฆ์สามเณรขึ้นมาปฏิบัติธรรม วรสิทธิ บนยอดเขาซานตา ครู๊ส เป็นเวลาหลายวันและคณะอุบาสก-อุบาสิการ่วมเดินทางมาปฏิบัติธรรมและพัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณรอบสถานที่ดูสวยงาม เพิ่มขึ้นและมีการทำถนนทำบันได สภาวัฒนธรรมไทย ขอฝากประชาสัมพันธ์ท่านใดจะร่วมขึ้นมาปฏิบัติธรรม บนยอดเขาติดต่อสอบถาม ที่วัด 650. 615-9528 หรือ 415 965-9465


@@@.แวะกราบพระ คุณธวัช กลิ่นหอมหวนเจ้าหน้าที่ทำงานยูไนเต็ดแอร์ไลน์ อยู่ระหว่างการควบคุมป้องกันเชื้อร้ายแอบพาศรีภรรยาชาวต่างชาติ นำอาหารมาถวายพระเป็นกรณีพิเศษ ไม่ได้ทำบุญนานแล้วด้วยความห่วงใยพระสงฆ์ ท่านสบายดีอย่างไรเป็นชาวพุทธก็เช่นนี้แหละ


@@@. วันเกิดนั้นสำคัญ นางสาวพิมพิพัฒน์ ดีมาก หรือพี่กิ่ง เจ้าของธุรกิจส่วนตัวในด้านทำความสะอาดพาสมัครพรรคพวกร่วมกันล้างพรม ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ตั้งแต่เช้าจรดเย็นจนสะอาดสะอ้าน ทำลายล้างฆ่าไวรัส อย่างดีมากสมาชิกวัดขออนุโมทนาขอบคุณมาก ทำความดีต้องสนับสนุน


@@@. เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ทุกคน พระอาจารย์ พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ช่วงรัฐบาลปิดเมืองทั่วสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้เพื่อป้องกันเชื้อร้ายไวรัสโควิด 19 หลายเดือนกลัวลูกศิษย์จะเศร้าใจ ทุกข์ทรมานไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันหมดทั่วโลก ตัดสินใจเปิดบรรยายธรรมออนไลน์ รายการสดทางเฟ๊สบุ๊คไลน์และเปิดช่อง Youtube รายการธรรมสาระ ของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ส่งเสียงออกอากาศรายการสดตั้งแต่เวลา 19.00 น เวลา ท้องถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกา จากนครซานฟรานซิสโก มีการทำวัตรเย็น เจริญบทธัมมกัปปวัตนสูตร นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านและมีการบรรยายธรรมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาใช้ในชีวิตจริงจนถึง 21.00 น รับพรก่อนนอนทุกท่านก่อนจบรายการ ติดตามได้เฟ๊สบุ๊คและ ช่อง Youtube ของวัดทุกวัน