บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 12 สิงหาคม 2560

ดร.กรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย มีมติเอกฉันท์ ออกหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีสำนักนายก ที่กำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ย้าย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกไป เนื่องจาก ทำงานไม่เป็นไปตามระบบของคณะสงฆ์ที่วางเอาไว้ พูดถึงการทำงานกับพระสงฆ์ไม่มีอะไรมาก พระสงฆ์ทรงศีล 227 ข้อ ส่วนฆราวาส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีศีลเพียงแค่ 5 ข้อ จะเอาอะไรไปเปรียบเทียบพระสงฆ์ มีระดับสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะชั้นธรรม เพียงแค่สมเด็จพระราขาคณะบางรูปยกหูโทรไปหา ท่าน ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีสำนักนายก ที่กำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บอกว่า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม สร้างแตกฉาน ก้าวร้าวพระสงฆ์ ไม่เคารพพระสงฆ์ ดูถูกเหยียดหยามพระสงฆ์ ขาดความเคารพในพระสงฆ์ ขอบิณฑบาตย้ายผู้อำนวยการออกไปเสียแค่นี้ ทุกอย่างจะจบอย่างง่ายดาย รุ่งขึ้นหนังสือจะพาดหัวข่าว ท่านรองนายก หรือรัฐมนตรี สำนักนายก สั่งย้ายด่วน ผอ.พศ. ถ้าจะอยู่อย่างนี้ มีแต่จะเสียหายในภาคส่วนของรัฐบาล ไม่สามารถทำงานร่วมกับคณะสงฆ์พระสังฆาธิการได้ทั้งประเทศได้ อาจจะสร้างความอึดอัดในการทำงานร่วมกัน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย ทางสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ระดับภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล ได้ห่วงใยถึงกรณีดังกล่าวได้รวมตัวกัน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ออกมติร่วมกัน เรียกร้องให้นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีสำนักนายก เปลี่ยนตัว ผอ.พศ.โดยด่วนเนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ คสช ที่ 2/2560 แต่งตั้ง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ดำรงตำแหน่ง ผอ.พศ. ทำหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ เป็นบริหารสูงสุดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งมีหน้าที่รับใช้มหาเถรสมาคม และองค์กรสงฆ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรของ พศ. จะต้องทำหน้าที่ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนมหาเถรสมาคม พระสังฆาธิการและพระสงฆ์ต่างๆ ทั่วประเทศ สรุปมีหน้าที่รับใช้พระ..แต่กลับทำงานข้ามขั้นตอน ไม่สนใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง การออกคำสั่งประกาศ พศ. ไม่ได้ปรึกษากับคณะสงฆ์ก่อนเป็นการสมควรหรือไม่การคัดค้านมติมหาเถรสมาคม เป็นหน้าที่ของใครเป็นต้น ผอ.พศ. ไม่รู้เรื่องเลยหรือ หรือรู้แต่ดันทุรัง กรรมจะตกไปถึงตัว ผอ.พศ. ในเร็วๆ นี้คอยติดตามข่าวกันต่อไป..


@@@.พักผ่อนชั่วคราว ประจำประจำ กรรณิการ์ แจ๊บสัน พี่เล็ก ผู้ประสานงานทั่วไปแถบรีโน พาสามีสตีฟและลูกชายสุดที่รักAlex บินกลับเมืองไทย ท่องเที่ยว อย่างสบายใจ ไม่รับทราบงานหลวง และงานราษฎร์ ยกเว้นงานวัด พี่เล็กบอกว่าเต็มที่ ไม่ปฏิเสธใดๆ ทั้งสิ้น..เป็นเวลานับเดือนเพื่อนๆ คงคิดถึงกันน่าดูว่างๆ กริ๊งกร๊าง ไปหากันบ้าง ข่าวว่าอย่างนั้น...


@@@.กลับมาแล้ว ดร.บุญเกิด แป้นแก้ว นักวิชาการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือขอวิซ่าจากคนเคียงกายได้ 1 เดือน ขึ้นเหนือล่องกรุงเทพ ยุโรปบ้าง จนหมดเวลา กลับมาถึงนครซานฟรานซิสโก เป็นไปตามกำหนดการ พนักงานดีใจพี่บุญ กลับมาแล้วเครื่องจักรเข้มงวดอีกครั้ง @@@. ติดต่อรับสมัครด่วน ร้านอาหารไทยเมือง Salinat ต้องการรับสมัครพ่อแม่ครัว หลายตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์ดี มีที่พักพร้อม (831) 402-8556 รายละเอียดต่างๆ โทรคุยได้เลย.. ด่วน ช้าอาจจะไม่ทันบุคคลอื่น