บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 25 พฤษภาคม 2562

ข่าววันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทางสหประชาชาติ ได้ลงมติ เป็นวันสำคัญของโลก เป็นวันแห่งความสงบ ได้ประกาศให้ทั่วโลกในองค์กรสหประชาชาติเป็นวาระสำคัญ เหตุผลวันวิสาขบูชา มีเหตุการณ์สำคัญ เช่น เป็นวัน ประสูติ เมื่อประมาณ 2600 ปีผ่านมา เป็นวันตรัสรู้ และเป็นวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงประสูติที่สวนลุมพินี ประเทศอินเดีย ปัจจุบัน อยู่ในประเทศเนปาล นามเดิมคือเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร เป็นบุตรของพระเจ้าสุทโทธนโตตม กับพระนางสิริมหามายา เป็นกษัตริย์ปกครองกรุงกบิลพัสดุ์ ในสวนพินี มีต้นไม้สาละกิ่งก้านสาขาใหญ่มากมาย มีดอกไม้นาชนิด ระหว่างเสด็จประพาสผ่านลุมพินีอุทยาน ที่เต็มไปด้วยหมู่นกกา นานาชนิด เพื่อเสด็จไปยังกรุงเทวหะอันเป็นบ้านเกิดของพระนาง ทรงตั้งพระครรภ์ จะต้องเสด็จกลับไปให้กำเนิดที่บ้านเกิดของตนเอง แต่ยังไปไม่ถึง พระองค์ทรงเจ็บพระครรภ์ก่อน และให้กำเนิดพระโอรส ขนานนามว่า สิทธัตถะราชกุมาร ตามคำนายของพระฤษีโหราจารย์ จำนวน 9 ท่าน สมัยนั้นได้ทำนายทายทักลักษณะของสิทธัตถะราชกุมาร แบ่งเป็นนัยยะ คือ อยู่ครองฆราวาส จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ถ้าออกบวชบำเพ็ญสมาธิจะได้เป็นศาสดาเอกในโลก หรือเป็นเจ้าของศาสนาพุทธ เจ้าสิทธัตถราชกุมาร เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับได้ทำหน้าที่ครองฆราวาส ด้านการศึกษาแผนกต่างๆ ได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ มากมาย เมื่อครบอายุ16 ปีได้แต่งงานจนถึงอายุ 29 ปี มีบุตรชาย 1 คนและในปีเดียวกันทรงเสด็จออกบวชภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา จนมีพระชนมายุ 35 ปี ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมพิเศษ พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 80 ปี จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตรงกับวันวิสาขบูขา ที่ชาวพุทธร่วมบูชา ระลึกถึงไม่เสื่อมคลาย..


@@@. อำลา - อาลัย ชาวไทยเมืองริโน เสียดายฝีมือการทำงานของพระวิทยา อาภสฺสโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเชตวัน จังหวัดลำพูน เดินทาง มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธประทีป ริโน เมืองสปาร์ค รัฐเนวาด้า สองเดือนกว่าๆ สร้างผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยม จนอุบาสก-อุบาสิกา ประทับใจขอกราบอาราธนาให้อยู่นานๆ เป็นที่พึ่งของชาวไทย ชาวพุทธที่ริโน และเมืองใกล้เคียงขณะนี้กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อเดินทางกลับปฏิบัติหน้าในตำแหน่งเดิม ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ มีโอกาสค่อยกลับมาใหม่...


@@@.ครบของการเปิดร้าน คุณสุนทร วิวัฒนศักดิ์พล น้องปุย และคุณเอมอร วิวัฒนศักดิ์พล พี่ปุ๊ก สองพี่น้อง เจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทย และร้านเสริมความงาม แถบเมือง Burlingame ฝากข่าวนัดแนะพนักงานของร้าน เตรียมจัดทำบุญฉลองครอบของการเปิดร้าน กราบอาราธนาพระคุณเจ้า วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิโก และพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อนทราบข่าวเตรียมล้างท้องไว้ล่วงหน้าได้เลย


@@@อยู่ระหว่างพักรักษา ตัว คุณสาทิตย์ รุ้งเพชร พลาดท่าเสียหลักเกิดอุบัติเท้าแพลง เข้าโรงพยาบาลกระทันหันเพื่อน ๆ เห็นภาพทางเฟ๊สบุ๊คแล้ว ขอให้พี่สาทิตย์ หายไวๆ นะทุกคนเป็นห่วงและนึกถึงเสมอ พบกันใหม่สวัสดี..