บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 24 พฤศจิกายน 2555

ข่าวจากสถานกงสุลใหญ่นครลอสเองเจลิส แจ้งว่า จะจัดกงสุลสัญจร บริการชุมชนไทยในเขตแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ มีการทำหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต และนิติกรรมอื่น ที่เกี่ยวกับคนไทย ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป.. ข่าวเพิ่มเติมแจ้งว่า อีก ทางสถานกงสุล จะจัดให้มีการต่อบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับคนไทยเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระชนมายุ 85 พระพรรษา ท่าน ที่ประสงค์จะต่อหนังสือเดินทางและนิติกรรมอื่น ๆ โปรดจองวันนัดหมายล่วงหน้าในเวลาราชการ 323 962-9574-77 Fax 323 962-2128.......


@@@.ข่าวจากสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ โดย นายยุทธนา สิทธิประเวศ ประธานสภา ฯ แจ้งว่ากำลังรับสมัครชายไทยอายุ 20 ปี ขึ้นไป เข้ารับการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า พระราชทาน ผ้าใตรในพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ด้วย.. กำหนดการอุปสมบทในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หรือผู้ปกครองท่านใดประสงค์ให้ลูกหลาน เข้ารับการบรรพชา เป็นสามเณร ต้องมีอายุ 9 ปี ขึ้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดพุทธประทีป ซานฟราน ฯ หรือจะเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ ติดต่อขอบริจาคได้ 650 615 -9528 ด่วน..


@@@. ข่าวจากสมาคมไทยภาคเหนือ อ.วัลลภ คชินทร นายกสมาคมไทย ฯ จัดงาน King Ball เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 85 พระชันษา โดยทางสมาคมไทย ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า ชมการแสดงของนักเรียนจากศูนย์วัฒนธรรมไทยวัดมงคลรัตนาราม /วัดพุทธานุสรณ์


สนุกสนานลีลาสกับวงดนตรี อธิป ปิ่มมโนรา ... มันส์กับลีลาลูกเล่น ติ๊ดดี่ จากลาสเวกัส ตื่นตา ตื่นใจกับการแสดงโชว์ชุด Bachata โดย คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน กรรมการสมาคมไทย-อีสาน ที่ Marriott Hotel 1770 S. Amphlett Blvd , San mateo ติดต่อของสำรองที่นั่งได้ที่ 510 520-1468