บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 17 พฤศจิกายน 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหางชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณปิยสุดา จันทรสุข เลขาธิการสภาวัฒนธรรมไทยฯ อัญเชิญไปทอดถวายแก่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิมโกรธ เมืองซาน บรูไน สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งพสกนิกร ชาวไทยที่นครซานฟรานซิสโกและเมืองใกล้เคียง ได้ มีโอกาสร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานโดยพร้องเพรียงกัน วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในหนังสือลำดับที่ 27 ของสมัชชาสงฆ์ไทย มีพระครูวรสิทธิวิเทศ หรือพระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร เป็นเจ้าอาวาส มีคณะสงฆ์ อยู่จำพรรษา 5 รูป คือพระมหาฐนกร กตปุญโญ พระอธิการบุญมา วรปญฺโญ พระทวี ปญญาทีโป พระภิกษุ ภูริปญโญ ภิกขุ และพระมหาวรวิทย์ อยู่จำพรรษา วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ 1993 โดย พระมหาสิทธิพร เมธงฺกโร ที่รู้จักกันในสมัยนั้น และพุทธศาสนิกชนชาวไทยนครซานฟรานซิสโก และมีครอบครัว ชัยชนะ นอกจากนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 5000 บาทและเสด็จมาเปิดวัดทอดผ้าป่าในนามตระกูลกิติยากร มีคุณชายสมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระวรราชาฯ หม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์ หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคลและข้าราชบริพารและ พระบรมวงศานุวงศ์ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพเป็นจำนวนมากพอสมควร และยังมีคณะดาราภาพยนต์ นำโดยคุณปิยสุดา จันทรสุข เจ้าหน้าที่หน่วยงานทางราชการและเอกชน หนังสือดาราภาพยนต์ต่างเดินทางมาร่วมงานให้การสนับสนุนอย่างสุดความสามารถ ในเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2539 เป็นฤกษ์ยามงามดี คณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยพร้อมใจต้อนรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเปิดวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกอย่างเป็นทางการ มีชาวไทยจำนวนมากเจ้าหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองซาน บรูไน เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างเดินทางร่วมงานกับคับคั่งแน่นบริเวณลานจอดรถ ภายในอุโบสถ สถานที่แคบลงไปถนัด ตอมาพระองค์ยังได้ทอดผ้ากฐินประทานมาตลอด จนปี 2545 และในปี 2546 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางสาวปิยสุดา จันทนสุข หม่อมหลวงสนิทวงศ์ หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิม ยุคลที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ น้อมนำอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโกเมืองซานฟรานบรูโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบัน เปลี่ยนรัชกาลที่ 10 ปี 2561 ทรงมีพระ หากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ มีคุณปิยะสุดา จันทรสุข เลขาธิการสภาฯอัญเชิญผ้าพระราชทานไปถวาย บรรยากาศการทอดผ้าพระกฐินเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมามีบรรยากาศคึกคัก มีพสกนิกร พุทธศาสนาจำนวนมากเดินทางมาจากที่ไกลบ้าง ใกล้บ้าง เช่น คุณพรทิพย์ บุญมาพาลูกสาวนันทกา บุญทา จากเมืองริโน รัฐเนวาด้า ปิดธุรกิจหลายวัน เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย คุณ clearest คุณแนนซี มิสเชล จากเมืองสคาเม้นโต้ มีคุณดรุณ ชาญอนุเดชคุณน้อย -คุณพรพิมล ชาญอนุเดชจากนครซานฟรานซิสโก คุณจิราพร อุดมศรี จากมอยเทอร์เลย์พาเพื่อน ๆมาหลายคน คุณวันพร เทียมดวงแขพาน้องอนันดา. เทียมดวงแข เจ้าของธุรกิจร้านโดนัท นำต้นผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินมาทอดด้วย ดร.นักร้องแพรพรรณ บุญสังข์ จากปล์ามสปริง และเพื่อนร่วมทำบุญมาด้วยหลายร้อยเหรียญ คุณมาลี พรหมจันทร์คุณแม่พอล่า วรรณสี จากเมืองสต๊อกตันบินด่วนกลับไทย แต่ยังมีน้ำใจร่วมบริจาค 500 เหรียญ ร่วมบุญทอดผ้ากฐินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 คุณวันชัย ช่วงสำโรง คุณวาสนา เฮงสีสุก รวบรวมเงินสะสมได้ 2300 เหรียญ บริจาคเป็นบริวารกฐินเช่นกัน สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ คุณชายวัชชะ ยิ้มสำราญ ประธานสภาฯ พร้อมทีมงานรองประธานสภาฯ คุณผกามาศ มิตรวิเชียร นางสาวเพ็ญรัศมิ์ เจริญเนติศาสตร์ และคณะกรรมการสภาฯ เพื่อนๆทางใกล้ทางไกล มีรายนามยาวเหยียดจัดต้นบริวารพระกฐินสวยงามเป็นนกยูง ได้หลายพันเหรียญกลุ่มแม่บ้านวันจันทร์ คุณศุภลักษณ์ คุณกิตติ เศรษฐฉัตกุล คุณแม่ระริน จิระชัยสกุลคุณมาลี เคอร์เคอร์ด คุณเกษร สแดนฟร์อต คุณสุนี เนฟท์ คุณอภิวรรณ นพภาลัย คุณยายบรรจง ทรัพย์สิน แต่งชุดไทยสวยงาม คุณย่าสังเวียน แก้วดวงเล็ก คุณวรวรรณ รุ่งฟ้า ยกขบวนมาร่วมงานเต็มที่ ใส่ชุดสวยงามไหมไทย คุณผ่องศรี สุขรมย์ รวบรวมสมัครพรรคคนบ้านอยู่บ้านเดียวกัน จัดผ้าป่านกยูงสวยงาม สมความตั้งใจได้หลายร้อยเหรียญ ดร.บุญเกิด แป้นแก้ว. นักวิชาการสภาฯ ฉายเดี๋ยว นำต้นผ้าป่าเป็นบริวารพระกฐิน จำนวน 1 ต้นและยังเป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐิน มาไกลจากเมืองฟรีมอนนท์คุณเจนจิตร พัชรเปล่งสี คุณกาญจนา จันทราพูล คุณแพ๊ค จากฟรีมอนท์ร่วมทำบุญแต่เช้ารับบุญก่อนใคร คุณเอมอร ทองก้นเหลือง ควงคู่หนุ่มข้างกาย ชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจงานด้วย ตามมาด้วย ถวิล แจงจิรวัฒน์ ควงน้องยุพา แป้นแก้ว นำอุปกรณ์ร่วมงานถวายเป็นบริวารมาไกล คุณปกรณ์ เหล็งศรีชะเอม ครอบครัว ใหญ่จากเมืองโกเวอร์บีช ต้นผ้าป่าบริวารกฐิน ข้างสารอาหารแห้ง น้ำยาซักผ้า กระดาษนานาชนิด สิ่งของพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระราชทานเช่น ผ้าไตรจีวร บาตรกล่องเข็มผ้านวม ปิ่นโต ดวงไฟฟ้าพรม เทียนปาติโมกข์ ตาลปัตรหมอนซ้อนซ่อมเป็นต้น การทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวันนี้ดำเนินไหนามระเบียนวิธีปฏิบัติตามจารีตประเพณีของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยถูกต้องตามพุทธบัญญัติทุกประการ เรียบร้อยจนเสร็จพิธี พระสงฆ์อนุโมทนาถวายพระพร รับน้ำพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธี พร้อมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านฉันพบกันใหม่