บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 3 มีนาคม 2561

เผลอแพ๊บเดียว เพิ่งสวัสดีปีใหม่กันไม่นานวันแห่งความรักผ่านไป วันสำคัญอีกวันหนึ่งคือ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พระพุทธองค์ทรงมอบพระธรรมวินัยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ วัดไทยทั่วอเมริกาเตรียมกันจัดงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณงามความดี พระเมตตาคุณ พระกรุณาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพุทธศาสนิกชนประกาศเป็นผู้นำทางด้านพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสอนของพระองค์ เผยแผ่ไปทั่วโลก โดยมีผู้นับถือเป็นจำนวนหลายร้อยล้านคน ปัจจุบันนี้มีอายุมาถึง 2600 กว่าปี ได้กำเนิดเกิดขึ้นในประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก หลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้ ประกาศพระพุทธศาสนาทั่วพื้นชมพูทวีป สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระพุทธศาสนาเจริญมากได้แบ่งพระสงฆ์ออกไปเป็น 9 สายเดินทางไปประกาศพุทธศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น อินเดีย เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน อียีบต์ ปากีสถาน ด้านทวีปเอเชีย เข้าภูฐาน ธิเบต อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง สิงคโปร์ พม่า ไทย ลาว และเขมร ตามลำดับ เมื่อ 50 ปีที่ผ่านในรัชกาลพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกดราชวรมหาวิหาร อดีตประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้ส่งพระธรรมทูตสายที่ 10 เข้าสู่ประเทศหรัฐอเมริกา และสายที่ 11 เข้าแถบยุโรป เช่นอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน แถบนั้นทั้งหมด ได้กำเนิดวัดเป็นจำนวนมาก และย้อนกลับไปทางตะวันออกกลาง รัสเชีย อูกานดา และประเทศในแถบหลายประเทศ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ร่วมกับ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ ปยุตโต มหาเถร) เดินทางนำร่องมาเปิดวัดไทยที่นครลอสแองเจลิส แวะเยี่ยมวัดทางแทบแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ภาคเหนือ และเดินทางไปยังวัดพรหมคุณาราม อริโซน่า ข้ามไปวอชิงตัน ดีซี และนครซิคาโก เป็นต้น ตั้งแต่นั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เห็นความลำบากในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ได้นำเรื่องเข้าสู่มหาเถรสมาคม เพื่อขอให้การสนับสนุน ส่งเสริมอย่างจริงจังให้กำลังใจพระธรรมทูตไทย ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ถวายนิตยภัตต ถวายสมณศักดิ์ เป็นต้นหลังจาก เจ้าประคุณสมเด็จมรณภาพลงทางมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระราชวรมหาวิหารองค์ปัจจุบันในฐานะประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ทำหน้าที่แทนคณะสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย พระเดชพระคุณท่านได้เดินทางออกเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตทุกปีสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระธรรมทูตมีกำลังใจในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามีวัดไทยเกิดขึ้นจำนวน เกือบ 200 วัด มีเกือบทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา มีพระธรรมทูตเข้ารับการับอบรม จำนวน 24 รุ่น และยังมีพระธรรมทูตก่อนอบรมอีกจำนวนมากเช่นกัน รวมแล้วพระสงฆ์เป็นพระธรรมทูตไม่น้อยกว่า 500 – 800 รูปขึ้นไปที่อยู่ปฏิบัติศาสนกิจเพื่องานพระพุทธศาสนา ผลงานของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)ได้ทำเป็นรูปแบบอย่างดี พระมหาเถระก็ปฏิบัติตามดำเนินรอยตามนำพาพระพุทธศาสนาเข้าสู่หัวใจของชาวพุทธต่างชาติ เพิ่มขึ้นทุกวันหลายคนมีแต่จะมากขึ้นพระพุทธศาสนาได้รับการคุ้มจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงศาสนาอื่นด้วย การที่บางศาสนา เปิดเครื่องขยายเสียง ลำโพงเสียดัง เป็นการรบกวนบุคคลอื่นล่วงล้ำสิทธิบุคคลอื่นประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเด็ดขาดจะถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด ประเทศไทยของเรามีกฎหมายควบคุมพระพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นไม่ควบคุมแปลกมากย่ำยี่วัฒนธรรมไทยของเราหมด พระสงฆ์ไทยยุคนี้อยู่ยากแล้วล่ะ..วันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ ขอเชิญชาวพุทธเข้าวัดปฏิบัติธรรมกัน จะเป็นวัดไหนก็ติดตามถามข่าวกันเอง..ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น..


@@@.ปักธงธรรมจักร ปักธงชาติไทย ที่ไชน่าทาวน์ นครซานฟรานซิสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพระครูวรสิทธิวิเทศ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก และคณะสงฆ์ ลูกศิษย์วัดร่วมกันจัดโครงการงานปฏิบัติศาสนกิจนอกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ลงพื้นบริเวณไขน่าทาวน์ ใจกลางมหานครซานฟรานซิสโก ซึ่งได้รับอาราธนาจากคณะกรรมการสมาคมจีนไชน่าทาวน์ ให้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปะพรมน้ำพระพุทธมนต์วันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีนทั้งหมดนับแสนคนที่อาศัยอยู่มานับร้อยปี เสียงพูดภาษาจีนฟังเสียงเพลงจีน ฟังวิทยุภาษาจีน การเจรจาซื้อขายด้วยภาษาจีนเหมือนกับว่าท่านไปเมืองจีนอย่างไร อย่างนั้นเป็นเรื่องที่แปลกพระไทยปักธงธรรมจักร-ธงชาติไทยไชน่าทาวน์ สำเร็จ ต้องยอมรับว่าพระเถระรูปนี้ไม่ธรรมดาเข้าถึงจิตใจของชาวพุทธจีนไม่ต้องเคาะประตูเรือนชานไปถึงหน้าบ้านและเป็นย่านชุมชนหนาแน่นแถมพาลูกศิษย์ชาวพุทธต่างชาติกลับวัดอีกนับพันคนขอกราบงามๆ หลายครั้งครับ... ข่าวล่าสุดว่า วันนั้นทั้งพระอาจารย์และลูกศิษย์วัดต่างเหนื่อยไปตามๆ กันจะไม่เหนื่อยอย่างไร หลายพันคนรอรับพรและรับของขวัญ รับน้ำพระพุทธมนต์ รับกำไรชีวิตแค่นี้ก็คุ้มแล้ว.


@@@.ฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านบริจาคซื้อปูนซีเมนต์ สร้างเส้นทางสู่สวรรค์ สำนักปฏิบัติธรรม วรสิทธิ ถุง ละ 4 เหรียญโดยจะใช้ปูนทั้งหมด 3,000 ถุง บริจาคตามกำลังศรัทธาติดต่อสอบถามได้ที่ 650 615-9528 และขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ช่วงบ่ายมีการเวียนเทียนรอบองค์พระปฏิมากร ฟังธรรมกถา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับ พบกันใหม่..