บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 25 พฤษภาคม 2556

ในฉบับนี้นายดาบขอพาท่านผู้อ่านทุกท่านไปชมภาพบรรายาศในหลากหลายอารมณ์ของชาวซานฟรานฯ กันครับ ...