บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟรานฯ 27 ตุลาคม 2555

วันออกพรรษา เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท ทั้งชาววัดและชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันทำบุญ ตามคติประเพณี ที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่นมีการตักบาตรเทโวโรหณะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตักบาตรดาวดึงส์ เป็นต้น พระภิกษุอธิษฐานใจเข้าอยู่จำพรรษาครบไตรมาส คือ 3 เดือน ตามพุทธบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมที่ไหน นอกสถานที่ท่านตั้งใจอยู่ เมื่อมีวันออกพรรษา ก็จำเป็นต้องวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี เป็นวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา มีความหมาย พระภิกษุทั้งหลายพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาติแก่กันและกัน ให้ว่ากล่าวตักเตือน ต่างองค์ต่างมา คนละทิศคนละทางมาอยู่ด้วยกัน อาจจะมีปัญหา ความไม่ดี ไม่งามเกิดขึ้นได้ โดยท่านอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนผงเข้าตาไม่สามารถจะมองเห็นได้ จำเป็นต้องไหว้วานคนอื่นให้มาช่วยดูหรือส่องกระจกให้ เพราะฉะนั้นพระท่านจึงใช้วิธีปวารณาตัดไว้ เพื่อท่านรูปอื่นจะได้เห็น หรือแม้แต่ได้ยินได้ฟัง เรื่องไม่ดีงาม จะได้กล่าวตักเตือนกันได้ โดยไม่ต้องเกรงใจกันทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยเจตนาดีต่อกัน พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ พระผู้น้อยสามารถกล่าวชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน โดย ที่พระผู้ใหญ่ ท่านมิได้สำคัญตนผิด คิดว่าท่านอะไรถูกไปหมด การกล่าวปวารณา เท่ากับเป็นการช่วยกันระมัดระวังข้อประพฤติปฏิบัติไม่ดีของพระรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดน้อย ๆ อาจลุลามก่อความเสื่อมเสียไปถึงพระหมู่มาก และลามไปถึงพระพุทธศาสนาอันเป็นจุดรวมที่ใหญ่ จึงป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าการแก้ไขในภายหลัง ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้น พระคุณเจ้าท่านรู้เรื่องดีกว่าพวกเราเป็นไหนๆๆๆๆๆ ท่านถือศีล 227 ข้อ พวกเราฆารวาส จะมีศีลถึง 5 ข้อไหม บางท่านไม่ถือศีลสักข้อ ไปถือป้ายประท้วงอะไรต่อมีอะไร เห็นแล้วไม่เข้าท่า ทำมาหากินดีกว่า แต่ถ้าพวกเราสามารถจะเอาพิธีปวารณาของพระมาใช้ดูบ้างจะมีผลดีเกิดขึ้น แก่กลุ่มชนที่อยู่รวมกัน ไม่ว่าครอบครัว และสังคมต่าง ๆ จะเกิดความผาสุก เกิดความสามัคคีอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมที่สงบสุข หน้าที่ของฆรวาสนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษา คือทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม ณ วัดที่อยู่ใกล้เคียง ในส่วนของวัดไทยในต่างประเทศนั้น ทราบว่า ได้จัดกิจกรรมวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะทุกวัด เลือกเอาท่านจะไปวัดไหนก็ตามสบาย .. บุญไม่มีขาย ใครอยากได้ต้องแสวงหา...

@@@.. มีการเริ่มต้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี นายยุทธนา สิทธิประเวศ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เตรียมประชุมใหญ่คณะกรรมการสภา เพื่อจดทะเบียนวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ หลังจากที่ได้รับตำแหน่งต่อจากนายธนู ชัยชนะ อดีตประธานสภาหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ขณะนี้ได้ประสานงานไปทางเลขาธิการสภาวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ ซึ่งกำลังเดินทางมาอเมริกา เพื่ออัญเชิญ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นางสาวปิยสุดา จันทรสุข นำมาถวายพระแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 และนายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง แห่งประเทศไทย พร้อมกับคณะนักดารา นักแสดงอีก จำนวน 15 คน มีน้องดรีม ตีสิบ น้องใบม่อน และน้องการ์ตูน และนักร้องชื่อดังอีกหลายท่าน จะเดินทางนำผ้าป่าสามัคคีมาถวายสมทบทุนสร้างอาคารชั้นสองด้วย และร่วมทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้ด้วย คงจะได้สร้างความครื้นเครงสนุกสนานกันทั่วหน้า มิตรรักแฟนเพลงชาวซานฟรานซิสโกและเมืองใกล้เคียง อย่าพลาดทีเดียว.. จะเสียใจไปอีกนาน... หลังจากนั้นคณะนักแสดงทั้งหมดจะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตร่วมงานทอดผ้าพระกฐิน ประทานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ที่วัดธรรมวิหาร ฮาวาย และเดินทางกลับมาร่วมงานทอดกฐินที่วัดพุทธประทีป เมอร์เสด ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 ก่อนกลับประเทศไทย..สอบถามรายละเอียดได้ที่ 650 303-5796 พบกันใหม่สวัสดี