บอกข่าวซานฟรานฯ
นายดาบบอกข่าวซานฟราน 7 มกราคม 2560

พรบ. คณะสงฆ์ แห่งคณะสงฆ์ไทย ประเทศไทยถูกรุมยำ โดยสนช.มุสลิม พวกมากลากไป ข่าวจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ซึ่งมี พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอแก้ไขกฏมหายคณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคา 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ โดยนายออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เข้าร่วมประชุม โดย พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีสมาชิกทั้งหมด 81 คน ได้เข้าชื่อเสนอแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. 2505 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 2557 มาตรา 14 วรรคสอง โดยแก้ไข พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 2505 เพียงประเด็นเดียว เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ตามพระราชประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันเป็นเวลาช้านาน เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งต่อมาได้เริ่มมีบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา สมควรบัญญัติกฏหมายให้สอดคล้อง เพื่อเป็นการสืบทอดอำนาจและธำรงไว้ซึ่งโบราณประเพณีดังกล่าว โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ. เมื่ออ่านดูตามมาตรา 7 แล้วไม่มีอะไรเลย การสถานาเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามพระบรมราชโองการเท่านั้น การที่เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ ใครจะเป็นเลือกรายนามสมเด็จพระราชาคณะ ทั้ง 9 องค์ นายกรัฐมนตรีจะมีความรู้ในการเลือกสมเด็จพระราชาคณะ บุคคลที่เป็นผู้นำของประเทศ ต้องนับถือพระพุทธศาสนาเท่านั่น ถึงจะรู้ดี ว่าอะไร เป็นอย่างไร มิเช่นนั้นจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเลยเรื่องจริง เป็นที่หนักใจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จะรับไหวไม่ มองผิวเผินเหมือนกับง่ายๆ ในทางปฏิบัติยากนะจะบอกให้ มาตราดังกล่าวเพิ่งแก้ไขไปเมื่อปี 2535 ให้ มส.เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดทางสมณศักดิ์ ไปให้นายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ทุกอย่างจะง่ายทาง สนช. เป็นผู้เสนอแก้ไข สนช. เข้าทำนอง คนทำไม่ได้ใช้ คนไช้ไม่ได้ทำ เป็นการกลับใช้ของเก่า ไม่ได้ไปไหน พระมหากษัตริย์ กับพระสงฆ์ หรือวัดกับวัง ต้องไปด้วยกัน เมื่อเปิดรายชื่อ สนช. ผู้ออกกฏหมายลงมติให้แก้ไขหลายคนเป็น สนช. มุสลิม ทั้งหมด 71 คน ใครเป็นคนเลือก สนช. นายกรัฐมนตรีเลือกแล้ว สนช. ที่เป็นชาวพุทธล่ะ ชาวคริสต์ ชาวไทยทั่วไปไม่รู้เลยต่างทำมาหากิน ผู้ออกกฏกหมาย เป็นชาวมุสลิม จะเห็นได้ชัดเจนกฏหมายของมุสลิม ผ่านไปง่าย แต่ในทางตรงกันข้ามชาวพุทธไม่รู้เรื่องดังกล่าวเลย นายออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีสำนักนายกผู้ดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง เป็นชาวมุสลิมจะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระ มีแต่จะทำร้ายพระในทางกฏหมาย คอยติดตามข่าวกันต่อไป..


@@@. สวดมนต์ข้ามปีที่นครศซานฟรานซิสโก เป็นไปอย่างอบอุ่น วัดไทยเสาหลักของชาวพุทธ เช่นวัดมงคลรัตนาราม เมืองเบอร์คเลย์ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก เมืองซาน บรูโน สมาชิกวัด ลูกศิษย์วัด ต่างก็เดินทางไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ใครอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้น ลูกศิษย์วัดไหนส่วนมากก็จะไปวัดนั้นเราเป็นชาวพุทธ เราอย่าไปแบ่งแตกกัน ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่ของตนเอง เท่านั้นแหละ..


@@@. วางแผนทำงานล่วงหน้า เป็นเดือน อาจารย์ มากาแร๊ต คันฉ่อง เจ้าของร้านสวัสดี เมือริชมอนท์ กราบอาราธนาท่านพระครูวรสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก ล่วงหน้า เพื่อมาเจริญพระพุทธมนต์ ที่ร้าน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ข่าวกล่าวว่า พระครูวรสิทธิวิเทศ เป็นที่เคารพนับถือ ของคณะศิษยานุศิษย์มากมาย ท่านสร้างวัดไทยหลายวัดล่าสุด สร้างวัดพุทธประที่ป รีโนรัฐเนวาด้า ในเนื้อที่ 10 ไร่ มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากแถบนั้น เช่นเมืองเลคตราโฮ คาร์สัน ซิตี้ แกรสวาเลย์ ต่างก็เดินทางไปวัดร่วมกิจกรรมไม่ขาด มีพระสงฆ์คอยอำนวยความสะดวก ท่านใดมีไปแถบนั้นฝากขอเรียนเชิญทุกท่าน..