บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 13 มิถุนายน 2558

ข่าวช่วงนี้คงจะหนีข่าวนายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานปฏิรูปในการทำลายพระพุทธศาสนาอย่างโจ่งแจ้ง และชัดเจนที่สุด ถึงแต่งตั้งโดย ประธานนิติบัญญัติ สนช. ถึงขนาดออกทีวี ร่ายยาววงการคณะสงฆ์ทุกระบบ ในว่าจะเป็นการระบบศึกษาของคณะสงฆ์ การบริหารการจัดการของพระสงฆ์ การอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ ตลอดจนกระทั่งการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ แปลกใจ นายไพบูลย์ นิติตะวัน บวชก็ไม่เคยบวช วัดก็ไม่เคยอยู่ บุญก็ไม่เคยทำ มาย่ำยีทำลายพระพุทธศาสนาและบุคคลากรทางพระพุทธศาสนา แต่เท่าที่รู้มา นายไพบูลย์ นิติตะวัน “ ชอบทานเป็ด มากที่สุด ถึงขนาดเชียร์เป็ดออกหน้าออกตา .. “ เท็จประการใดลองสอบกันดู.. กลับมาถึงเรื่องที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ที่พูด ว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง คือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเรียนฟรี พระเรียนทางโลกมากกว่าทางธรรม เอาเปรียบเยาวชน โธ่เจ้า.. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ทำไมโง่ขนาดนี้... มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาชื่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ ทรงอุปถัมภ์การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย เพื่อให้พระมีความรู้เท่าเทียม ความสามารถเท่าเทียมกับทางโลก นี่เป็นปณิธาน ของพระองค์ สนับสนุนอุปถัมภ์ ส่งเสริมการศึกษา เกิดถ้ามีใครอุตริไปแจ้งความดำเนินคดี ดูหมิ่น จ้วงจาบ คณะสงฆ์ รวมถึงคำปณิธานของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว อะไรจะเกิดกับนายไพบูลย์ นิติตะวัน และคณะ ฝากข่าวนี้ไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา.นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ คสช. รวมไปถึงประธานสภานิติบัญญัติ ที่แต่งตั้งนายไพบูลย์ นิติตะวันและคณะ มาทำลายพระพุทธศาสนา และบุคคลากรทางพระพุทธศาสนา ออกข่าวโจมตีพระสงฆ์เป็นรายวัน


@@@. หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ผ่านการรับรองจาก กพ.และจากรัฐบาล จากทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างดียิ่ง เพิ่มการ เรียนมากกว่าทางโลก หลายสิบเท่าวิชา จะมีการเพิ่มเติมวิชาภาษาบาลี แปลไทยเป็นมคธ แปลมคธเป็นไทย วิชาไวยากรณ์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาวินัย วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ เป็นวิชาบังคับ ต้องเรียนมิเช่นนั้นจะเรียนไม่จบภาคการศึกษา การเรียนมีค่าใช้จ่าย ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน แต่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ร. 5 ทรงถวายการอุปถัมภ์ ทั้งหมด การที่นายไพบูลย์ นิติตะวันออมาพูดทางทีวี หรืออกสัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ เป็นกลไก วิธีการพูดโกหก หลอกลวง ไม่ใช่เรื่องจริง เพียง เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าพระเอาเปรียบสังคม กลับตรงกันข้ามพระทำงานหนักกว่า คนไม่รู้เรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย เป็นกบอยู่ในกะลา แสดงออกโง่เขลาทางปัญญา เป็นใครมาจากไหน หรือรับงานจากใครมา ทำลายพระพุทธศาสนา ทำลายจิตใจของชาวพุทธ ทำลายพระสงฆ์บุคคลากรทางพระพุทธศาสนา เรื่องศาสนาเป็นของสิ่งละเอียดอ่อน ต้องระมัดระวังในการพูด อย่าคิดว่ามีอำนาจแล้วจะทำได้ทุกอย่าง เกิดชาวพุทธ และพระสงฆ์ทั่วประเทศไม่ยอมรับการปฏิรูปศาสนาจะทำอย่างไร ต้องฟังความเห็นขององค์กรก่อน บุคคลากรในองค์กร ว่าอย่างไร.. คิดเห็นอย่างไร พระสงฆ์ยังมิได้ออกมาโต้ตอบเลย คิดว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมควรยุติบทบาทของตนเองได้แล้ว มีแต่สร้างความแตกแยกให้กับสังคม แล้ว จะมาพูดปรองดอง หรือปฏิรูปได้อย่างไร ก่อนที่พระทั้งหมดทั่วโลกจะประณาม ข้อหาหลอกลวง ฝากข่าวนี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี.. นำไปพิจารณาบทบาทคนนี้ด้วย..


@@@. นายดาบ.....ไม่ตกข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมประจำปี 2558 พระธรรมทูตจะเดินทางมาประชุม ทั่วโลก ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ข่าวว่าจะประมาณ 400 รูประหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2558 มีพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เช่น พระพรหมสิทธิ รองสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าอาวาสาวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าคณะภาค 10 เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยเป็นครั้งแรก, พระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นหนึ่งผู้ก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร. กรรมการมหาเถรนสมาคม เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส,หลวงปู่พระธรรมโมลี วัดศาลาลอย อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร เดินมาประชุมเป็นครั้งแรก,พระเทพโพธิวิหค เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เดินทางมาประชุมครั้งแรกเช่นเดียวกัน.. ขณะนี้มีพระเถระต่างเดินทางมาเป็นจำนวนมาก พักที่วัดไทยและวัดอื่นในบริเวณ ร่วมไปถึงมีการฉลองสมณศักดิ์ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิสด้วย.. เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญยิ่งของวัดไทยในต่างประเทศอีกด้วย..