บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 21 ธันวาคม 2556

ข่าวการบ้านการเมืองไทย ชักจะมีกลิ่นไม่ค่อยดี เมืองนักการเมืองอันทรงเกียรติ ยอมกินน้ำลายฝ่าเท้าของตนเอง สลัดคราบ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ มาตะโกนตามข้างถนนโหวกเหวก ยิ่งกว่าแม่ค้าปากคลองตลาด ยังรักษากฏกติกา ระเบียบกฏหมายรัฐธรรมนูญ คนเหล่านี้มาจากไหนกัน ถึงไม่ยอมรับกติกาของสังคม กฏหมายของสังคมไทย ที่ช่วยกันร่างและใช้กันมาหลายยุคหลายสมัย พวกที่ชอบแอบอ้าง มวลมหาประชาชน นั่นแหละตัวการทำร้ายล้างประชาธิปไตย อย่างร้ายแรง ทำลายระบบนิเวศน์สังคม ทำลายบรรยากาศการเลือกตั้ง ทำลายกฏกติกาของสังคมอย่างย่อยยับ เหตุผลง่าย ๆ ทำไมรัฐบาล ยอมปล่อยเลยตามเลย เช่นนี้ เหตุผลง่าย ๆ ไม่อยากฆ่ากันเอง ไทยไม่อยากฆ่าไทยด้วยกันเอง แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง ไม่เหมือน นายสุเทพ เมือกสุบรรณ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยออกคำสั่งฆ่าคนไทยมาแล้ว ขณะนี้ กำลังจะถูกดำเนินคดี สังหารโหด อีกหลายสิบคดี นายสุเทพ ประกาศขัดขวางการเลือกตั้ง อย่างออกหน้าออกตาทุกกรณี แสดงว่า นายสุเทพ ขัดขวางพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ พระองค์ทรงออกฤษฏีกา ให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จะถึงนี้.. กลุ่มพวกพ้อง กปปส. คือกลุ่มปั่นป่วนสังคม ที่มีนายหัวเทพ เป็นหัวหน้า ไม่เคารพกติกา ไม่ยึดถือรัฐธรรมนูญ ไม่ฟังเสียงของประชาชนอีก 48 ล้านคน ทำตามที่ตนเองต้องการ ไม่เอาเลือกตั้ง ไม่เอาตระกูลชินวัตร ให้ออกนอกประเทศ ในกฏหมายรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ห้ามล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น ไล่คนไทยออกนอกประเทศ หลายเป็นเสียงกัน นายสุเทพ เมือกสุบรรณ บ้าแล้ว .. ข่าวว่าอย่างนั้น.. คอยติดตามกันต่อไป..

@@@. หน้าที่ของพสนิกรชาวไทยพร้อมกันอุปสมบทหมู่ นายยุทธนา สิทธิประเวศ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ลาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนพรรษา 86 พระชันษา ได้ฉายา ถิรปญโญ ภิกขุ “ ขึ้นเขาไปปฏิบัติธรรม บนยอดเขาเมืองซานตาครู๊ส ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น สวดมนต์ แผ่เมตตา ร่วมกับพระภิกษุรูปอื่น ๆ เป็นเวลา 9 วัน โดยมีพระมหาสุเทพ อาภากโร และพระครูวรสิทธิวิเทศ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ขนิดไม่คลาดสายสายตา เนื่องจากมีเวลาจำกัดตามโครงการ ข่าวว่าพระภิกษุทุกรูปตั้งใจปฏิบัติธรรมดีมาก พร้อมน้อมนำมาปฏิบัติหลังจากลาสิกขาออกไปใช้ชิวิตเพศฆราวาส สำหรับตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ได้จัดการเลือกตั้งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนมาก อาทิ สมาคมศิษย์เก่าวัดพุทธประทีป ซานฟราน ฯ จำนวน 14 รุ่น กลุ่มนักธุรกิจซานฟราน ฯ กลุ่มรักษาวัฒนธรรมมวยไทยนายขนมต้ม กลุ่มแม่บ้านซานมาเทียว, กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย, กลุ่มงานศิลป์วัฒนธรรมไทย, คณะครูอาสาสมัคร,สอนดนตรีนาฏศิลป์ไทย –สอนภาษาไทย ,กลุ่มสื่อมวลชน ทั้งทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ได้เลือก นายยุทธน่า สิทธิประเวศ เป็นประธานสภาวัฒนธรรมไทย, นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ เป็นรองประธ่าน, ดร.บุญเกิด แป้นแก้ว นักวิชาการสภา ฯ เป็นรองประธาน ฯ นายสมชาย สายสืบญาติ เป็นรองประธาน ฯ นางสาวปิยสุดา จันทรสุข เป็นเลขาธิการ ,นางสาวเสาวคนธ์ วงศ์งาม เป็นรองเลชาธิการ และเลขานุการสภา ฯ ส่วนรายละเอียดคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในเร็ว ๆ นี้..

@@@. ฝากข่าวจากวัดพุทธประทืป ซานฟรานซิสโก ขอแจ้งสวดมนต์ข้ามปี บวชชีพรามหณ์ และเสริมสิริมงคลชตาชีวิต สวดนพเคราะห์สิ้นปี ตามจักรราศรีของดวงดาว เริ่มตั้งแต่วันทมี่ 31 ธันวาคม เวลา 17.00 น .เป็นต้นไป ลง ทะเบียน ทางวัดเลี้ยงอาหารพิเศษ รุ่งวันที่ 1 มกราคม 2557 ทำบุญตักบาตรตอนเช้า..ท่านที่เกิดในปีชง ปีนี้ 2557 เป็นปีมะเมีย ปีชงเช่น ปีชวด ตามดวงถูกกระทบอย่างแรง ถึงเลือดตกยางออก ประสบอุบัติเหตุ จนร่างกายได้รับบาดเจ็บ,ปีมะเมีย จะถูกเอารัดเอาเปรียบ มีคนมาเบียบเบียน หากโชคดี จะสบโชค 2 ชั้น หากมีเคราะห์ทวีคูณ, ปีเถาะ จะถูกหมู่มิตรมางเมิน เกิดผิดใจกับกับเพื่อนรัก ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข, และปีระกา ท่านใดเกิดในปีดังกล่าวอย่าลืมมาประกอบพิธี ส่วนอื่น ๆ มาร่วมพิธีจะเป็นการดวงชะตาชีวิต.. ให้เด่นขึ้น.. สงสัย สอบถามรายละเอียด ที่วัด 650 307-4506 หรือ 650 615 -9528