บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 22 ธันวาคม 2561

เป็นข่าวที่น่าชื่นชม ทางวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เปิดประตูวัดต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ กงสุลสัญจร อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทย ในเขตเบย์แอเรีย ที่มีความประสงค์จะต่ออายุหนังสือเดินทาง แจ้งเด็กเกิดใหม่ ต่อบัตรประจำตัวประชาชน รับรองเอกสารด้านนิติกรณ์ แจ้งความขอผ่อนผันในการคัดเลือกทหารเป็นต้น หรือให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ โดยเป็นการทดลองจัดกงสุลสัญจรเป็นเวลา 3 วัน วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันจันทร์ คือในวันที่ 15-16-17 ธันวาคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวไทยอย่างเต็มที่ ทางสถานกงสุล ใหญ่เล็งเห็นว่าทางวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นแหล่งชุมชนใหญ่ สัญจรไปมาสะดวก ในการติดต่อสื่อสาร กับชาวไทยในเขตซานฟรานซิสโก และใกล้เคียง มีท่านกงสุล กนกพร ช่วยประสางานกับท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาส ได้กล่าวว่าทางวัดยินดีต้อนรับเต็มที่พร้อมอำนวยความสะดวกอย่างดี ทั้งสถานที่ ทั้งอาหาร ทั้งบุคลากร พร้อมมิใช้ขาดตกบกพร่อง เมื่อทางสถานที่กงสุลใหญ่ได้รับข้อความยืนยันของท่านเจ้าอาวาสแล้วได้ร่วมปรึกษา อีกครั้ง และผลการประชุมออกมาขอวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ซานฟรานซิสโก เป็นสถาที่จัดกงสุลสัญจร ทดลอง 3 วัน หลังจากนั้นได้รับการแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่เป็นทางการ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญธกา บุรพธานินทร์ กงสุลอุ๊ย ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ มีเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายเสฏฐวุฒิ เจียมธรรมจินดา นางสาวชลลดา เมี้ยนเจริญ นางสาวศิริรักษ์ เรืองอุทัย นางสาวรัตน์ติภรณ์ อุดมนพวิทยากุล นายสุรเกียรติ กรกุลตระกูล เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร คุณไพโรจน์ เถลิงศักดิ์ คุณวีระชัย คุณแมว และลูกศิษย์วัดเป็นต้น ต่างช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยที่เดินทางมาจากสถานที่ๆ ต่างเมืองมาขอรับบริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นเวลา 3 วัน สำหรับบรรยากาศในวันกงสุลสัญจรเป็นไปอย่างราบรื่น มีพีน้องชาวไทยมาขอใช้บริการทั้ง 3 วัน ต่อหนังสือเดินทาง จำนวน 190 คน ทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 51 คน ขอคำปรึกษาด้านนิติกรณ์ จำนวน 13 คน ทีมงานผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโก ได้รับการเปิดเผยจากกงสุลกัญธกา หรือกงสุลอุ๊ย ในฐานหัวหน้าทีมงานกงสุลสัญจรกล่าวว่า การจัดกงสุลสัญจร ที่ซานฟรานซิสโก วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เป็นเวลา 3 วัน เป็นครั้งแรกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยอย่างเต็มที่ เป็นนโยบายของท่านกงสุลใหญ่ เพื่อจะประเมินความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากเท่าไหร่ที่จะมาขอใช้บริการกงสุลสัญจรและจะจัดที่ลาสเวกัสอีก 3 วัน และจะประเมินสรุปงานกงสุลสัญจร สมควรจะเพิ่มหรือ ไม่ในอนาคตทางกระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายจะต่ออายุหนังสือเดินทางเป็น เวลา 10 ปีและอีกหลายอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวสามารถมีครบทุกอย่าง รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ท่านกงสุลอุ๊ย กล่าวทิ้งท้าย คงจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากประเทศไทย นางสาวชลดลา เมี้ยนเจริญ หรือคุณเตย หนึ่งในทีมงานด้านกงสุลนิติกรณ์ กล่าวสั้นๆ ว่าคนที่ซานฟรานน่ารักดูแลอย่างดี ขอบคุณมากคะ ส่วนท่านอื่นๆ ในทีมงานเดียวกล่าวว่า สนุกคะ ทำงาน พี่น้องชาวไทยน่ารักมาก ส่วนนายชยวัชช์ ยิ้มสำราญ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ได้เดินทางมาอำนวยความสะดวกให้กับกงสุลสัญจร กล่าวว่า ดีใจที่ได้เห็นชาวไทยทางมาขอใช้บริการ มีบางท่านมาใช้บริการกล่าวว่าดี เป็นระบบเรียบร้อย การทำงานของกงสุลราบรื่น สะดวก เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นกันเอง อธิบายหัวข้อปัญหาได้ชัดเจน ทุกคนกลับบ้านไปด้วยความประทับใจ ยังได้ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่กงสุลสัญจรทุกท่านด้วย แต่มีปัญหาเรื่องการจองทางคอมพิวเตอร์ บางคนจองแล้วจองอีกเพราะไม่รู้ว่าได้คิวหรือยัง จองอีกเลยเกิดความสับสน จองเต็มหมดแล้ว ต้อง Walk in อย่างเดียว ปัญหายุ่งยากแค่ไหน Work In. Is ok อาจจะต้องรอหน่อยเท่านั้นเอง นายไพโรจน์ เถลิงศักดิ์ อาสาสมัครทีมงานกงสุลสัญจร ท้องถิ่น กล่าวว่า ผมไปช่วยงานกงสุลสัญจรทุกวัดในเขตเบย์แอเรีย ผมเป็นคนไทยต้องช่วยกันงานสังคมไทย งานสมาคมไทยต้องหาเวลาและต้องทำตัวให้ว่าง เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ยังได้ให้ลูกชายมาช่วยงานรวมไปถึงแฟนของผมด้วยครับขอบคุณมากครับ กล่าวทิ้งท้ายก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านฉัน คุณเรณู ชัยศรี สาวเมืองจันทร์ คุณวาสนา เฮงสีสุก คุณณัฐการณ์ ศรีเพชร ตัวแทนลูกศิษย์วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ต่างช่วยกันดูแลทีมงานกงสุลสัญจร จนนาทีสุดท้าย ก่อนเดินทางกลับบ้านที่เมือง Pacifica ด้วยความดีใจหลับสบาย ค่ะ ค่อยพบกันใหม่