บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 10 ตุลาคม 2563

เทศกาลทำบุญทอดกฐิน ตามประเพณีที่พระองค์ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์รับผ้ากฐินในเวลาจำกัด นับตั้งแต่วันออกพรรษาไป 1 เดือน จนถึงเดือน 12 หลังจากนั้นฤดูกาลกฐินไม่สามารถทอดได้อีก กฐินกาลทานเฉพาะทำบุญแบบจำกัดถือว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาได้เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินซึ่งเป็นมหาทาน ประเภทของกฐิน มี 2 ประเภทคือ กฐินหลวง กับกฐินราษฏร์ กฐินหลวงหมายถึงกฐินพระบาทสมเด็จเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เองมีประมาณ 9 วัด ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากนั้น พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงทบวงกรมไปทอดถวายตามวัดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างจังหวัดและยังพระมหากรุณาธิคุณให้พ่อค้าประชาชนนำผ้ากฐินไปตามอารามต่างๆ ทั่วประเทศและทรงมีพระเมตตาแผ่ไปยังต่างประเทศด้วยเหล่าพสกนิกรทั่วหล้าปลื้มปิติรับพระมหากรุณาธิคุณชื่นชมพระบารมี พูดถึงประเภทการทอดกฐิน มี 1 กฐินราษฎร์ที่ประชาชนจัดทอดกันเองเรียกว่ากฐินสามัคคี 2 มหากฐินคือกฐินที่ท่านเจ้าภาพเตรียมตัววางแผนล่วงหน้าแจงข่าวการกุศลบุญทอดกฐินอย่างดียิ่ง 3 จุลลกฐิน คือ กฐินที่ทอดกันวันเดียวจบเสร็จเรียบร้อย 4 โจรกฐิน คือผ้ากฐินที่ประชาชนผ่านวัดไหนไม่มีคนมาทอดกฐิน กฐินตก ประชาชนไปผ่านจะทอดทันทีหลายวัดในประเทศไม่มีกฐินทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนาจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อจองกฐินวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพนับได้เป็นหลายร้อยวัด ซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนและสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาจะประสานงานกันสำหรับกฐินที่วัดไทยเบย์แอเรีย เช่นวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบอร์คเลย์ ทอดวันที่ 18 ตุลาคม 2563 วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ ทอดวันที่ 25 ตุลาคม 2563 วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ทอดวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เป็นกฐินพระราชทาน โดย นายขเษม แสงสว่าง เจ้าของร้านฟาร์มเฮ้าส์นครซานฟรานซิสโก และร้านในสาขาทั้งหมด เป็นเจ้าภาพ ท่านใดจะร่วมทำบุญวัดไหนติดต่อกับวัดนั้นๆ ได้เลยและก็มีอีกวัดพุทธประทีป ริโน รัฐเนวาด้า ทอดวันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยมีคุณพรณิชา เอมี ดักเลย์ เจ้าของร้านอาหาร Bangkok express และคุณชินตา วู๊ดริ่ง เจ้าของร้านBangkok Cusine เป็นเจ้าภาพร่วม ทราบข่าวว่า พระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก จะเดินไปร่วมงานทอดกฐิน นครั้งนี้ด้วย ลูกศิษย์ทราบจะไปร่วมทอดกฐินกับท่านพระอาจารย์ติดต่อสอบถามกันเอง


@@@.แม่ลูกผูกพันธ์ คุณสุนทรี วิวัฒนศักดิ์พล หรือ คุณปุย เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่เมืองเบอร์ลิงเกม เมื่อช่วงวันเกิดน้องปังปอน หรือนางสาอภิชญา โรจนสุวรรณ น้อมนำภัตตาหารมาถวายพระคุณเจ้าและร่วมถวายสังฆทานของตนเองโดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นประธานในพิธี รับคำอวยพรสดๆ จากท่านไปแล้วคุณแม่คงปลื้มใจไม่น้อยทีเดียว


@@@. เหมือนเดิมงานค่อนข้างมากขึ้นเปิดแล้วร้านอาหารไทยสาขา ฟาร์มเฮ้าส์ ที่เมือง Menlo Park นางสาววันวิสาข์ วัฒนดำรงหรือ คุณบุ๋ม ผู้จัดการหลายสาขาแจ้งข่าวว่า ได้ประสานกับคุณขเษม แสงสว่าง บอสใหญ่ฟาร์มเฮ้าส์ และพนักงานทุกคน เตรียมพร้อมชุดพิธีร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก. เมืองซานบรูโน ฝากข่าวขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบุคคลที่เคารพนับถือ เข้าร่วมทอดกฐินพระราชทานโดยพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณบุ๋ม 415 866-7557