บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 10 กันยายน 2559

ข่าวด่วน.... ขอเชิญพี่น้องชาวไทย เมืองรีโนและเมืองใกล้ ร่วมให้การต้อนรับนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่และคณะ ซึ่งจะเดินทางมาประชุมกับนายกเทศมนตรี เมืองคาร์สันซิตี้ และถือโอกาสเยี่ยมเยียนพี่น้องไทยแถบนั้น เมืองใกล้กัน สอบถามสารทุกข์ ใครมีข้อคำถามอะไร ก็ขอเชิญพูดคุยในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 15.00 ณ วัดพุทธประทีป รีโน เลขที่ 1100 12 Th, Sparks ,NV 89431 หรือโทร 775 343-8119 หรือ 775 233-2696 หรือ 415 565-9650


@@@.ตอบแทนผู้มีพระคุณ คุณจำนงค์ รัตนรังสี หนุ่มชุมพร บินด่วนกลับไทย เพื่อดูอาการของคุณพ่อ ขณะที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ด้วยวัยชรา ส่วนทางอเมริกาปล่อยให้น้องแอนนา เฝ้าบ้านไปพลางๆ ก่อน..