บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 23 มกราคม 2558

สวัสดีปีใหม่กับผู้ติดตามอ่านข่าวคอลัมน์สังคมบอกข่าวซานฟราน ในหนังสือพิมพ์ไทยแอล.เอ.กันทุกท่าน โดย นายดาบ ได้ทำหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในแถบเบย์แอเรีย-ซานฟรานซิสโก ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง พี่น้องชาวไทยหลายภาคส่วนอาจจะไม่ทั่วถึง กระจัดกระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ มากมาย การทำงานอย่างนี้เป็นงานที่ชอบและถนัด ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาชั่งรวดเร็วยังสายฟ้าแล็บ จนมีหลายท่านบ่นกันอุบอิบ งานนี้ยังไม่ทำเลย งานนี้ยังทำไม่สำเร็จ เวลาผ่านไปแล้ว อย่างกับคำกล่าวที่ว่า เวลา และวารีไม่คอยใคร เรือ เมล์ และรถไฟ ต้องไปตามเวลา ถ้าใครอืดอาด ชักช้า ไม่สมมาดปรารถนา อนิจจาเราช้าไป “อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลย.. จะเสียเวลาโดย เช่นเหตุ”


@@@.ข่าวด่วนจาก ท่านพระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี มีหนังสือแจ้งด่วนถึงเจ้าอาวาสวัด หรือหัวหน้าสงฆ์ วัดไทยทั่วอเมริกา ตามหนังสือแจ้งว่า ให้ ขอให้เจ้าอาวาส ทำประวัติและผลงานวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทย เพื่อพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 40 ปี สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ผลจากการประชุม สมัชชาสงฆ์ไทย ณ วัดสัทาธาธรรม เมืองแซนโทนีโอ รัฐแท๊กซัส มติที่ประชุมอนุมัติจัดงานครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสมัชชาสง์ไทยใสหรัฐอเมริกา จะมีการประชุมที่วัดนวมินทราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 ในโอกาสพิเศษสมัชชาสงฆ์ไทยจะได้จัดพิมพ์หนังสือประวัติสมัชชาสงฆ์และประวัติ ผลงานวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยตามลำดับที่ก่อตั้งเริ่มแรกจนถึงวัดที่เป็น สมาชิกในปัจจุบัน จำนวน 110 วัด เพื่อรวบรวมประวัติและผลงานของพระธรรมทูตในต่างประเทศให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการในงานฉลองครบ 40 ปี พร้อมกับ ภาพถ่าย 3 – 5 รูป โดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคประวัติวัด และภาคผลงาน ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ กำหนด 3 หน้ากระดาษพิมพ์จดหมาย พร้อมกับบริจาค 300 เหรียญจ่ายในนามสมัชชาสงฆ์ไทย ส่ง อีเมล์ : smuch08@live.com หรือส่งแผ่นซีดี ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อส่งเข้าโรงพิมพ์ต่อไป..พร้อมกันนี้ ท่าน พระครูสิริอรรถวิเทศ ฝากย้ำหนักแน่นให้ท่านพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสอ่านให้เข้าใจปฏิบัติตามนั้น เพื่อผลประโยชน์ของวัดและพระธรรมทูตเองครับ...

@@@. 16 มกราคม เป็นวันครู หรือแม่พิมพ์ของชาติ ทุกคนทุกท่านมีครูอาจารย์กันทั้งนั้น บางท่านอาจจะลืมครูอาจารย์ที่เคยอบรมพร่ำสอนไปแล้วก็ได้ แต่อีกหลายท่าน จำความได้อยู่ มีวิชาความรู้ติดตัว ก็เพราะครู ได้ดิบได้ดี ก็เพราะครู ไม่มีใครเลวร้าย เพราะครู องคุลิมาศ คนเดียวที่เลวร้าย ได้ครูอาจารย์อบรมบ่มนิสัยให้ผิด ถือติดตัว เรียกว่า เห็นจงจักรเป็นดอกบัว ครูสอนให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ มี เห็นความผิดว่า เป็นการความถูกต้อง อะไรทำนองนี้ เป็นประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาไปแล้ว ตามที่ได้ศึกษากันมา สำหรับพระเทวทัตต์นั้น เป็นศิษย์คิด อกตัญญู ต่อครูอาจารย์ จะแก้ต่างอย่างไร กับใคร พฤติกรรมเห็นชัดเจน ใส่ร้ายป้ายพระพุทธเจ้า ทำร้ายพระพุทธเจ้า จะมาขอขมาลาโทษทีหลัง ก็สายไปแล้ว ต้องคิดก่อนทำ ทำแล้วมาคิดแก้ คำผรุสวาจา ออกไปสู่ประชาชนจำนวนมาก ยากที่จะแก้ไข จะขอขมาอย่างไร โทษสำเร็จไป ตั้งแต่ตอนทำร้ายร่างกายพระพุทธเจ้าแล้ว.. รวมไปถึงการกล่าวผรุสวาจาต่อพระพุทธเจ้า ฉะนั้นศิษย์ ที่ดีต้องมีครู จึงมีคำกล่าวว่า ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี ศิษย์ต้องมีครู รู้คุณ อะไรดี อะไรควร อะไรไม่ควร ทางด้านนายชยวัชช์ ยื้มสำราญ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ในฐานะตัวแทน ศิษย์รุ่นที่ 1 -16 พาคณะศิษย์จำนวนหลายรุ่นหลายสิบคน เข้ากราบขอขมาลาโทษ พระครูวรสิทธิวิเทศ พระอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ สิ่งที่ล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ ได้โปรดยกโทษแก่ข้าพเจ้า เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคตสืบต่อไป.. หลังจากนั้น พระอาจารย์ ได้ให้โอวาท ขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำใจ ของคณะลูกศิษย์ทุกคน ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การสืบต่อไปตามลำดับ.. ขอให้จำไว้เสมอ พวกเราเป็นศิษย์มีครู มีอะไรเข้ามาปรึกษาได้ทุกเวลา.. ท่านกล่าวทิ้งท้าย..