บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 6 ตุลาคม 2561

คณะของท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เข้าพักที่วัดไตรมิตรวิทยารามส่วนอื่นๆ ไปพักที่โรงแรมแถวบริเวณแถวนั้น รุ่งเช้าได้นัดกันเข้ากราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม แนะนำตัวเป็นใครมาจากไหนนั่งสนทนากับท่านพอสมควรแก่เวลาถวายรายงานการจัดงานครั้งนี้รวมถึงการเดินทางกลับอเมริกา เสร็จแล้วกราบลาเจ้าประคุณสมเด็จฯ เพื่อเดินทางไปกราบถวายสักการะพระพรหมมังคลาจารย์ หรือท่านเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ นั่งสนทนากับได้สอบถามความเป็นอยู่ การเดินทางรวมไปถึงได้ถวายรายงานการเดินทางในครั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงเช้าพรรษา ตามพระวินัยพุทธบัญญัติ พระสงฆ์จะไปพักค้างแรมไม่ได้ นอกจากมีเหตุการจำเป็นไปได้แต่ต้องกลับมาในราตรีที่ 6 ไม่เกิน 7 วัน เรียกว่าไปด้วยสัตตาหกรณียะ เช่น พ่อแม่ไม่สบายมาเยี่ยม เพื่อนสหธรรมมิกเกิดความกระสันเพื่อระงับเหตุ กิจพระศาสนาเป็นต้นเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา สนทนากับท่านเจ้าคุณธงชัย พอสมควรกราบลาออกจากกุฏิท่านก็เดินทางไปชมบรรยากาศบริเวณวัด สถานที่จัดงาน ถูกจัดไว้เป็นสัดส่วนบริเวณหน้าพระมหามณฑปตั้งตระหง่านสวยงามมาก เหมาะสมเป็นสถานที่จุดศูนย์รวมของชาวพุทธเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปทองคำ หนักประมาณ. 1,000 กิโล หรือ 1 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่มีคุณสมบัติลักษณะงามเด่นพระพักตร์สมัยกรุงสุโขทัย เล่ากันสมัยก่อน ถูกห่อหุ้มด้วยปูนซิเม้นหมดทั้งองค์ หนาเตอะ หนักก็หนัก ใบหน้าก็ไม่สวยงามให้ใครวัดไหนก็ไม่อยากจะได้ ลำบากในการขนย้าย ถูกตั้งไว้ในบริเวณกลางทุ่งวัดแห่งหนึ่งแถวยานนาวาไม่มีอะไรปกคลุมธรรมชาติ ทางคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเห็นพระพุทธรูป ตั้งแบบนั้นเลยได้ขอมาไว้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามสมัยก่อนเรียกว่า ส้มจีน วัดสามจีน ความหมายว่าจะคน จีนพี่น้องกัน 3 คนร่วมกันสร้างวัด สมัยนั้นตั้งชื่อตามชาวบ้านเรียกปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม สำหรับพระพุทธรูปห่อหุ้มด้วยถูกนำมาเก็บไว้ไม่ให้อุจจาจตา หลังวัด นานๆไปรอสร้างศาลาเสร็จเพื่อจะเปลี่ยนสถานที่ประดิษฐาน เล่าว่าขณะที่ย้ายพระพุทธรูปปูนซีเมนต์บางจุดที่ห่อหุ้มองค์พระ แตกร้าว เลยยุติการโยกย้ายเพื่อตรวจสอบปรากฏว่าข้างในมีแตกร้าวออกมา เจ้าหน้าที่ต้องรายงานเจ้าอาวาสมาตรวจสอบดู ท่านสั่งยุติ ปิดพระไว้ก่อนและรายงานต่อไปยังเจ้าคณะปกครองตามลำดับ กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมารักษาความปลอดภัยเป็นต้น จนแน่ชัดว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำและทางได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐานแจ้งข่าวเป็นทางการเปิดให้ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชาจนปัจจุบัน เป็นพระพุทธรูปทองคำ ทีใหญ่ที่สุดในโลก เป็น 1. ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทีเดียวทุกวันจะมีประชาขนนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบและชมความงามไม่น้อยกว่า 3,000 คนขึ้นไป ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเมืองไทยทุกคนต้องเคยไปกราบ เรียกภาษาอังกฤษ The golden Buddha Temple. That is they are call เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดองค์ในประเทศไทย พระครูวรสิทธิวิเทศ เคยอยู่พักอาศัยและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ใกล้ชิดพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย เล็งเห็นความสำคัญจุดเด่นของพระพุทธรูป จึงเข้ากราบปรึกษา ขอเททองหล่อพระพุทธรูป จำลองทองคำ ท่านจึงได้นำเรียน ขออนุญาตต่อหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานประกอบพิธีเททองหลวงพ่อทองคำ เพื่อนำมาประดิษฐานที่สถานปฏิบัติธรรม วรสิทธิ ยอดเขาซานตาครู๊ส เมืองโบเดอร์ครีค เป็นสถานปฏิบัติธรรมในสาขาของวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสัก รัฐแคลิฟอร์เนีย มีเนื้อที่มากกว่า 500 ไร่โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ “เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในต่างประเทศ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของหลวงพ่อทองคำให้ขจรไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นสถานทีกราบสักการะบูชาของชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ” ฟังท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ พระผู้มีวิสัยทัศน์ไกล กว้างไกล เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศประสบความสำเร็จในการสร้างวัด พุทธประทีป ซานฟรานซิสโก หลายสาขา สำสร้างประสบการณ์ใหม่ นำพระพุทธรูปทองคำจำลององค์แรก ขนาด 59 นิ้ว นำมาประดิษฐานในต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรกและองค์แรก จำลองหลวงพ่อทองคำจากวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ชม บรรยายการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาปฏิมากร หลวงพ่อทองคำ ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ใกล้เยาวราช แหล่งชาวจีนหนาแน่นที่สุด วันที่ 28 กันยายน 2561 คณะของท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ มาจากนครซานฟรานซิสโก มีพระภูริปัญโญ ภิกขุ พระติดตาม คุณแจ๊คกี่ Cheung และครอบครัวและทีมงานมีคณะ ซึ่งคนต่างเดินมากันเองนัดเจอกันที่วัดไตรมิตรวิยาราม วันเททองพระ มีใครคุณกนกวรรณ กิตติจารุวงศ์ คุณ อเลน สามี จากนครซานฟรานซิสโก คุณชูพจน์ จันทร์ละออ คุณสโรชา ทีปรัตนะ คุณอุ้ เป็นต้น ในช่วงเช้าบรรยากาศมีพระคุณเจ้าวัดไตรมิตรวิทยาราม และลูกศิษย์วัดเจ้าหน้าที่ของวัดที่รับผิดชอบต่างช่วยกันสถานที่จัดเก้าอี้ หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานเททองจัดเก้าอี้พระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัย ประธานอุปถัมภ์ จัดเก้าอี้พระครูวรสิทธิวิเทศ ประธานดำเนินงาน จัดเก้าอี้ พลตำรวจโทมนู เมฆหมอก ประธานฝ่ายฆราวาส รวมไปถึงเก้าอี้ สำหรับแขกผู้มีเดียรติทุกท่านหลายร้อยตัว ภายในปะรำพิธี จัดประดับผ้าสวยงามสีสรรเหมาะสมกับพิธีทางพระพุทธศาสนา หน้าอุโบสถจัดโต๊ะสำหรับพิธีบวงสรวง โดยมีเจ้าหน้าที่โรงหล่อช่างแม้ว โชติกา ด้านหน้าปะรำพิธีมีโต๊ะสำหรับเขียนรายชื่อแผ่นทอง มีคุณจำปี พจนารถ คุณจิ๋ม ท่าน ผอ. สุคนธา อรุณภู่ พี่ผล มิตรวิเชียร ฝ่ายพระสงฆ์ มีพระมหาสาทร ธมฺมทาโร วัดชนะสงคราม บางลำภู พระใบฏีกาเอกชัย วัดยานนาวา พระวิทยา พรมสิงห์ วัดเชตวัน ลำพูน พระมหาสิทธิพร วัดเอี่ยมวรนุช บางขุนพรหม ทั้งหมดล้วนเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 และมีพระอีกหลายรูป ลูกศิษย์อีกหลายคนได้ช่วยในบริเวณบูท เขียนชื่อลงแผ่นทองสำหรับหล่อ ความชุลมุนวุ่นวายจึงไม่เกิดขึ้น เพราะว่าได้จัดสถานที่ความพร้อมอย่างดี หลายฝ่ายคนละไม้คนละมือ ด้านโรงทานมีคุณโจ้ คุณม้วย คุณนายแอ๊ค จากราชบุรี คุณวรรณา เมฆหมอก เจ้าของร้านมะม่วงคู่ ราชบุรีและหลายท่านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง คอยติดตามตอนต่อไป