บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 29 ตุลาคม 2559

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่พิเศษ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามประกาศสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดิน สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที ณ โรงพยาบาลศีริราช ด้วยพระอาการอันสงบ สิริพระชนมายุ 89 ทรงครองราช สมบัติ ได้ 70 ปี ดังที่ทราบกันแล้ว ได้ส่งผ่านมายังสมัชชาสงฆ์ไทย โดยพระเดชพระคุณ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีบัญชาให้ พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการ แจ้งข่าววัดไทยทั่วอเมริกา ให้ปฏิบัติมติของมหาเถรสมาคม ให้แต่ละวัดจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐาน พระบรมรูปฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมาพลอดุลยเดช ประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ตามพิธีบำเพ็ญกุศล เจริญสมาธิภาวนา ชักชวนประชาชนร่วมกิจกรรม บำเพ็ญกุศลสวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมเป็นต้น


@@@.ฟ้าประทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ซานฟรานฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นางสาวปิยสุดา จันทรสุข เลขาธิการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลฟอร์เนียภาคเหนือ นำไปทอดถวายแด่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโน ก่อนเสด็จสวรรคต ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ทางสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ มีความยินดีขอเรียนเชิญชาวไทยแถบเบแอร์เรีย เข้าร่วมพิธีทอดผ้ากระกฐิน พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยฯ 415 495-5629 หรือที่ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก 650 615-9528 การแต่งกาย ไว้ทุกข์ สุภาพ หรือชุดสากลไว้ทุกข์


@@@.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชาวไทยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในงานลอยกระทงตามประเพณีไทย ณ วัดพุทธประทีป รีโน เมืองสปาร์ค รัฐเนวาด้า และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดพุทธประทีป รีโน เมือง สปาร์ค รัฐเนวาด้า ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สอบถาม ร่ายละเอียดได้ที่ 775-343-5001 775-233-2696