บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 22 ธันวาคม 2555
ฉบันนี้นายดาบจะพาไปดูภาพข่าวต่างๆ ในซานฟรานซิสโกกันครับ